Kuannersuit 100 millioner i skatteindtægter

Det er for tidligt at beregne størrelsen af skatter og afgifter på mineprojektet ved Kuannersuit, men den foreløbige VSB rapport om de samfundsmæssige konsekvenser anslår, hvor meget kommune og landskasse vil få i skatteindtægter fra de potentielle medarbejdere i minen.
Skrevet af Merete Lindstrøm
27. november 2018 07:00

Et mineprojekt i Sydgrønland vil betyde flere indtægter til landskassen. Men hvor meget handler det egentlig om? Det er et af de store spørgsmål, som man kan stille i vurderingen af for - og imod mineprojektet på Kuannersuit.

- Der vil komme personskatter, der ud over vil der komme forskellige afgifter, og der vil være virksomhedsskatter, som skal betales. Så vil der også være afledte effekter, fordi der vil være et forbrug, siger samfundsforsker på Ilisimatusarfik Birger Poppel. 

De afledte indtægter kan komme fra medarbejdere i servicefag som for eksempel udvidelse hos købmanden, restauranter, frisører eller andet, der er brug for til de nye borgere i området. 

I den foreløbige VSB rapport beskrives en skatteaftale på 35 procent for udenlandske medarbejdere og de normale 44 procent for borgere i Kujalleq kommune. 

I rapporten anslås det, at der vil være 715 medarbejdere i minen under driften, hvilket vurderes til at give samlede skatteindtægter fra medarbejderne på lige over 100 millioner kroner pr år. Penge der vil blive delt mellem landskassen og kommunen. Og for kommunen er det en væsentligt økonomisk indsprøjtning, fortæller Birger Poppel.

- Cirka 20 millioner om året i driftsfasen vil gå til kommunen. Det svare til en indtægtsfremgang på 10 procent, siger han. 

Når det handler om beskatning af mineselskabet og afgifter på udvinding af råstofferne er det straks lidt sværere at lave et estimat på indtægterne Grønland. Det handler nemlig om så vidtspændende begreber som verdensmarkedspriser, forventninger til verdensmarkeds priser, sammensætningen af produktionen og transportudgifter, som alle er ubekendte på nuværende tisdpunkt. 

- Men på et eller andet tidspunkt før virksomheden går i gang, så skal den jo lave et samlet overslag. Men det er så ikke gennemført her, og jeg tør heller ikke gætte på det, siger samfundsforskeren.

Læse hele den foreløbige VSB-rapport HER

 

Foto © : KNR