Rådet for Menneskerettigheder: Fortsat høj grad af diskrimination mod LGBT+ personer

Det er vigtigt, at Grønland får en anti-diskriminationslov, lyder det fra Rådet for Menneskerettigheder, som står bag en ny rapport.
Ifølge Rådet for Menneskerettigheder er der ingen lov i Grønland, der beskytter mod diskrimination på baggrund af seksualitet. Foto © : Tradlands/Flickr
24. maj 2024 07:41

Skældsord, truende adfærd og vold er fortsat en del af virkeligheden for LGBTQIA+ personer i Grønland.

Det viser en ny rapport fra Rådet for Menneskerettigheder, der kaster lys over forholdene for LGBTQIA+ personer i Grønland.

LGBT+ er betegnelsen for homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede personer. Bogstaverne QIA står for queer, interkønnet og aseksuelle. Den samlede betegnelse bruges af Rådet for Menneskerettigheder.

Men selvom flere historier viser, at disse personer fortsat oplever diskrimination, konkluderer rapporten samtidig, at forskning på området herhjemme halter gevaldigt. Det siger projektleder hos Rådet for Menneskerettigheder, Kristina Møldrup Kristensen, der står bag rapporten.

- Der er kæmpe datamangel på området. Det er slet ikke noget, der er undersøgt på trods af, at jeg har forsøgt at kontakte forskere på området. Men vi ved fra vidnesbyrd, at der foregår diskrimination, siger hun.

Skal frem i lyset

Undersøgelser i andre lande viser, at diskrimination mod LGBTQIA+ personer har alvorlige konsekvenser for de berørte personer.

Flere rapporter viser, at diskrimination både kan føre til angst, depression og selvmordstanker. Derfor er det vigtigt, at det kommer frem i lyset herhjemme, siger Kristina Møldrup Kristensen.

- I Grønland er det stadig tabu. Det kan godt være svært, hvis man sidder et sted i Grønland og føler sig forkert og ikke kender nogen, man kan spejle sig i, eller finde oplysninger på grønlandsk om det her emne.

- Så det her med at starte en bevidsthed og en debat om, hvordan man har det som LGBTQIA+ person i Grønland, er virkelig vigtigt, siger hun.

Hvad er LGBTQIA+?

De enkelte bogstaver står for følgende:

L (Lesbian): Lesbisk betegner homoseksuelle kvinder, altså kvinder, der er seksuelt tiltrukket af kvinder

G (Gay): Bøsse betegner homoseksuelle mænd, altså mænd, der er seksuelt tiltrukket af mænd.

B (Bisexual): Biseksuel betegner personer, der er seksuelt tiltrukket af mere end ét køn.

T (Transgender): Transkønnede er personer, der ikke identificerer sig med det køn, de fik tilddelt ved fødslen.

Q (Queer): Queer kan være en tilgang til køn og seksualitet, der adskiller sig fra samfundets traditionelle normer.

I (Intersex): Interkønnet betegner en person, der har medførte variationer i deres fysiske kønskarakteristika.

A (Asexual): Aseksuelle personer oplever ikke seksuel tiltrækning til andre eller oplever kun meget lidt seksuel tiltrækning til andre.

+: Bruges for at understrege, at alle andre identiteter og seksualiteter, der ikke er nævnt også er valide.

Derfor kommer Rådet for Menneskerettigheder med flere anbefalinger til, hvordan man kan skabe bedre forhold for de berørte personer.

Haltende lovgivning

Først og fremmest er opfordringen, at Grønland får sin første anti-diskriminations lovgivning. Lovforslaget, der er fremsat af naalakkersuisut, blev debatteret første gang på Efterårssamlingen og skal tredjebehandles i Inatsisartut på 28. maj.

- LGBTQIA+ personer i Grønland er rigtig dårlig stillet, når det kommer til beskyttelse mod diskrimination. Som det er i dag, er der ikke nogen lov, der beskytter de her mennesker mod diskrimination, siger Kristina Møldrup Kristensen.

Forskning om LGBT+ i andre lande

  • Flere internationale rapporter viser, at LGBTQIA+ personer, der også tilhører oprindelige folk, oplever højere grad af mistrivsel.
  • I en undersøgelse fra 2023 fra USA svarer 76 procent af de adspurgte LGBTQIA+ personer, som også tilhører et oprindeligt folk, at de har oplevet symptomer på angst, mens 65 procent havde oplevet symptomer på depression.
  • Gruppen af LGBTQIA+ personer, der tilhører et oprindeligt folk, var dermed den mest sårbare gruppe med den højeste score hvad angår angst og depression.
  • I en undersøgelse fra 2023 blandt LGBTQ-personer, som tilhører et oprindeligt folk, foretaget af den amerikanske organisation “The Trevor Project”, svarede 54 procent af de adspurgte, at de har overvejet selvmord inden for det seneste år. 23 procent havde forsøgt selvmord.
  • Det er fire gange så sandsynligt, at en ung LGBTQIA+ person forsøger selvmord som deres jævnaldrende.
  • I Grønland er der ikke foretaget undersøgelser af vilkårene for LGBTQIA+ personer.

Kilde: Rapporten “At være LGBTQIA+ i Kalaallit Nunaat” fra Rådet for Menneskerettigheder

I dag er loven mod forskelsbehandling spredt på flere områder – blandt andet i kriminalloven - men det skal altså samles under ligestillings- og antidiskriminationsloven.

Samtidig er det i dag kun muligt at få sagen behandlet for domstolene, hvis man har oplevet diskrimination.

Men det ønsker naalakkersuisut også at ændre ved at oprette et klagenævn, som skal gå under navnet Ligebehandlingsnævnet. Det skal bestå af forskellige juridiske kompetencer, der kan afgøre, om man har været udsat for forskelsbehandling og dermed har krav på erstatning.

Og så sender anti-diskriminationsloven et vigtigt signal udadtil, mener Kristina Møldrup Kristensen.

- Det sætter fokus på diskrimination i samfundet, så det bliver alment kendt, at det ikke er okay at diskriminere, og det giver oprejsning til de personer, der bliver diskrimineret, siger hun.

Samtidig mener Rådet for Menneskerettigheder også, at der er brug for et vidensløft i de offentlige instanser om forholdene for LGBTQIA+-personer.

- Vi ved fra andre lande, at seksualundervisning kan gøre en stor forskel for den enkelte. Hvis man er i tvivl om ens seksualitet, kan det få nogle brikker til at falde på plads.

- Omvendt kan dårlig seksualundervisning, som kun er rettet mod binære køn, tilføje endnu mere forvirring og en følelse af, at man er forkert. Så der er rigtig meget potentiale, der ikke bliver udnyttet, fordi kendskabet til det her område er så lavt, siger Kristina Møldrup Kristensen.