Sidste efterårssamling før valget

Det er i dag Inatsissartut indleder den sidste efterårssamling i denne valgperiode. Og det sker traditionen tro med, at de 31 medlemmer af Inatsisartut samles i Hans Egede Hus og herfra går i procession til Vor frelser kirke, hvor der er gudstjeneste ved biskop Sofie Petersen.

Fra domkirken forsætter medlemmerne til tinget, og her holder formanden for Naalakkersuisut Kuupik Kleist - også helt efter traditionen sin åbningstale, der er en redegørelse for Grønlands almindelige stilling her og nu. Talen danner udgangspunkt for Inatsisartuts åbningsdebat i næste uge.

Under samlingen skal tinget behandle 57 beslutningsforslag fra medlemmerne og  29 lov- og forordningsforslag fra Naalakkersuisut. Fem af Naalakkersuisuts forslag handler alene om råstoffer og  storskalaprojekter.

Inatsisartut skal under Efterårssamlingen, der er planlagt til at varer gtil den 27. november behandle 104 punkter.

Medlemmer har sendt 57 nye forslag, mens Naalakkersuisut har 29 nye punkter til behandling. Og så er der 18 punkter, som enten er udsat fra eller 1. behandlet på tidligere samlinger.

Naalakkersuisoq for råstoffer, Ove Karl Berhelsen, har  fire forslag med til samlingen.

Det drejer sig om det forslag til lov om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter.

Forslaget handler om, at Naalakkersuisut skal have mulighed for at fastsætte hvilken mimimumsløn, udefrakommende arbejdere skal have i forbindelse med storskalaprojekter som fx Alcoa.

Efter eget udsagn for at beskytte arbejderne. Men samtidig vil Naalakkersuisut ikke afvise, at lade selvsamme gruppe underbetale.

Der er et forslag omkring råstoffonden, som handler om, at ordlyden skal matsche råstofloven. Grønland skal jo beholde de første 75 millioner kroner af indtægter fra undergrunden, og ikke kun fem millioner kroner, som der står i loven om Råstoffonden.

Og så er der et ændringsforslag til lov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor.

Endelig er de et forslag til Inatsisartutbeslutning om rammevilkår for de fremtidige forhandlinger om aluminiumsprojektet.

Og formand for Naalakersuisut, Kuupik Kleist kommer med et ændringsforslag til lov om Greenland Oil Spill Response A/S.

Altså det selvstyreejede selskab, der skal stå parat, når og hvis uheldet er ude, og der sker en olieudspil ved et boreplatform.

Men det er nu ikke kun Naalakkersuisut, der har bedt om at få behandlet forslag, der handler om storskalaprojekter og råstoffer.

Siumuts samlede Inatsisartut-gruppe har nemlig et forslag om, at Naalakkersuisut pålægges til snarest at arbejde for indførelse af øvre grænse for indholdet af uran på 0,1 % på alle udvindings tilladte råstoffer i Grønland.

Når det drejer sig om fiskeripolitik, foreslår Naalakkersuisoq for fisker Ane Hansen for eksempel, at det havgående fiskeri skal betale 2,50 kroner per kilo, hvis de sejler hellefisk ud af Grønland uden videre bearbejdning.

Men dagen i morgen er primært helliget åbningen af efterårssamlingen, der traditionen tro indledes med kirkegang.

Og efter det obligatoriske valg af Formand for Inatsisartut fire næstformænd holder formand for Naalakkrsuisut, Kuupik Kleist sin åbningstale.

Inatsisartut vil debattere åbningstalen på tirsdag den 25. september.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt