Lovændring: Lettere at dømme omsorgspersoner, der krænker børn

Det bliver nu lettere at retsforfølge voksne med ansvar for børn og unge, hvis de gør seksuelle tilnærmelser til mindreårige.
Fra 1. juni er reglerne for seksuelle tilnærmelser mod børn og unge blevet strammet for voksne, der har et særligt ansvar over for et børn. Foto © : Peter Dedina/Flickr.jpg
06. juni 2024 15:43

Det er ulovligt, hvis en voksen krænker et barn eller en ung seksuelt eller begår blufærdighedskrænkelse.

Men fremover får det særlige konsekvenser, hvis den voksne tilmed har et særligt ansvar for barnet eller den unge.

Det er politikerne i Inatsisartut enige om. Derfor ændrede de i efteråret en række bestemmelser inden for seksualområdet i kriminalloven, som efter Folketingets godkendelse også træder i kraft 1. juli.

Og en af ændringerne strammer grebet om seksuelle tilnærmelser eller blufærdighedskrænkelser mod børn og unge, som såkaldte omsorgspersoner står bag. 

En omsorgsperson kan for eksempel være en plejeforælder, en lærer, en pædagog eller en træner i idrætsforeningen. Altså en voksen, som har en særlig opgave med at passe på børn og unge under 18 år.

- Man har valgt at sige, at vi udvider området, fordi det er en skærpende omstændighed, når man er omsorgsperson, siger chefanklager ved Grønlands Politi, Mariam Khalil, til KNR.

Tal fra Politiets Årsstatistik 2023 viser, at politiet sidste år modtog 250 anmeldelser landet over om blufærdighedskrænkelser mod personer over 15 år.

Det er ikke muligt at se, hvor mange af anmeldelserne, der handler om krænkelser fra en omsorgsperson. Dog fik politiet samme år 45 anmeldelser om kønsligt forhold til børn under 15 år. Det er det laveste antal anmeldelser i fem år.

Seksuelle billeder og sms'er er også ulovligt

Der er i forvejen strammere regler for seksuelle forhold til børn og unge, hvis man er omsorgsperson.

Hvor det er ulovligt for alle personer over 18 år at have et seksuelt forhold til et barn under 15, går den aldersgrænse for omsorgspersoner ved unge under 18 år.  

I loven er det også allerede specificeret, at det kan opfattes som blufærdighedskrænkelse, hvis en omsorgsperson for eksempel berører et barn seksuelt eller en ung under 18 år uden at have samleje.
 
Men med de nye regler bliver der slået ned på enhver form for seksuelle tilnærmelser over for barnet eller en ung. 

Det kan for eksempel være at vise eller sende seksuelle billeder eller sms'er til barnet eller den unge, videresende seksuelt indhold på sociale medier eller på anden måde opfordre barnet eller den unge til seksuelle handlinger, uden at der er tale om samleje.

- Fordi vi har tale om en omsorgsperson, er det et stærkt signal om, at det er en skærpende omstændighed, hvis man på den ene eller anden måde har ansvaret for et barn eller en ung og udsætter dem for en eller anden form for blufærdighed eller seksuel karakter, siger Mariam Khalil fra Grønlands Politi.

Både Rådet for Menneskerettigheder og MIO støtter ændringerne, fremgår det i høringssvarene til politikerne.

Barnets samtykke gælder ikke

Hvis en voksen omsorgsperson i dag bliver tiltalt for blufærdighedskrænkelse, kan det i nogle sager være en formildende omstændighed, hvis barnet eller den unge selv har taget initiativ til handlingen.

Det samme gælder, hvis det kan bevises, at barnet eller den unge har givet sit samtykke til for eksempel at blive berørt seksuelt uden på tøjet. Men den regel forsvinder helt med lovændringen.

Det er med andre ord aldrig en gangbar undskyldning for omsorgspersonen, hvordan barnet eller den unge har opført sig.

For det skal aldrig være barnet eller den unge, som skal bære en del af ansvaret for, hvad en voksen omsorgsperson gør.

- Det er aldrig barnet eller den unges skyld, siger Mariam Khalil.