Nyt fireårigt projekt: Grønlandske unge skal lære psykisk førstehjælp

Ungdommens Røde Kors i Danmark og Røde Kors i Grønland er gået sammen om et nyt projekt, der skal give grønlandske unge værktøjer til de svære samtaler om blandt andet selvmord.
Grønlandske unge skal blive bedre til at håndtere deres egne og vennernes følelser i nyt projekt. Foto © : KRK-INUA
16. maj 2023 10:25

Hvad siger man til sin veninde, der er selvmordtruet, og hvordan støtter man sin klassekammerat, der vokser op i et hjem præget af alkoholmisbrug?

Det er problemstillinger grønlandske unge nu skal trænes i at håndtere.

Ungdommens Røde Kors og Røde Kors i Grønland er gået sammen om at lave kurser i psykisk førstehjælp for 2.000 unge i hele Grønland.

Kurserne skal hjælpe unge til at tale med og støtte hinanden, når livet gør ondt.

- De unge skal hverken være psykologer eller terapeuter. De skal bare lære at tage imod deres venners problemer uden at afvise dem. Ikke stå i situationer, hvor de ikke ved, hvad de skal gøre, siger Erni Kristiansen, som er projektleder i INUA, ungdomsafdelingen af Grønlandsk Røde Kors.

Behovet for at kunne yde psykisk førstehjælp er nemlig stort blandt unge i Grønland, forklarer Erni Kristiansen,

- Der er virkeligt mange unge, som ikke har direkte adgang til psykolog eller anden form for hjælp. Især ude på kysterne. 

Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp er en metode, der bliver brugt af Røde Kors mange steder i verden. Metoden giver helt almindelige mennesker redskaber til at hjælpe medmennesker i psykisk krise eller mistrivsel.

- Psykisk førstehjælp kan spille en stor rolle i de unges hverdag. Man lærer, hvordan man modtager sin ven, som har det svært. Nogle gange ved man ikke, hvad man skal gøre, og her lærer de unge, hvordan man modtager sådan en henvendelse, lytter aktivt og henviser dem til professionelle, hvis det er nødvendigt. 

De unge har selv bedt om værktøjer

INUA og Ungdommens Røde Kors har samarbejdet om at styrke unges mentale trivsel i mere end syv år.

I september 2022 udkom Qamani-rapporten fra Børnetalsmanden, MIO, hvor 35 unge mellem 14 og 25 år giver deres bud på, hvordan man kan reducere landets høje selvmordsrater.

I den peger de unge netop på, at de har brug for redskaber til at hjælpe hinanden. ’De unge ønsker værktøjer til, hvordan de kan snakke med deres venner, der er kede af det eller har selvmordstanker’, står der blandt andet i anbefalingerne.

En rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at kun 15 procent af de unge i Grønland, der har forsøgt at begå selvmord, har fået hjælp af en psykolog. I stedet vender de unge sig ofte mod deres venner og familie, når de har det svært.

Projektet er støttet med en bevilling fra Nordea-fonden på knap seks millioner kroner og med yderligere seks millioner kroner fra Nordatlantpuljen tildelt af Folketingets partier som led i den danske finanslov for 2023.

Udover at de unge bliver bedre venner, som lettere kan lytte til og håndtere deres omgangskreds udfordringer, bliver de faktisk også bedre til at lytte til deres egne følelser, mener Erni Kristiansen. 

- I de her kurser skal man også lære at kunne hjælpe sig selv. Det har vi også materiale til. Det med selvhjælp er en stor del af psykisk førstehjælp, siger Erni Kristiansen.

Er du selv i krise eller har tanker om selvmord, så ring til Tusaannga på 801180.