Voldtægt: Lovgivningen er for svag. Vi skal have en straffelov, mener ungdomsparti

Det er på tide, at straffen for voldtægt bliver hårdere. Vejen frem kan være en straffelov fremfor loven om foranstaltning, hvis vi skal have en mere effektiv forebyggelse, mener ungdomsparti.
- Hvis vi skal forebygge, at der sker så mange voldtægter, så skal der være en hårdere konsekvens af det. Og det er med en hårdere straf, siger partiformanden. Foto © : Scanpix
28. september 2023 12:50

- Det er på tide at gøre noget drastisk, hvis vi for alvor skal bekæmpe seksuel kriminalitet, mener ungdomspartiet Atassut.

Budskabet kommer i en pressemeddelelse, og formanden for partiet, Angutinnguaq Schmidt, uddyber overfor KNR:

- Hvis vi skal forebygge, at der sker så mange voldtægter, så skal der være en hårdere konsekvens af det. Og det er med en hårdere straf, siger partiformanden.

Tal fra Grønlands Statistik viser, at der sidste år blev anmeldt 594 såkaldte sædelighedsforbrydelser. Altså forbrydelser med en seksuel karakter som blufærdighedskrænkelse, voldtægt, sex med mindreårig, incest og børnepornografi.

Antal sædelighedsforbrydelser

Sidste år var var der anmeldt 594 såkaldte sædelighedsforbrydelser ifølge Grønlands Statistik.

Heraf var der 235 anmeldelser om voldtægt af personer over 15 år. 

Der var 57 anmeldelser om voldtægter af børn under 15 år.

I 2021 var der 596 anmeldelser om voldtægt af personer over 15 år.

Der var registreret 54 anmeldelser om voldtægt af personer under 15 år. 

I Grønland gælder en lov om foranstaltning. Den er ikke det samme som en straffelov. Idéen med foranstaltninger er, at samfundet laver initiativer for at fremme en ønsket udvikling hos gerningsmanden. Det kan for eksempel være, at man er dømt for vold. Foranstaltningen er en anbringelse i antalten - men antalten er åben, og den dømte kan få på arbejde i dagtimerne og returnere til anstalten igen efter fyraften. 

Men Grønland bør have en straffelov, mener ungdomspartiet. For antallet af voldtægter er for højt. 

- Hvis den nuværende lov om foranstaltning ikke har den ønskede effekt, så bør vi have en hårdere lovgivning. Vi er nødt til at have en straffelov, hvis vi skal have en mere effektiv forebyggelse, skriver ungdomspartiet i pressemeddelelsen.

Problemet er stort

Derfor bør det grønlandske parlament også stille krav til Folketinget i Danmark om at kigge på muligheden for hårdere straf for voldtægt, mener Angutinnguaq Schmidt.

- Vi er ikke så mange mennesker her i landet, men problemet er stort, når man ser på voldtægt, og derfor er vi nødt til gøre noget drastisk, siger han.

Derfor foreslår ungdomspartiet nu hårdere straffe for voldtægt.

Problematikken blev taget op i februar sidste år i Folketinget, da en lovpakke om voldtægt af børn og unge blev behandlet, fordi både Naalakkersuisut og den danske regering mente, at straffen skal være højere. De lagde i lovpakken op til, at straffen skulle hæves med 50 procent.

Hvad er foranstaltning?

Retsvæsenet i Grønland adskiller sig på flere måder fra det danske.

Blandt andet omtales straf ikke i den grønlandske kriminallov, ligesom den ikke indeholder strafferammer.

I stedet er der en række foranstaltninger, hvor retten kan vælge den foranstaltning, der er bedst egnet til at få den kriminelle til at afholde sig fra at begå ny kriminalitet.

De foranstaltninger, som retten kan anvende, er: Advarsel, bøde, betinget anstaltsanbringelse, tilsyn, samfundstjeneste, kombineret tilsyn og (kortvarig) anstaltsanbringelse, anstaltsanbringelse og forvaring på ubestemt tid. 

Der er også særlige foranstaltninger for unge kriminelle og psykisk syge kriminelle.

Kilde: Kriminalforsorgen

Det vil sige, hvis en gerningsmand bliver idømt mellem 2,5 år og 3,5 år i anstalten for et seksuelt overgreb på en person under 18 år, vil det efter lovændringen blive mellem 3,5 år og fem års frihedsberøvelse.

- Det er mit håb, at lovforslaget vil bidrage til at mindske antallet af seksuelle overgreb i fremtiden og gøre en forskel for børn og unge i Grønland, sagde den daværende justitsminister Nick Hækkerup (S).

Lovpakken blev vedtaget 5. maj 2022. Men ungdomspartiet mener at alle, der har begået voldtægt, skal have en strengere straf.

Send dem til Danmark

Hvor meget højere straffen for voldtægt skal være, har Angutinnguaq Schmidt og Atassut ikke noget konkret bud på, men han mener, at de dømte bør sendes til Danmark for at afsone deres straf og ovenikøbet udvises af Grønland for bestandigt.

- Hvis vi ikke har plads i anstalterne i Grønland, så lad os straffe dem ved at sende dem til Danmark og derved skille os af med dem og forbyde, at de nogensinde vender hjem til Grønland igen, siger han. 

Når Danmark skal indblandes, skyldes det, at justitsområdet ikke er hjemtaget af det grønlandske selvstyre. Det betyder, at ansvaret for området hovedsageligt ligger hos de danske myndigheder.

I praksis betyder det, at det er et samarbejde mellem de danske myndigheder, det danske justitsministerium og Departementet for Råstoffer og Justitsområdet at lave lovgivning på området, der skal gælde i Grønland.