Oprindelige folk drøfter FN-mål for bæredygtig udvikling

Præsidenten for ICC Grønland, Hjalmar Dahl, deltog i sidste uge i en konference om FNs mål for bæredygtig udvikling og oprindelige folks rettigheder.

Baggrunden for konferencen, som fandt sted i København, var, at oprindelige folk ikke har fået den fornødne opmærksomhed i udarbejdningen af FNs mål, selvom de mange steder i verden lider under fattigdom og marginalisering.

Hjalmar Dahl holdt oplæg om Inuits deltagelse i den såkaldte Post 2015 Agenda. Her fortalte han, hvordan ICC sammen med Samerådet har deltaget i udarbejdelsen af målene for bæredygtig udvikling under FN’s Permanente Forum for Oprindelige Folks Anliggender.

I den forbindelse har ICC rejst en række krav om respekt for oprindelige folks rettigheder til landområder og ressourcer og til behovet for at anerkende oprindelige folks ret til selvbestemmelse og forudgående samtykke i forhold til udviklingsprojekter.

- Jeg håber at konferencen vil medvirke til at skabe fornyet opmærksomhed om oprindelige folks situation ,og om hvor vigtigt det er at inddrage oprindelige folk i såvel regionale som globale processer, herunder i såvel Nordisk og Arktisk Råd, som i FN, siger Hjalmar Dahl i en pressemeddelelse.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt