PITUFFIK Grønlandsk forslag fejet af bordet

Grønlandske ønsker til nye udbudsregler på Pituffik blev overhørt af det danske udenrigsministerium. Det viser advokatundersøgelse.
Foto © : EJ Hersom/Flickr Creative Commons
Skrevet af Thomas Munk Veirum
15. januar 2016 05:42

Grønlandske embedsmænd fremlagde et forslag, der sikrede, at det fortsat kun var danske og grønlandske selskaber, der kunne byde på servicekontrakten på Pituffik, men forslaget blev fejet af bordet af det danske udenrigsministerium. Det viser advokatundersøgelsen af forløbet, som KNR har fået aktindsigt i.

Naalakkersuisut besvarede i går torsdag KNR’s aktindsigt af 14. juli 2015 i advokatundersøgelsen, der undersøgte forløbet, som førte til, at amerikanske Exelis Services løb med den værdifulde servicekontrakt på Pituffik.

Konklusionen på rapporten er, at Udenrigsdirektoratet med Kai Holst Andersen i spidsen handlede uden for mandat og lavede en klar retlig fejl, da direktoratet undlod, at orientere Naalakkersuisut om ændringerne i udbudsreglerne for servicekontrakten for Pituffik. 

Årsagen til, at Exelis Services overhovedet kunne komme i betragtning til opgaven, var en ændring af kriterierne for de virksomheder, der kunne byde på kontrakten.

Læs også Kai Holst har hovedansvaret

Reglerne blev ændret, fordi det danske udenrigsministerium var nervøs for at komme på kant med konkurrence-lovgivning fra EU, og advokatundersøgelsen gennemgår nøje det faktuelle forløb omkring tilblivelsen af de nye kriterier.

Af undersøgelsen fremgår det, at Udenrigsdirektoratet 15. november 2013 efter en meget kort sagsbehandling fremsendte et udkast til nye retningslinjer for udbuddet til det danske udenrigsministerium.

Det grønlandske udkast var i tråd med den hidtidige praksis - nemlig at det i realiteten kun skulle være grønlandske eller danske selskaber, der skulle kunne byde på opgaven på Pituffik.

Læs også Advokatundersøgelse: Hammond og udenrigsdirektoratet sov i timen

Allerede tre dage senere vendte det danske udenrigsministerium tilbage med sit forslag til nye kriterier for udbuddet, og i rapporten hedder det at:

- Disse kriterier var væsentlig anderledes, idet vægten ikke længere lå på realitet med på registrering og formalitet.

Og senere i rapporten konkluderes følgende:

- Efterfølgende(efter at Selvstyret havde fremsat sit forslag, red.) ændrede kriterierne form på dansk og amerikansk foranledning, og resultatet(….)fremstod som en betydelige forringelse sammenlignet med den hidtidige forståelse af begrænsningen til danske og grønlandske selskaber, som beskrevet af det danske udenrigsministerium.

Udenrigsministeriet i Danmark brugte altså ikke ordlyden fra det grønlandske forslag til nye kriterier, men udformede sit eget forslag, der blev sendt til den amerikanske ambassade 25. november 2013.

To dage efter indløb det amerikanske forslag, og ifølge rapporten lagde dette også vægt på registrering og formalitet - hvilket i sidste ende gav mulighed for, at Exelis Services kunne byde på servicekontrakten.

Om Udenrigsdirektoratet ageren i forbindelse med det dansk/amerikanske forslag til nye kriterier konkluderer rapporten:

- At de involverede embedsmænd i Udenrigsdirektoratet ikke havde blik for, hvad ændringerne i kriterier sammenlignet med Selvstyrets eget forslag af 15. november kunne indebære.

Læs også OVERBLIK Sagen om den mistede Pituffik-servicekontrakt