Massive besparelser i Qeqqata: Færre penge til herberg, bistandshjælp og handikapforhold

Qeqqata Kommunia svinger sparekniven resten af året og i 2023. Alt fra herberger til vedligeholdelse af fodboldbaner bliver beskåret. Men kommunen planlægger stadig byggeri af to svømmehaller.
Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia har besluttet at spare massivt på kommunens udgifter i år og næste år. Foto © : Qeqqata Kommunia
07. juli 2022 05:59

Det bliver trange tider i Qeqqata Kommunia resten af året og næste år.

Det står klart efter et ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen 4. juli. Her godkendte et flertal bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut en besparelse på cirka to procent af det samlet budget.

Besparelserne kommer til at ramme alt fra fritids- og skoleområdet til varme hænder og tjenesterejser. 

Naleraqs fire kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte imod forslaget om besparelser.

Partiet mener, at konsekvenserne af besparelserne ikke fremgår af administrationens indstillinger.

Kortere åbningstid i herberger og ingen vedligehold af fodboldbaner

Det er alt fra det tekniske område til udsatte borgere og fritidsområdet, som kommer til at mærke forringelser.

Inden for velfærdsområdet skal der spares 5,6 millioner kroner i 2022 og knap 8 milliioner kroner i 2023.

Det kommer blandt andet til at betyde kortere åbningstider i herbergene i Sisimiut og Maniitsoq, mens der bliver fære penge til bistandshjælpen i Maniitsoq og til takstbetalingen til handicappede i samme by.

Eksempler på besparelse i Qeqqata Kommunia i 2022
 

- Herberg i Sisimiut og Maniitsoq skal spare én million kroner 


- Bistandshjælpen i Maniitsoq skal spare 2 millioner kroner

- Takstbetalingen til handicappede i Maniitsoq skal spaer 1,5 millioner kroner


- Asfaltering skal reduceres med 200.000 kroner

- Al vedligeholdelse af fodboldbaner skrottes

- Brandvæsnet skal spare 225.000 kroner 


- Uddannelsesområdet skal spare 7,2 millioner kroner

 

- Økonomi-forvaltningen skal spare 2,5 millioner kroner 

LÆS OGSÅ Hans Enoksen vender tilbage til kommunalpolitik i Qeqqata Kommunia

Inden for teknik-området skal der findes knap halvanden millioner kroner inden nytår, blandt andet ved at spare 200.000 kroner på asfaltering, al vedligeholdelse af fodboldbaner skrottes, mens brandvæsnet skal undvære 225.000 kroner resten af året.

Også uddannelsesområdet kommer til at skulle finde 7,2 millioner kroner i år.

Det er ikke angivet i referatet fra kommunalbestyrelsens møde, hvor meget de forskellige områder inden for uddannelsesområdet bliver ramt.

Men det er dog besluttet, at skolepasning i Kangerlussuaq og Qooqa lægges sammen, og at åbningstider på kommunens museer, biblioteker, idrætshaller og svømmehaller reduceres.

Også økonomi forvaltningen står til at skulle spare 2,5 millioner kroner inden årets udgang.

Svømmehaller skal stadig opføres

Trods kommunens besparelser på en lang række områder står to svømmehaller, én i henholdsvis i Sisimiut og Maniitsoq, stadig til at skulle opføres til en samlet værdi af godt 216 millioner kroner.

Begge byggerier har været i offentligt udbud for at finde en rådgiver til byggerierne.

Kommunen planlægger dog at søge fondsmidler til byggeriet af svømmehallerne. Men Qeqqata Kommunia skal som minimum finansiere 10 procent af anlægsudgifterne, svarende til 21.630.000 kroner, før det forventes, at fonde vil tilbyde sig som medfinansierer.

Men det bliver kommunen, der kommer til at stå med driftsomkostningerne, som forventes at være mellem 5 til 9 millioner kroner årligt for de to svømmehaller tilsammen. 

Ifølge indstillingen til kommunalbestyrelsen vil svømmehallerne kunne bidrage med bedre sundhed til både ældre og yngre. 

I indstillingen fra kommunens udvalg for uddannelse står der også om svømmehalsplanerne, at "det lader til, at der er mange midler i kommunens budget", og at kommunalbestyrelsen skal beslutte, om det er Maniitsoq eller Sisimiut, der først skal have en svømmehal.