Retssikkerheden herhjemme halter

Der er stadig ‘betydelige udfordringer’ i det grønlandske retsvæsen. Sådan lyder det fra Advokatrådet, der har undersøgt, hvor godt man er stillet som offer og tiltalt i kriminalsager.
Retssikkerheden i Grønland halter, det konkluderer Advokatrådet i en ny rapport. Derfor kommer de med i alt 29 anbefalinger til at rette op. Foto © : Blogtrepreneur/Flickr Creative Commons
17. maj 2024 13:30

En fair behandling af både ofre og tiltalte halter i kriminalsager.

Det konkluderer Advokatrådet i en ny rapport, hvor de gør status over retssikkerheden her i landet.

Rådet påpeger blandt andet, at du og jeg ikke har lige adgang til en bistandsadvokat. For eksempel har folk i Nuuk bedre adgang til en bistandsadvokat, end det er tilfælde i andre byer og bygder.

Pas på de svage

Men alle skal have lige ret til blandt andet bistandsadvokater, uanset hvor i landet, man bor. Specielt de svage borgere og børn og unge er vigtige at passe på, lyder det fra rådet.

Hvad er en bistandsadvokat?

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, kan du i visse tilfælde få en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten er en gratis advokat, der kan hjælpe dig og varetage dine interesser under hele straffesagen.

En bistandsadvokat kan

  • Hjælpe dig og give dig råd og vejledning, mens politiet efterforsker sagen, og hvis sagen senere skal for retten.

  • Rådgive dig, hvis du er bange for, at gerningsmanden skal opsøge dig.

  • Forklare dig, hvordan en straffesag foregår og tage med dig, hvis du skal afgive forklaring i retten som vidne.

  • Hjælpe dig med at få erstatning – ved at opgøre dit erstatningskrav og fremsætte det under en eventuel retssag og over for Erstatningsnævnet.

Kilde: Anklagemyndigheden.dk

- For eksempel forurettede børn og unge, er ringere stillet end i Danmark, fordi de ikke har adgang til støtte og vejledning fra en bistandsadvokat, fortæller Martin Lavesen, der er formand for Advokatrådet.

Manglen på bistandsadvokater kan føre til, at de ikke føler sig trygge i situationen, og det kan så føre til, at retten ikke når frem til det resultat, de ellers ville, fortæller han.

Kritisabelt

Derfor er det set med rådets øjne ‘kritisabelt’, at du og jeg ikke har adgang til en bistandsadvokat, understreger han.

Så den anbefaling er en af de mere tungtvejende anbefalinger, rådet kommer med.

Derfor fremhæver Martin Lavesen også - ud af de i alt 29 anbefalinger - præcis lige ret til bistand for alle som den vigtigste, men:

-  Det er vigtigt for os at sige, at vi ikke har et ønske om at skulle være en form for fly-in-justice, understreger han.

Ingen danske øjne

Han er nemlig godt klar over, at man ikke kan sammenligne Grønland med Danmark, fordi der er forskel både på det geografiske, men også på hvor mange uddannede jurister og dommere, der er i landet.

- Og derfor er jeg også varsom med at se på det med danske øjne, for det mener jeg ikke, man skal, siger Martin Lavesen.

Udover at Advokatrådet anbefaler, at der kommer lige adgang til bistandsadvokater, så samfundet fremover kan passe på børn og svagere borgere, så fremhæver de også, at der gennem de sidste otte år er sket et fremskridt.

- Det er vores opfattelse, at der er sket en markant forbedring af retssikkerheden de seneste år, siger Martin Lavesen.

Listen er lang, men der er lys

Men han indrømmer dog også, at der stadig er betydelige udfordringer, og peger på en række andre udfordringer. 

Blandt andet manglen på jurister og retshjælp i bygderne.

Samlet set er rådet kommet med en rapport om retssikkerheden i landet på 44 sider med i alt 29 anbefalinger til, hvordan den skal blive bedre.

Men Martin Lavesen understreger, at det skal ses som indspark til debatten, og ikke en færdig liste over, hvad der skal implementeres.

Den danske regering og Folketinget indgik i november 2023 en aftale om at afsætte i alt 58,8 mio. kr. i perioden 2024-2027 til styrkelse af retsvæsenet i Grønland og på Færøerne. Det skriver Ritzau.