Forsker forestiller sig folkeafstemning om mulig østgrønlandsk kommune

Samfundsforsker Birger Poppel mener, at borgerne skal involveres i debatten om, hvorvidt Østgrønland skal være sin egen kommune. Det vil ifølge ham skabe mere lokal indflydelse og ikke umiddelbart have vidtrækkende negative konsekvenser.
Birger Poppel, der er samfundsforsker tilknyttet Ilisimatusarfik, ser ingen fatale udfordringer, der skulle stå i vejen for, at Østgrønland får sin egen kommune. Foto © : Ilisimatusarfik
08. marts 2023 14:19

- Der er alle forudsætninger for, at det vil betyde større grad af lokal indflydelse.

Sådan lyder det fra Birger Poppel, der er samfundsforsker tilknyttet Ilisimatusarfik, om en mulig østgrønlandsk løsrivelse fra Kommuneqarfik Sermersooq.

Spørgsmålet om, hvorvidt Østgrønland skal være sin egen kommune, er blevet foreslået af Inatsisartut medlem Lars Poulsen (S). Det kommer i kølvandet på en undersøgelse foretaget af Ulunnguaq Markussen, der er ph.d-studerende ved Ilisimatusarfik.

Hun er i gang med en ph-d-afhandling om, hvordan borgere i Østgrønland føler sig isoleret, og at de oplever ikke at have nogen reel politisk indflydelse.

Det har altså fået Lars Poulsen til at tage debatten op igen. Det samme gjorde han sidste år under Inatsisartuts efterårssamling, men Kommuneqarfik Sermersooq så det som uhensigtsmæssigt og afslog derfor forslaget.

Lars Poulsen, der selv er fra Kulusuk, mener imidlertid stadig, at Østgrønland ikke oplever de samme fordele som den vestlige del af Kommuneqarfik Sermersooq, når det kommer til udvikling og arbejdsmarked.

 

Op til befolkningen

Østgrønland var sin egen kommune før kommunesammenlægningen i 2009. Og når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt Østgrønland skal være sin egen kommune igen, ser Birger Poppel det som oplagt mulighed, at de omhandlede borgere involveres i beslutningen gennem en folkeafstemning.

- Jeg forestiller mig en proces, hvor man spørger befolkningen i de østgrønlandske byer og bygder, siger Birger Poppel til KNR.

Men det vil kræve en grundig diskussion, så borgerne kan tage en beslutning på et ordenlig oplyst grundlag, oplyser han. Birger Poppel mener, at det er vigtigt, at borgerne inddrages, og at man spørger ind til, hvad deres holdning er til fremtiden.

- Hvad de mener, og hvad de mener, konsekvensen bør være, så det ikke alene bliver et politisk projekt, pointerer samfundsforskeren, at de østgrønlandske borgere skal spørges om.

Overordnet set kommer det ikke som et chok for ham, at diskussionen er blevet aktuel igen.

- Det undrer mig ikke, at det er kommet op nu, men mere at det ikke er kommet op før, siger Birger Poppel.

Et spørgsmål om penge

Østgrønland står på nuværende tidspunkt blandt andet med udfordringerne, at der mangler arbejdskraft, og at mange borgere har alkoholmisbrug. I dag håndteres de problemer af Kommuneqarfik Sermersooq, men hvis Østgrønland bliver sin egen kommune, vil man selv stå med det ansvar.

Ifølge Birger Poppel vil det dog økonomisk ikke være en større udfordring end i dag, fordi den samme ordning, hvor kommuner med mange penge skal hjælpe kommuner med få penge, stadig vil være gældende.

- Man må formode, at den økonomiske ordning bliver med bloktilskud fra Selvstyret og overførsel af økonomiske midler fra velstående kommuner, som det generelt gælder. Så økonomisk er der helt sikkert ressourcer, siger han.

Han spår derfor, at det generelle serviceniveau ikke vil blive forringet. På socialområdet trækker man allerede i dag på folk fra blandt andet Nuuk, og det vil man i fremtiden skulle betale sig fra.

Men det kræver dog, at der er folk, som vil stille sig til rådighed og tage ansvaret, lyder det fra Birger Poppel.

- Man skal have kræfterne og ressourcerne til at fordele midlerne, men det kunne det demokratiske boost medvirke til.

Han er også af den opfattelse, at de nuværende problemer, som Østgrønland står med i forhold til alkoholmisbrug, vil være lettere at løse, når politikerne sidder tæt på borgerne og bor lokalt modsat i dag, hvor det meste styres fra Nuuk.

- Når beslutningerne om indsatser bliver taget tættere på, burde der være mulighed for at kunne gøre mere ved det, siger Birger Poppel.