Kuannersuit Greenland Minerals har ansøgt om udvindingstilladelse

Greenland Minerals Ltd har afleveret deres endelige ansøgning om at åbne en mine med sjældne jordarter og uran i Narsaq. Men embedsmænd i Selvstyret understreger, at der er lang vej igen, før der kan gives tilladelse til minedrift.

I en pressemeddelelse på Greenland Minerals hjemmeside kan man læse, at virksomheden nu har afleveret sin officielle ansøgning om udvindingstilladelse på Kuannersuit til Naalakkersuisut.

Departementschef i Departement for Råstoffer og Arbejdsmarked, Jørgen Hammeken-Holm, bekræfter overfor KNR, at departementet har modtaget en ansøgning, men han understreger, at der er et stykke vej endnu:

- Ansøgningen er ufuldstændig, da VVM-redegørelsen endnu ikke opfylder lovkravene for indhold og form, siger han.

LÆS OGSÅ Længe ventet rapport om Kvanefjeld er afleveret til Selvstyret

VVM-rapporten beskriver de forventede miljømæssige konsekvenser ved mineprojektet på Kuannersuit, hvor man ønsker at udvinde sjældne jordarter som hovedprodukt og uran som biprodukt.

Fjerde udkast til VVM-redegørelse afleveret

Miljøstyrelsen for Råstofområdet vurderer rapporten. Styrelsen oplyser, at de væsentligste mangler i de tidligere afleverede udkast af VVM-redegørelsen i overskriftsform har været:

  • De endelige resultater af tests for skadelige stoffer, der kan forekomme under udvinding og behandling af både gråbjerg (det klippemateriale man ikke kan bruge, når man skal finde den værdifulde malm) og malm.
  • De endelige radiologiske vurderinger og resultater af undersøgelser om strålingseffekter fra radioaktive mineraler.
  • Beskrivelse af alternativer i håndteringen af tailings (restprodukter fra minedriften) og nedlukning af et tailingsanlæg, hvor man opbevarer talings.
  • En uddybet risikovurdering af den seismiske aktivitet/jordskælvsrisiko.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet oplyser også, at der er kommet et fjerde udkast af VVM-redegørelsen  fra Greenland Minerals 17. juni, og at de i samarbejde med uafhængige videnskabelige rådgivere fra Nationalt Center for Miljø og Energi og Naturinstituttet er ved at gennemgå det senest fremsendte VVM-materiale. 

Rapporter skal i offentlig høring

Miljøstyrelsen regner med at have et overblik i løbet af et par måneder over, hvorvidt det nye udkast til VVM lever op til de retningslinjer, der er beskrevet i lovgivningen.

Når VVM-rapporten lever op til de lovmæssige krav, skal den i en offentlig høring sammen med VSB-rapporten, som beskriver de samfundsmæssige konsekvenser. Det betyder, at befolkningen kan stille spørgsmål og blive hørt i sagen.

LÆS OGSÅ Sjældne jordarter fra Kuannersuit skal til Kina

Først når alle høringssvar er behandlet, tager Naalakkersuisut stilling til VVM-redegørelsen og afgør ud fra en samlet vurdering af både VVM, VSB og øvrigt materiale, om mineprojektet kan gennemføres forsvarligt i forhold til sundhed, sikkerhed, miljø, ressourceudnyttelse og samfundsmæssig bæredygtighed. I så fald kan en udnyttelsestilladelse gives, sammen med  en samarbejdsaftale (IBA-aftale), der forhandles  på plads mellem Naalakkersuisut, kommunen og selskabet." 

 

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt