Fragtskib får millionbøde for at sejle med tung bunkerolie ved Svalbard

Det er første gang, at Norge udskriver en bøde for at overtræde forbuddet mod at sejle med tung bunkerolie. Herhjemme træder et lignende forbud i kraft næste måned.
Af hensyn til miljøet har det siden 2022 været forbudt for skibe at sejle med tung bunkerolie i farvandene omkring Svalbard. For første gang får et rederi nu en bøde for at bryde loven. Foto © : Envato Elements
Skrevet af Thor Bill
23. juni 2024 16:54

Da det irske containerskib ”Arklow Wind” i starten af juni sejlede ind i søterritoriet omkring Svalbard, brød det dermed en lokal norsk miljølov. 

Inspektører fra det norske Søfartsdirektorat kunne ved en inspektion af skibet nemlig konstatere, at der var tung bunkerolie ombord. Og det er forbudt ifølge den norske Svalbardmiljølov.

Det skriver Svalbards guvernør.

De norske myndigheder har idømt skibets rederi en bøde på én million norske kroner, hvilket svarer til knap 650.00 danske kroner.

Desuden har kaptajnen på skibet fået en bøde på 30.000 norske kroner.

- Man er bekymret for, at der kan ske en ulykke. Et udslip fra et stort fartøj vil være ekstremt ødelæggende for den sårbare natur heroppe. Men vil ikke risikere, at naturen her bliver fuldstændig ødelagt, siger Svalbards guvernør, Lars Fause til NRK.   

Hvad er tung bunkerolie?

Tung bunkerolie bliver også kaldt for heavy fuel oil (HFO).

HFO er meget vanskelig og til dels umulig at opsamle ved lave havtemperaturer.

Ved større spild af HFO vil der derfor være stor risiko for, at olien forbliver længe i vandet eller på de kyster, olien eventuelt strander på.

Kilde: Naalakkersuisut

Det er første gang, at et skib er blevet idømt en bøde for brud for at sejle med tung bunkerolie ved Svalbard, siden forbuddet trådte i kraft 1. januar 2022.

Både det irske rederi og skibet kaptajn har nægtet at tage imod bøden, og derfor skal sagen nu behandles i Nord-Troms Tingret i Tromsø til oktober.  

Forbud på vej i grønlandske farvande

Herhjemme træder et lignende forbud mod sejlads med tung bunkerolie i kraft 1. juli.

Forbuddet blev vedtaget af et enigt dansk folketing. Allerede i 2020 tilsluttede naalakkersuisut sig et forbud mod tung bunkerolie i Arktis.

Forbuddet skal dels begrænse forurening af havet ved eventuelt oliespild. Det skal samtidig begrænse luftforurening, fordi tung olie udleder langt flere partikler, såsom black carbon, CO2 og svovl, end lettere brændstof.