Formanden for naalakkersuisut kigger frem på den sidste tid inden valget

Da Inatsisartut i dag åbnede efterårssamlingen, talte formanden for naalakkersuisut Kuupik Kleist traditionen tro til medlemmerne af Inatsisartut. I sin tale så han frem mod det sidste arbejdsår, inden vælgerne igen skal sammensætte en ny lovgivende forsamling.

For nylig var landsstyreformanden og tre medlemmer af naalakkersuisut i Sydgrønland for at holde borgermøder. Specielt en oplevelse havde sat sig hos Kuupik Kleist. Det var en ung mands indlæg under mødet.

-Han kom i sit meget levende indlæg ind på arbejdsløshed, beskæftigelse og mangel på arbejdskraft. Han fortalte om det at udeblive fra arbejde efter gårsdagens druk, han fortalte om morgener, hvor man som arbejdsløs ikke har noget at stå op til, og han kom ind på hvordan børnene har det, når de ikke har noget at være stolt over, om hvordan det er at miste selvtilliden, om at blive fyret og om at fiskefabrikken må smide masser af fisk ud, fordi folk ikke møder op. Det centrale i hans indlæg var, at vi alle sammen hver især bærer et ansvar, ikke alene over os selv, men også over for vore børn, børnebørn og det samfund, vi er en del af. Og han rundede sit indlæg af med at sige, at vi aldrig nogensinde skal forvente at nå idealet om selvstændighed så længe vi ikke ved hvad ansvar er, og så længe vi ikke handler ud fra det, sagde Kuupik Kleist til den lyttende forsamling.

Han kom også ind på flere af årets store oplevelser så som 40 års jubilæet for nedlæggelsen af kulminebyen Qullissat og rigsmødet med Færøernes lagmand Kaj Leo Johannesen og Danmarks statsminister Helle Thorning.

Senere hen var det råstofområdet, der var emnet, og her kom formanden ind på et forslag, som skal behandles i den kommende samling. Oppositionen vil have indført en øvre grænse på 0,1 % på alle råstofområdets udvindingstilladelser. Det afførte følgende kommentar fra Kuupik Kleist.

-Af gode grunde er det ikke muligt at foregribe udgangen af den forestående debat, men jeg vil gerne understrege en ting. Det er vigtigt, at vi skelner mellem to ting. Uranpolitik for sig, og arbejdet med ansøgninger om tilladelse til at udvinde mineraler, eksempelvis i forhold til Kuannersuit, for sig. Vi skal holde tingene adskilt, udtalte Kuupik Kleist.

Landets fantastiske men skrøbelige natur var blandt de punkter der blev taget op i talen, og det samme var situationen for Grønland her og nu i en tid, hvor et valg venter lige om hjørnet. Her sagde formanden for naalakkersuisut.

-Hvis jeg kort skal komme ind på, hvad der er sket siden forrige efterårssamling og frem til nu, er det tydeligt, at tonen i den politiske debat er blevet hårdere. Det er ok at være politisk uenige, men det må være vores pligt som politikere at diskutere i respekt for andres holdninger og søge kompromisser. Den måde, vi agerer på som politikere, har afsmittende effekt på samfundet. Derfor er det vigtigt, at vi konstant holder de bedste løsninger for samfundet for øje, når vi diskuterer. Vores arbejde skal komme befolkningen til gode.

Landsstyreformanden brugte også en rum tid på at dvæle ved situationen omkring arbejdsløshed og uddannelse. De er i hans optik uløseligt forbundet, og det fakta at 90 % af landets arbejdsløse er ufaglærte bakker formanden op i hans betragtninger om, at uddannelse af den unge del af befolkningen er meget vigtigt for landets fremtid.

Fanger- og fiskerierhvervet er stadigvæk uendeligt vigtige for Grønland, og politikerne skal gøre, hvad de kan for at skabe de bedst mulige forhold for begge erhverv, men også erhvervene selv skal gå foran, når det gælder at optimere den fremtidige struktur på området.

I slutningen af sin åbningstale kom Kuupik Kleist ind på den fremtidige boligsituation, der også stiller store krav til landets politikere, hovedpunkterne i den netop fremlagte 2025-plan blev ridset op og slutteligt så landsstyreformanden tilbage på de 38 måneder, som koalitionen har siddet ved magten her i landet.

Slutbemærkningerne fra Kuupik Kleist var som følger.

-Vi er i Grønland i færd med at tage nogle skridt af meget spændende og historiske dimensioner, tiltag som vil få betydning for vore børn og vores børns børn - og derfor skal vi først og fremmest tænke på dem.

Det vil kræve meget af os alle sammen. Jeg ved godt, at vi ved slutningen af en valgperiode kan være meget fristede af at markere vores særstandpunkter, men jeg er også fuldstændig sikker på, at det med rette forventes, at vi som folkevalgte og tillidsmænd m/k først og fremmest må fokusere på de resultater, vi kan opnå sammen.

Med ønsket om en god og livlig samling vil jeg gerne gentage, at Naalakkersuisut altid er klar til at deltage i en konstruktiv debat.

Læs talen i sin helhed herunder.

Kommentarer

inatsisartut-sal-sep2019.jpg

Inatsisartuts EfterårssamlingGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt