Pressemeddelelse: KNR's fokus på fremtidig udvikling og engagement

Foto © : KNR
11. maj 2024 14:35

Bestyrelsen for KNR er opmærksomme på udfordringerne, som er blevet rejst af Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat (Medieforbundet i Grønland) og KNR's medarbejdere vedrørende arbejdsmiljø og rekruttering af arbejdskraft.

Vi vil gerne understrege, at bestyrelsen er engageret i at adressere disse udfordringer og har en løbende dialog med direktøren, hvor der er stillet forskellige krav og forventninger.

Under ledelsen af Annga Lynge siden 1. september 2023 har KNR oplevet en udskiftning af 15 medarbejdere og to praktikanter ved udgangen af maj. I løbet af denne periode er der blevet iværksat flere initiativer for at forbedre trivsel og arbejdsmiljø. Derudover har der været en igangværende dialog om implementering af en ny handlingsplan og strategi for perioden 2024-2027, som er på trapperne.

I den kommende handlingsplan, som vil blive lanceret næste måned, er en af målsætningerne at modernisere KNR i overensstemmelse med nutidens mediekrav og arbejde hen imod mere bæredygtige løsninger, herunder udvikling af nye talenter inden for journalistik. Ledelsen vil også fokusere på at være mere åben og synlig samt forbedre kommunikationen både internt og eksternt, som er et ønske fra medarbejderne.

I en artikel fra Sermitsiaq fremhæves det af politikerne, at der er behov for et tættere samarbejde mellem KNR og det politiske bagland. Dette er et ønske, som bestyrelsen for KNR gentagne gange har påpeget. Derfor agter bestyrelsen i KNR at tage kontakt til udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke for at præsentere KNRs nyligt vedtagne strategi, da realiseringen af strategiens målsætninger er afhængigt af politikernes velvilje til at tage afgørende skridt for at forbedre de rammevilkår KNR opererer under. Vi ønsker ikke mindst at etablere bedre vilkår for mediehuset, hvilket har været en længe næret ambition, der endnu ikke er blevet opfyldt. Desværre må vi konstatere, at den reelle interesse for KNRs vilkår er mangelfuld og præget af tilfældigheder på baggrund af en manglende mediepolitik.

En central del af strategien er at gøre KNR til samfundets alsidige spejl og samlingspunkt for nyheder, oplysning, kultur og sport. Vi vil levere services, der er oplysende, relevante, troværdige, kritiske, uafhængige, digitale – og hurtige.

For at opnå dette mål er det afgørende, at politikerne anerkender KNR som en vigtig del af samfundet, der er afgørende for demokratiets sundhed.

Bestyrelsen for KNR er engageret i at fortsætte denne udvikling, og vi ser frem til at arbejde tæt sammen med medarbejdere, samarbejdspartnere og interessenter for at opfylde visionen for KNR's fremtid.

 

På vegne af bestyrelsen,

Rosannguaq Rossen Bestyrelsesformand, KNR