Ricard Petersen er død

Ricard Rosing Petersen, domprovst emeritus, er død efter længere tids sygdom.

Han blev 83 år, født 11. april 1931 i bygden Kangaamiut.

Han dimitterede som lærer og kateket fra Ilinniarfissuaq i 1952, hvilket han fungerede som  forskellige byer, indtil han i 1956 kom til Qaanaaq og for alvor begyndte sit kirkelige arbejde som kateket der.

På opfordring fra sine overordnede blev han uddannet præst i 1965. I 1980 blev han udnævnt til provst under vicebiskopppen, men fra 1996 har han boet i Danmark og nydt sit otium.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt