VIDEO Mangel på kommunefogeder i bygderne

Der er stadig stor mangel på kommunefogeder i bygderne. Ud af de 57 bygder, mangler 17 kommunefogeder.

Man forsøgte i 2012 at løse problemet på manglen af kommunefogeder ved at hæve lønnen fra 7.300 kr. til 75.000 kr.

Dengang var der 19 bygder uden kommunefogeder. Højere løn løste ikke problemet. Manglen af kommunefogeder skaber utryghed i bygderne.

Læs også Detentionerne i Grønland kritiseres kraftigt

Det er en stille og rolig hverdag i bygden Attu med 250 indbyggere.

- Det er et meget roligt sted, vi kender alle hinanden, fortæller en borger i Attu, Bebiane Karlsen, til KNR.

Men som i alle andre steder, kan der opstå problemer i bygden. Og når problemerne opstår, er det svært at vide, hvad man skal gøre.

- Vi har ingen at henvende os til i bygden lige nu, siger Bebiane Karlsen.

Læs også Kommunefogedernes vilkår forbedret

Ved akutte hændelser henvender bygdefolkene sig til Politiet i Aasiaat, da de ikke har haft bygdefoged i et halvt år. Men Politiet er 2-3 timer om at komme frem, selv i speedbåd.

- Ved akutte hændelser, er det utrygt for os, at der ikke er nogen at henvende os til i bygden. Især når en som ikke er ansat som kommunefoged blander sig. For vi tænker også over beskyttelsen af personen der kommer, siger Bebiane Karlsen fra Attu.

Læs også Sara og Doris er uenige

Kommunefogeder er bygdernes politiassistenter. De kan f.eks. videregive sager til politiet, håndtere spektakler, og ved alvorlige sager kan de foretage anholdelser af mistænkte, indtil politiet når frem. Men det er svært at rekruttere kommunefogeder.

- Der er mange bygder i Grønland, og hvor end vi vil have en bygdefoged altid, hver eneste bygd, så er det ikke altid praktisk muligt. Det er det samme med personale i sundhedspersonale i bygderne. Vi forsøger og rekruttere så godt vi kan. Så mp vi også erkende at der er andre bygder det er lettere at rekruttere kommunefogeder til end andre, siger Politiets chefanklager, Morten Nielsen, til KNR.

Læs også På jagt efter nye kommunefogeder

Det har altid været et problem, at rekruttere kommunefogeder, også selvom lønnen steg i 2012.

- Nu er lønnen bragt op til et fornuftigt niveau ift. stillingen, men penge er jo ikke alt, man skal også have lydt til det, siger Morten Nielsen.

 Og selvom bygden er et roligt sted, er der behov for en kommunefoged.

- Det er meget vigtigt. Det er ikke betryggende, vi ved jo ikke hvad der pludseligt kan ske. Hvad hvis der skete noget forfærdeligt? Spørger Bebiane Karlsen.

Der er fire bygder i Grønland med ret til to kommunefogeder.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt