Jordemoderforening reagerer på undersøgelse: Vigtigt med tættere fødselshjælp

En undersøgelse af fødsler og fødesteder i Østgrønland viser, hvordan langt de fleste kvinder bliver på østkysten og føder ukompliceret. Ernisussiortut Kattuffiat vil ovenpå undersøgelsen øge decentraliseringen af fødesteder.
Arkivfoto
Skrevet af Martin Pedersen
08. april 2023 09:08

En ny undersøgelse af 1.344 fødende kvinder i Østgrønland viser, at de i høj grad føder ukompliceret, og at langt de fleste bliver på østkysten frem for at blive flyttet til Nuuk.

Hele 85 procent af kvinderne bliver i Østgrønland og føder. Altså flyttes kun 15 procent til Nuuk. Andelen er derimod over 40 procent, hvis man ser på, hvor mange fødende i hele Grønland, der overflyttes til hovedstaden, når de skal føde.

- Det viser sig, at med en god sundhedsforebyggende indsats med god jordemodertilstedeværelse og en god hjælp i forhold til at kunne lave kejsersnit, men især den sundhedsfremmende indsats, der kan man støtte familierne i at blive hjemme i deres egen by og føde, lyder det fra Susanne Houd, der er hovedforfatter på undersøgelsen.

Af alle de gravide østgrønlandske kvinder føder knap 93 procent ukompliceret og uden instrumentelle indgreb.

Vigtigt med fødsel tæt på hjemmet

At skulle flyttes til Nuuk fra østkysten, når fødslen er oppe over, kan gøre kvinderne mere sårbare, fortæller Susanne Houd. Blandt andet fordi en meget dyr flybillet kan forhindre faren til barnet i at komme med.

- Det binder en familie sammen, og det gør også, at manden og partneren kan være ved siden af sin kone eller kæreste, når hun føder, og være med til at opleve fødslen, hvilket han ikke ville være i de fleste tilfælde, hvis hun skulle flyttes til Nuuk. Og det kan være meget ensomt for kvinder fra østkysten at føde i Nuuk. Det er de færreste af dem, der har familie derovre, siger Susanne Houd.

At så stor en andel af kvinderne føder tæt på hjemmet, og at det i meget høj grad foregår uden komplikationer, viser ifølge Susanne Houd, at det er muligt ikke at skulle flytte gravide.

Det kræver blot tre ting: At der er jordemoderhjælp, en læge, der kan lave kejsersnit, og mulighed for at ligge i bedøvelse.

- Det er utrolig vigtigt for et samfund, at man ikke river fødslerne ud. Det betyder rigtig meget, at de bliver der. Det kan lade sig gøre, og det mener jeg, vi har vist med den undersøgelse, siger Susanne Houd.

Hun er derudover af den opfattelse, at hvis man centraliserer for blandt andet at undgå, at børn, der bliver født for tidligt, dør, skyder man forbi målet.

For mens overflytninger sker tre uger før termin, sker de for tidlige fødsler endnu tidligere. Derfor vil overflytningerne ifølge Susanne Houd ikke løse dette problem. Det vil jordmodertilstedeværelse og sundhedsfremmende tiltag i stedet.

Mindre centralisering

Antallet af fødesteder i Grønland er de seneste år skrumpet ned til at være i fem byer; Nuuk, Ilulissat, Sisimiut, Tasiilaq og Qaqortoq.

Fødesteder, der er lukket, tæller blandt andet Maniitsoq, Upernavik og Uummannaq.

Og antallet af fødesteder er for lavt, mener Charlotte Bøgelund, der er forkvinde i Ernisussiortut Kattuffiat, Grønlands jordemoderforening.

Ifølge hende kan man i høj grad bruge resultaterne fra undersøgelsen på østkysten og perspektivere ud til resten af Grønland. For hvis kvinderne på østkysten i så høj grad kan blive og føde, kan man også i andre steder, hvor man har lukket fødesteder som led i centraliseringen.

- I Østgrønland har man nok den sværeste logistiske infrastruktur overhovedet. I øst har man faktisk formået at besætte stillinger både på lægefaglighed og på jordemoderfaglighed, altså det beredskab, der skal være for at bibeholde fødsler. Det kunne man måske lære af i de regioner, hvor man ikke kan rekruttere det personale, som så medfører lukninger af fødesteder, siger Charlotte Bøgelund.

Undersøgelsen underbygger ifølge hende det, som jordemoderforeningen i lang tid har stået på mål for. At man skal prioritere i jordemoderbestanden, og at fødsler ikke skal centraliseres mere, end de er.

Ernisussiortut Kattuffiat ønsker ikke, at de mindre sundhedscentre skal blive fødesteder, men at det skal ske de steder, hvor der er gode rekrutteringsmuligheder og mulighed for at fastholde et beredskab.

- Allerhelst så vi, at der blev dannet de fødesteder på regionssygehusene, som tidligere har haft fødsler siden regionaliseringen af sundhedsvæsnet. Det vil sige, at man genopretter fødestedet i Aasiaat, fordi der derfra sker rigtig mange omfordelinger af ressourcer, af fødende der enten føder i Nuuk eller Ilulissat. Det betyder også en kæmpe belastning af Ilulissats sygehusvæsen og jordemoderbesætning, lyder det fra Charlotte Bøgelund.

Der er på nuværende tidspunkt en undersøgelse i gang, nedsat af Naalakkersuisut, der skal give mere viden om muligheder og begrænsninger i fødselsbetjeningen. Undersøgelsen skal bruges i de politiske planer angående fødesteder i fremtiden og forventes præsenteret i 2023.