Ombudsmanden med alvorlig kritik mod departement: Det er stærkt bekymrende

Departementet for Fiskeri og Fangsts afslag på en ansøgning om kvoter til fællesfangst af sildepiskere er uacceptabel. Det konkluderer ombudsmand Vera Leth, fordi beslutningen er truffet uden en gyldig hjemmel.
Det er ifølge ombudsmanden Vera Leth stærkt bekymrende og meget problematisk, at departementet nu gentager en tidligere erkendt fejl Foto © : KNR
Skrevet af Mikkel G. Rasmussen
27. marts 2023 11:25

Departementet for Fiskeri og Fangst har givet afslag uden gyldig hjemmel.

Det konkluderer ombudsmand Vera Leth i en pressemeddelelse.

I november 2022 gav Departementet for Fiskeri og Fangsts afslag på en ansøgning om kvoter til fællesfangst af sildepiskere.

Som begrundelse for afslaget henviste departementet til en beslutning om at indføre tidsbegrænsning for fællesfangst af sildepiskere, som Naalakkersuisut traf i december 2021.

Departementet oplyste i forbindelse med ombudsmandens undersøgelse, at departementet anså Naalakkersuisuts beslutning som gyldig hjemmel for afslaget.

Men den beslutning er ombudsmanden ikke enig med departementet i.

- En beslutning truffet af Naalakkersuisut kan ikke være gyldig hjemmel for at meddele en ansøger afslag på kvoter til fangst af sildepiskere. En sådan beslutning kan hverken supplere eller erstatte gældende ret. Det gav jeg også udtryk for overfor departementet i en anden sag tilbage i 2021. Dengang erklærede departementet sig enig med mig og genoptog alle relevante sager, udtaler Vera Leth i pressemeddelelse.

Gentager fejl

Og det faktum at departementet gentager en tidligere erkendt fejl, er ifølge Vera Leth uacceptabelt

- Det er stærkt bekymrende og meget problematisk, at departementet nu gentager en tidligere erkendt fejl. Departementet skal efter min opfattelse altid tilrettelægge sin administration på grundlag af gældende ret, som denne er vedtaget af Inatsisartut, hvilket ikke er sket i denne sag” udtaler Vera Leth og fortsætter:

- Såfremt departementet ønskede at tidsbegrænse fællesfangst af sildepiskere, burde departementet have udstedt en ny bekendtgørelse og kundgjort denne efter gældende regler herom. Dette havde departementet mulighed for på baggrund af den såkaldte bemyndigelsesbestemmelse, som allerede eksisterer i den gældende lovgivning på området, slutter ombudsmand Vera Leth.

Ombudsmanden vurderer, at der er blevet begået fejl og forsømmelser af større betydning i sagen og har derfor underrettet Lovudvalget i Inatsisartut og Naalakkersuisut om udtalelsen.