SIK: Skattereform lyder godt, men finansieringen er farlig

Landets største fagforbund glæder sig over den politiske aftale om skatter og afgifter. Men undrer sig over, hvordan det hele skal finansieres.
SIK er overordnet glade for de nye skatte- og afgiftsreformer, men er også bekymret for medlemmernes arbejde. Foto © : Johansinnguaq Olsen/ KNR
27. marts 2024 15:38

Fredag skrev IA og Siumut under på nye skatte- og afgiftsreformer.

Reformerne er overvejende positive, hvis man spørger formanden for SIK Jess G. Berthelsen. Men der er også en potentiel fare, understreger han.

- Der er tale om mange penge. Det er 360 millioner, og de fleste af de penge, vil gå til vores medlemmer, og det er jeg tilfreds med.

Det er de lavest lønnede og de cirka 28.000 som er lønnet efter SIK's overenskomster, som kommer til at få mest gavn af skattereformen. Dette er positivt, lyder det fra SIK.

- Det betyder meget for os, at det er de med færrest penge, som får mest ud af dette. Det vil måske skabe lidt mere lighed, for som det er på nuværende tidspunkt, er der stor ulighed mellem de rigeste og de fattigste, siger han.

Alligevel stiller han spørgsmålstegn ved, hvordan reformerne skal finansieres.

- Det vil naturligvis være det bedste, hvis de bliver finansieret af nye indtægtskilder. Men som det er nu, henter vi blot penge et andet sted fra, uden der kommer nye indtægter.

Også netop finansieringen stiller direktøren for Grønlands Banken, Martin Kviesgaard, også spørgsmålstegn ved.

Han mener, at den manglende plan for, hvordan det hele skal finansieres er reformenernes svaghed. 

- Finansieringen forekommer lidt løs. Der skal i hvert fald laves nogle tiltag for at sikre, at finansieringen er på plads, for ellers vil pengene mangle i landskassen næste år, pointerede han over for KNR tidligere på ugen.

Besparelser i det offentlige

Pengene til reformerne skal komme fra besparelser i den offentlige administration, fortalte naalakkersuisoq for finanser, Erik Jensen (S), fredag på et pressemøde om reformerne.

Og netop det bekymrer formanden for SIK.

- Det er naturligvis ikke en positiv ting, hvis det skal resultere i fyringer af vores medlemmer, siger Jess G. Berthelsen.

Han understreger nemlig, at de 360 millioner kommer til at mangle på et tidspunkt. Netop fordi de ikke kommer fra nye indtægter.

- Det er meget vigtigt, at vi finder nye indtægtskilder. De 360 millioner skal hentes et sted fra, og det er ved at få flere indtægter, for vi kommer jo til at mangle de penge på et tidspunkt.

- Og den eneste mulighed jeg kan se for at hente mange penge fra et sted, det er indenfor råstofområdet, siger han.

Flere penge mellem hænderne

Alligevel er han glad for, at reformen er vedtaget. For skatte- og afgiftsreformerne betyder, at for eksempel lønmodtagere, der tjener mellem 200.000 og 249.000 kroner om året vil have mere end 1.000 kroner ekstra i måneden.

Og det er de fleste af SIK's 5.000 betalende medlemmer, der vil få gavn af reformen, fortæller han.