Greenland Minerals anklager blandt andet Miljøstyrelsen for at stille for mange krav til miljørapporter til mineprojektet. Arkivfoto.

Miljøstyrelsen og GML er i slagsmål om miljørapporter

I sidste uge afviste Naalakkersuisut alle punkter i en officiel klage fra GML over Miljøstyrelsen, som blandt andet blev anklaget for forskelsbehandling.

Miljøstyrelsen for Råstoffer og det australske mineselskab Greenland Minerals Ltd. (GML) står stejlt over for hinanden i vurderingen af de miljømæssige konsekvenser af mineprojektet på Kuannersuit.

På den ene side står Miljøstyrelsen for Råstoffer, der mener, at GML’s hidtidige versioner af den såkaldte VVM-redegørelse, der er en vurdering af virkninger for miljøet, indeholder markante mangler og fejl.

Styrelsen mener også, at rapporten undervurderer risikoen for blandt andet stråling i området og potentiel udsivning af kemikalier til Narsaq-floden og Bredefjorden.

På den anden side står GML, der blandt andet anklager Miljøstyrelsen for Råstoffer for at forskelsbehandle GML i forhold til andre mineselskaber og sætte for mange krav til VVM-redegørelsen. Selskabet sætter også spørgsmålstegn ved Miljøstyrelsen for Råstoffers eksterne rådgiveres kompetencer.

Det viser mailkorrespondence mellem styrelsen og GML, som KNR har fået aktindsigt i.

Årelang miljøstrid

Forud for det kølige forhold mellem mineselskabet og styrelsen ligger en årelang kommunikation om VVM-redegørelsen til Grønlands største mineprojekt tæt ved Narsaq i Sydgrønland.

I december 2015 afleverede GML første gang en VVM-redegørelse. I næsten et år evaluerede Miljøstyrelsen for Råstoffer redegørelsen og fandt omkring 300 større og mindre fejl og mangler, og i april 2017 bad Miljøstyrelsen officielt GML om at lave en ny.

LÆS OGSÅ Greenland Minerals har ansøgt om udvindingstilladelse

I august 2018 afleverede GML en ny VVM-redegørelse, og efter flere møder mellem parterne afleverede GML i oktober 2018 en ny version. Igen var svaret dog, at redegørelsen stadig havde markante fejl og mangler, og at Miljøstyrelsen igen afviste redegørelsen.

GML klager til Naalakkersuisut

GML blev så frustreret over afvisningen og Miljøstyrelsens behandling af minevirksomheden, at GML i februar i år sendte en række klager til flere medlemmer af naalakkersuisut, og i april i år afleverede GML en officiel klage over Miljøstyrelsen for Råstoffer til naalakkersuisoq for Natur og Miljø.

Her anklager GML blandt andet Miljøstyrelsen for at forskelsbehandle og ikke stille de samme krav til andre mineprojekter. GML kritiserer Miljøstyrelsen for at stille overdrevne krav – blandt andet om indsamling af data om støv og stråling, som indtil videre har kostet virksomheden 1,6 millioner kroner.

LÆS OGSÅ Rapport om sociale konsekvenser er nu klar til godkendelse

Endelig kritiserer GML Miljøstyrelsens rådgivere for ikke at lave en faglig og upartisk bedømmelse af mineprojektet, og at rådgiverne ikke er objektive, fordi de mener, at projektet er komplekst og har mange miljømæssige risici.

- Det er enten særdeles dårlig ledelse, bevidst obstruktion eller simpelthen en manglende evne til at udføre sin professionelle pligt, skriver GML i klagen.

Afviser klage

I fredags, 6. september, afviste Naalakkersuisut klagen fra minevirksomheden.

- Naalakkersuisut finder, at GML’s klage af 4. april 2019 er grundløs, og at GML ikke er fremkommet med oplysninger, der kan berettige til at udtrykke nogen kritik af Miljøstyrelsen for Råstofområdet.

I stedet mener Naalakkersuisut, at Greenland Minerals selv må bære en væsentlig del af ansvaret for, at forløbet har taget flere år, fordi GML har undladt at rette sig efter de afgivne påbud.

LÆS OGSÅ Længe ventet rapport om Kvanefjeld er afleveret til Selvstyret

Desuden mener Naalakkersuisut ikke, at der har været nogen forskelsbehandling. Naalakkersuisut skriver, at projektet er særligt, fordi det er det eneste i Grønland, hvor der skal udvindes radioaktivt materiale – uran og thorium – og at det medfører en række krav til opbevaring og håndtering af radioaktivt materiale.

Miljøstyrelsen har brugt Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Grønlands Naturinstitut som hovedrådgivere. Derudover har styrelsen også hentet rådgivning hos GEUS, den canadiske uransikkerhedskommission (CNSC) om støvforhold og hos det canadiske konsulentfirma Robertson GeoConsultants om blandt andet luftforurening og tailings.

Naalakkersuisut: GMLs holdning er grundløs og urimelig

Naalakkersuisut mener heller ikke, at der er hold i GML’s klager over rådgivernes kompetencer.

- Naalakkersuisut mener, at GML’s holdning om, at rådgivernes vurderinger er ukvalificerede, er både urimelige og grundløse.

Med andre ord afviser Naalakkersuisut samtlige klager fra Greenland Minerals og pålægger minevirksomheden at efterkomme de krav, som Miljøstyrelsen har. Naalakkersuisut er den øverste myndighed, så minevirksomheden kan ikke anke klagen til en højere myndighed.

Trods det kølige forhold mellem parterne har GML ikke givet op. Selskabet har således afleveret en ny VVM-redegørelse i juni, som lige nu bliver vurderet af Miljøstyrelsen.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt