Gammelt affald fra Kvanefjeldet bekymrer i Roskilde

Uranmalm fra Kvanefjeldet i Sydgrønland skal foreløbig forblive på Risø Forsøgsanlæg i Roskilde. Men både i byrådet og en grundejerforening er der bekymring for udledninger fra affaldet.

I 30 til 50 år ud i fremtiden skal området ved Risø i Roskilde fortsat være hjemsted for atomaffald fra det tidligere forsøgsanlæg af samme navn. Først herefter skal affaldet til et slutdepot, muligvis i udlandet.

Det foreslog den danske regering i september i år.

Men beslutningen har vakt stor kritik i Roskilde Kommune. Efter planen skulle affaldslagret nemlig flyttes senest i 2023. I et brev til uddannelses- og forskningsminister Søren Pind skriver et enigt byråd med borgmester Joy Mogensen i spidsen:

- Regeringens forslag om fortsat at oplagre det radioaktive affald på Risø tager ikke højde for, at Risø i tidligere undersøgelser er erklæret uegnet til oplagring af det radioaktive affald.

LÆS OGSÅ GME bliver bedt om foretage flere miljøundersøgelser

Uranmalm direkte på jorden

Med ”affaldet” mener byrådet bl.a. flere tusinde tons uranmalm fra Kvanefjeldet i Sydgrønland, som blev importeret til Risø i 1970’erne og 80’erne som en del af forsøgsprojektet med atomenergi i Danmark.

Malmstykker ligger i dag direkte på grunden i Risø-området. Og en undersøgelse har slået fast, at der er forhøjet indhold af bl.a. grundstoffet fluorid under malmbunkerne, som kan skade miljøet.

LÆS OGSÅ GME-direktør afviser kritik af VVM-kladde

Til gengæld har Dansk Dekommissionering, der står for afviklingen af Risø-anlægget, regnet sig frem til, at selv op til 20 kilo direkte udledning af uran til Roskilde Fjord vil være mindre end den naturlige mængde uranindhold i havvandet.

Regeringen lægger dog op til, at en del af affaldet skal flyttes op i terræn og beskyttes, så man undgår udledninger til bl. a. Roskilde Fjord. Men ind til har det været uafklaret, om uranmalmen skulle regnes med som affald.

Byråd: Alt affald skal fjernes

Står det til byrådet, skal al affald fjernes.

- Det vil være naturligt, at affaldet fjernes fra Risø sammen med det øvrige radioaktive affald, skriver samtlige partier til Søren Pind.

LÆS OGSÅ Kvanefjelds-rapport er en service til samfundet

Også hos grundejerforeningen Veddelev, der er dannet af beboere små to kilometer syd for Risø-anlægget, er formanden Piet Hansen bekymret for affaldet.

- Så længe affaldet befinder sig på Risø, skal affaldet opbevares under forsvarlige forhold. Efterladenskaberne fra uranudvindingsforsøget, der primært udgør et miljøproblem, skal ryddes op nu. Det kan ikke udskydes, siger Piet Jansen til Information.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt

...og meget mere!