Nationalregnskab er et godt redskab

Nationalregnskabet, der udkom i fredags, vil blive brugt flittigt af Naalakkersuisoq for Finanser. Hun er nemlig glad for, at hun endelig kan overvåge udviklingen af Grønlands økonomi og sammenligne landet med andre lande, på en endnu bedre måde.

Maliina Abelsen kan som naalakkersuisoq for Finanser bruge nationalregnskabet på rigtig mange måder.

Med regnskabet, der udkom i fredags, kan hun blandt andet se, om Grønland sakker meget bagud i forhold til andre lande.

- Eller følger vi rimelig godt med. Et eksempel kan være, at vi var måske ikke så hårdt ramt af krisen i 2009, som nogle af de andre lande. Men til gengæld har vi et problem i forhold til at få skabt vækst på niveau med de andre lande, nu i 2010 og fremadrettet, siger Maliina Abelsen.

Men det er ikke kun i forhold til udlandet, hun kan se hvordan udviklingen i landet er.

- Men også indadtil kan vi se, hvor mange penge bruger vi i det offentlige, hvor mange midler og hvor meget produktion er der indenfor det offentlige. Hvor mange midler bruger folk på deres bolig og indkøb af mad og lignende. Det er vigtige informationer, for at se, hvordan vi ligger og hvor mange midler folk har, til de forskellige ting, siger Naalakkersuisoq for Finanser.

Maliina Abelsen er sikker på, at nationalregnskabet vil være vigtigt materiale, når blandt andet Skatte- og Velfærdskommissionens anbefalinger skal udmunde i reformer.

For før nationalregnskabet blev udgivet, havde Grønland kun det der hedder indkomstbaseret BNP, bruttonationalprodukt, hvor nationalregnskabet er et produktionsbaseret BNP. Og det betyder:

- At vi kan gå ind og se i hver sektor, hvor meget der bliver produceret i hver sektor. For eksempel indenfor anlægssektoren og indenfor fiskeriet. Og det betyder så, at kan vi gå ind og fremskrive og sige, nu ved vi der kommer så og så meget mere indenfor anlægssektoren, så kan vi med en fremskrivning, se hvordan det påvirker de andre sektorer, siger Maliina Abelsen.

Og det første, nationalregnskabet skal bruges til for naalakkersuisoq for Finansers vedkommende, er:

- Lige nu, der er jeg meget optaget af, hvor mange penge, der går til de enkelte nøgleposter i det private forbrug. Det er det første jeg har kastet mig over og læse. Og videre så vil jeg nok bruge det på alle leder og kanter, så det får en stor betydning,

Regnskabet kan, som hun siger, nok kun bruges som baggrundsviden, men hun tror, at det vil blive brugt, når der for eksempel skal laves lovforslag.

- Hver gang vi skal ind og lave nogle nye lovforslag eller økonomiske reformer eller socialreformer, så skal vi jo bruge alt den her viden og se, hvis vi ændrer ved noget, hvad har det så af betydning.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt