IA og Siumut spørger ind til Danmarks position i Thule-sagen

Mens de fire nordatlantiske mandater i Folketinget takkede for fremover at kunne deltage i en række af statsministeriets spørgetimer, benyttede IA og Siumut muligheden for at aftvinge statsministeren svar i sagen den mistede servicekontrakt på Thule-basen.
Johan Lund Olsen under spørgetimen med Helle Thorning-Schmidt. Foto © : IA
02. december 2014 15:57

Inuit Ataqatigiits Johan Lund Olsen spurgte til Helle Thorning-Schmidts holdning til det faktum, at den grønlandske landskasse vil tabe minimum 200 mio. kroner årligt, fordi Greenland Contractors har mistet servicekontrakten fra næste efterår.

- Jeg vil gerne slå fast, at det er min klare holdning, at Thule-basen fortsat i videst mulige omfang skal komme grønlænderne og det grønlandske samfund til gode.

- Det er også derfor, at vi fra regerings side har en klar forventning om, at USA efterlever de fælles aftaler, der er indgået med Thule-basen om den her service-ordning, svarer statsministeren og tilføjer, at man nu afventer behandlingen af klager, som Greenland Contractors og to andre selskaber har sendt til USA i forbindelse med udbuddet.

Læs også Grønland repræsenteret i Thorning-Schmidts spørgetime

Det fik Johan Lund Olsen til at spørge ind til, hvilken rolle Danmark har spillet forud for udbuddet.

Hertil svarede Helle Thorning-Schmidt, at USA ikke bør være i tvivl om Danmarks interesse i sagen.

- Udenrigsministeriet har over for USA understreget, at hvis der er begået fejl i udbuddet, så skal de selvfølgelig rettes.

- Jeg går også ud fra at de virksomheder, som ikke har vundet det her udbud og klaget i sagen, der bliver appel-sagen håndteret korrekt. Og der må vi jo vente på, at appelsagen bliver afsluttet, før vi går videre i sagen, siger statsministeren.

Læs også Danmark eftergav amerikansk ønske om Thule-basen

Doris Jakobsen fra Siumut ville høre, hvordan Danmark har tænkt sig at støtte de danske firmaer i deres kamp for retfærdighed i USA. Hun ville ligeledes høre, om Rigsfællesskabet ville gå aktivt ind i sagen eller bare lade stå til.

- Regeringen har allerede henvendt sig til USA og sagt, at man forventer, at denne sag bliver behandlet efter alle regler, understreger Helle Thorning-Schmidt.

Udenrigsminister Martin Lidegaard er indkaldt til samråd om Thule-sagen på fredag.