Sorte skyer over formanden i Siumut

Der blev set mere tilbage end frem i formandsberetningen fra Erik Jensen ved Siumuts generalforsamling. Det skal være slut med personsager og splid, siger han.
Der var bekymrede miner at spore i salen under Erik Jensens noget dystre tale Foto © : Kim Hinrichsen
Skrevet af Kim Hinrichsen
28. juli 2023 16:19

I denne weekend er der generalforsamling i landets næststørste parti, Siumut. Og som noget af det første på dagsordenen var formandsberetningen. En lang affære på lidt over en time.

Formand Erik Jensen kom da også vidt omkring i sin tale. Og selvom kulissen til landsmødet var en skyfri himmel over Qasigiannguit, så var der alligevel gråvejr at spore i ordene fra formanden.  

For foran de 50 fremmødte delegerede gjorde Erik Jensen som noget af det første det helt klart, at hovedbestyrelsen og Siumut som parti finder brug af hash fuldstændigt uacceptabelt. Måske som henvisning til de personsager, som har plaget partiet siden sidste valg.

Det samme sagde han også var tilfældet, når det gælder blufærdighedskrænkelse. Det må ikke være en ting i et parti som Siumut. Og for at komme det til livs, er der blevet lavet retningslinjer, så man aldrig skal være i tvivl om, hvem man skal henvende sig til, hvis man mistænker nogen. 

Det er knap to år siden, at Siumuts partisekretær Mikael Petersen blev idømt 40 dages ubetinget anstaltsanbringelse i Landsretten for blufærdighedskrænkselse. 

Skal være slut med personsager

Generelt har der været mange personsager, som har fået lov til at skygge for partiet. Erik Jensen påpegede, at Siumut har mistet tre borgmesterposter ved det sidste kommunalvalg på grund af netop personsager.

Sager, som ikke kun lægger de enkelte borgmestre til last, men hele partiet. Og som fører til, at partiet mister tillid hos befolkningen.

Her henviste han blandt andet til sagen mod Minik Høegh-Dam, hvor hash spillede en rolle og kostede ham pladsen i partiet. 

Samtidig beklagede Erik Jensen, at partiet havde været så vag i forhold til Kuannersuit og uran-spørgsmålet. Han understregede, at han ikke ønsker at en gentagelse af et lignende forløb, som potentielt kunne føre til et valg igen.

Vil lytte mere til lokalafdelinger

Generelt skal det være slut med, at der hænger sorte skyer af valg i tide og utide over Siumut og landet. Der skal mere stabilitet i partiet, hvis partiet skal realisere deres politiske ambitioner.

Erik Jensen selv er klar til at lytte mere til baglandet i Siumut. Særligt i sagen om Parisaftalen, hvor formænd i lokalafdelingerne har gjort det klart, at en indtræden ville bremse landets udvikling.

Lokalafdelingerne er altså imod Parisaftalen, som Erik Jensen og resten af naalakkersuisut har fremlagt. 

Så der venter Erik Jensen en opgave. På talerstolen slår han dog fast, at man i hovedbestyrelsen stadig tror på koalitionen og ville holde fast i den.