Aftale: Højere løn på vej til ansatte i politiet, kredsdommere og anstaltsbetjente

Med fire års forsinkelse er en ny overenskomst nu landet for statens ansatte i Grønland. Nu venter større udbetalinger med tilbagevirkende kraft.
De senere år har grønlandske anstaltsbetjente måtte kæmpe hårdt for at få det samme i løn som fængselsbetjente i Danmark. Det sikrer en ny overenskomst nu. Foto © : KNR
05. juli 2024 16:04

Bedre sent end aldrig.

Det er meldingen fra både Grønlands Politiforening og Fængselsforbundet til den overenskomst, som netop er landet for alle statens cirka 250 ansatte i Grønland.

For egentlig skulle den have været klar i 2020. Men uenigheder og sammenbrud i forhandlingerne har gjort, at aftalen først er landet nu.

Så den er længe ventet, siger formanden for Grønlands Politiforening, Bjørn Bjerregaard.

- Vi er tilfredse med, at der langt om længe er indgået forlig. Det har vores medlemmer ventet alt for længe på.

Det samme lyder fra René Larsen, forbundssekretær i Fængselsforbundet, som repræsenterer anstaltsbetjentene i Grønland.

- Jeg er glad for, at vi langt om længe får landet en overenskomst for statens ansatte i Grønland, og selvfølgelig er jeg glad for, at den får yderligere mindsket lønforskellene imellem Grønland og Danmark.

Det er Finansministeriet i Danmark og centralorganisationerne - altså en samling af forskellige fagforbund - der står bag aftalen om en ny overenskomst, som løber frem til 31. marts 2026.

Ekstra tillæg frem til 2026

Aftalen gælder dog fra 1. april 2020. Det betyder, at der nu vanker større udbetalinger til alle de, der er ansat under staten i Grønland, fordi overenskomsten gælder med tilbagevirkende kraft. 

Udover en stigning i grundlønnen på mindst 5,94 procent fra 1. april i år, er parterne blevet enige om et nyt tillæg - et såkaldt overgangstillæg - der skal gives frem til 31. april 2026. 

Tillægget skal sikre, at anstaltsbetjente, politibetjente og kontoransatte hos Grønlands Politi og kredsdommere får stort set det samme i løn som deres kolleger i Danmark. 

Det siger René Larsen, forbundssekretær i Fængselsforbundet, som repræsenterer anstaltsbetjentene i Grønland.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at den får yderligere mindsket lønforskellene imellem Grønland og Danmark, siger han.

I kroner og øre betyder det nye tillæg, at en anstaltsbetjent, der har været ansat siden 1. april 2020 til frem 1. april i år, vil få 47.600 kroner før skat udbetalt til august. 

I forvejen har både politibetjente og anstaltsbetjente et tillæg, som skal være med til at udligne lønforskellene mellem dem og deres kolleger i Danmark. 

Det fungerer sådan, at hvis grundlønnen stiger i Grønland, bliver det modregnet i udligningstillægget. Og hvis grundlønnen stiger i Danmark, bliver det lagt til i udligningstillægget.

Men den mekanisme er der ikke med det nye overgangstillæg, fordi det ikke skal modregnes nogen steder. 

Mindre forandring for politibetjente

For en grønlandsk politibetjent og kontoransat i Grønlands Politi samt kredsdommerne er tillægget skruet sammen på en lidt anden måde.

Her er udbetalingen også på 47.600 kroner før skat, hvis den ansatte har været ansat siden 1. april 2020 og frem til 1. april i år. 

Herefter modtager medarbejderen et beløb på 683,33 kroner før skat om måneden frem til 1. april 2025. Det sidste år af aftalen er tillægget på 341,67 kroner om måneden før skat.

Formanden for Grønlands Politiforening, Bjørn Bjerregaard, siger, at foreningen egentlig havde flere krav i forhandlingerne, som ikke er blevet opfyldt.

Statens tjenestemænd i Grønland

Ansatte, der arbejder for den danske stat i Grønland, er hovedsageligt ansat på en tjenestemandsordning.

Det er for eksempel anstaltsbetjente, politibetjente, ansatte ved domstolene og en række akademiske stillinger.

Der er cirka 250 årsværk af tjenestemænd under den danske stat i Grønland. I Danmark er der cirka 183.000 årsværk som tjenestemænd.

Tjenestemænd i Grønland er ansat ud fra Tjenestemandsloven for Grønland, som blandt andet siger, at tjenestemænd ikke har ret til at strejke. Til gengæld er de godt beskyttet mod fyringer og får generelt en høj pension sammenlignet med andre offentlige ansatte.
 

Kilde: Bekendtgørelse af lov om statens tjenestemænd i Grønland, 2015 

Men nu vil han og medlemmerne i stedet fokusere på at blive enige om nye overenskomster fra foråret 2026.

Her skal der nemlig være ens overenskomster for alle statens ansatte i hele kongeriet,  

- Resultatet er tilfredsstillende, selvom det kom til at se noget anderledes ud i forhold til de krav, som oprindeligt blev stillet. Derfor ser vi nu frem til den tilpasning til danske regler, der skal ske fra den 1. april 2026 i forhold til løn- og ansættelsesvilkår, siger Bjørn Bjerregaard.