Grønlændere oplever diskrimination i Danmark. Det kan tage flere år, før det ændrer sig

En ny rapport viser, at knap en tredjedel af de grønlandske studerende i Danmark bliver forskelsbehandlet.
De grønlandske unge, der vælger en videregående uddannelse i Danmark, oplever en negativ forskelsbehandling, og bliver mødt af stereotyper. Foto © : KNR
15. september 2023 17:25

- En lærer sagde i klassen, at grønlændere er alkoholikere, mens han kiggede på mig. Det skete, da vi snakkede om oprindelige folk i Amerika, Canada og Grønland. 

Sådan lyder et af eksemplerne fra en ny rapport, som Institut for Menneskerettigheder i Danmark står bag. De har undersøgt grønlandske studerendes oplevelse af at være studerende i Danmark.

Og eksemplet fra rapporten er langt fra det eneste.

Derfor kommer Instituttet nu med tre anbefalinger til, hvordan problemet med diskrimination af grønlandske studerende kan forebygges i fremtiden.

- Det er ikke noget, der bliver ordnet 'over night'. Men noget af det vi peger på i rapporten er den særlige forpligtigelse, Danmark har overfor grønlandske studerende, siger direktør for Institut for Menneskerettigheder i Danmark Louise Holck.

Forpligtigelsen betyder, at danske uddannelsesinstitutioner skal arbejde på at begrænse de barrierer og problemer, som grønlandske studerende bliver mødt med på de videregående uddannelser.

Men der er lang vej endnu, mener direktøren.

- Vi synes ikke, at Danmark er i mål med at sikre et trygt og godt studiemiljø for de grønlandske studerende.

- Vi kan se på vores undersøgelse, at de grønlandske studerende bliver mødt med negative forventninger, negativ forskelsbehandling, men også at det fører til, at en del måske trækker sig socialt, siger hun.

Uddannelserne skal tage mere ansvar

Fra Louise Holck og Institut for Menneskerettigheders side er det et ønske, at de enkelte uddannelsesinstitutioner tager mere ansvar for at sikre det gode studiemiljø for de godt 500 grønlandske studerende, der læser i Danmark.

Rapporten viser nemlig blandt andet, at hver femte har oplevet negativ forskelsbehandling inden for det seneste år.Det er for eksempel sket i forbindelse med praktik- eller jobsøgning eller ved at blive udelukket fra gruppearbejde.

- Vi kan se, at der er fokus på at undgå mobning, men  vi vil også gerne have, at man er opmærksom på den negative forskelsbehandling, stereotyper og chikane, som vi hører nogle af de grønlandske studerende bliver mødt med, fortæller hun.

En del af problemstillingen, som direktøren understreger er kompleks, er ifølge rapporten, at de grønlandske studerende oplever, at danskerne ikke ved nok om grønlandske forhold.

Men det er der ifølge Louise Holck en løsning på.

- Det, de danske studerende ved om Grønland er stereotypt på mange måder. Derfor tror vi på, det vil hjælpe, hvis man sikrede, at danske studerende har et bedre kendskab til Grønland, og ikke mindst det moderne Grønland

- Det kan man sikre ved, at der for eksempel bliver undervist i det i de danske skoler. Både i dansk og samfundsfag og ikke kun historie, siger direktøren.

Gode intentioner, men lang proces

Opfordringen fra Institut for Menneskerettigheder er derfor klar.

Indsatsen og koordineringen fra den danske stat skal styrkes, i forhold til at sikre ligebehandling af grønlændere i Danmark. Ikke kun hos de studerende.

Det er Louise Holcks håb, at man fra den danske stats side vil se på det hele mere på tværs, så man også kigger på de udfordringer, der ifølge hende eksempelvis er for grønlændere i det danske sundhedsvæsen også.

Og selvom håbene er mange, og den nye rapport er et skridt på vejen for at gøre opmærksom på problemstillingen, så tør direktøren ikke sige noget om, hvornår der sker en mærkbar forandring for de grønlandske studerende.

- Det tør jeg ikke sige noget om. Det handler om, hvorvidt der er lydhørhed, og hvor meget handling man sætter bag fra de danske myndigheder, siger hun.

Derfor kan ændringerne ligge langt ude i fremtiden, fordi det er en lang proces. Alligevel håber direktøren, at billedet har ændret sig om nogle år, hvis der bliver lavet en tilsvarende undersøgelse.