Børns rettigheder: FN-rapport viser at der er langt endnu

FN's Børnekomité har offentliggjort sine anbefalinger angående Grønlands indsats for at forbedre børns vilkår og rettigheder. Det sker efter Grønland var til eksamen hos FN i september.
Foto © : Paalu Møller/KNR
Skrevet af Apollo Jeremiassen
06. oktober 2017 15:37

Der er nok at tage fat på for landets politikere. FN beder blandt andet Grønlands regering om at få lavet en national strategi, der skal sikre, at vi overholder den internationale børnekonvention.

Men der er også andre vigtige punkter:

Børn der er udsat for seksuelt overgreb får ikke den hjælp af myndigheder, som børn har ret til, hedder det blandt andet i komitéens rapport, og anbefaler, at kommunernes kapacitet skal styrkes, så overgreb mod børn opdages tidligere og at børn sikres den hjælp og beskyttelse de har behov for.

En anden vigtig anbefaling er, at børn der er anbragt udenfor hjemmet - inklusiv børn med handicap - skal høres meget mere end i dag.

Derfor anbefaler FN's Børnekomité, at hvis forældrene har problemer med at drage omsorg for deres barn og give det den fornødne støtte, bør myndighederne styrke støtten til forældrene og hjælpe dem, så børn ikke unødigt skal være væk fra forældrene i længere tid.

LÆS OGSÅ Fokus på børn med autisme under handicapuge

For børn og unge, som har misbrugsproblemer, er der i dag ikke tilbud om behandling. Dette bør ændres, så børn og unge for mulighed for behandling samt styrke forebyggelse af misbrug.

Grønland skal også styrke adgang til sund og nærende mad til børnene og skriver i rapporten, at der skal være tiltrækkelig sund mad med priser, som lavindkomstfamilier kan give deres børn sund og nærende mad hverdag.

LÆS OGSÅ Forskere sætter børnehjem under lup

Endelig beder FN's Børnekomité Naalakkersuisut om at lave en national strategi, så børnekonventionen føres ud i livet, så leveforhold, budget, målbarhed og involvering af kommunerne tilpasses leveforholdene her i Grønland.

MIO har også læst rapporten fra FN, og de støtter op om forslagene.

- FN's anbefalinger viser, at der er hård brug for en hurtig indsats. Anbefalinger, som blandt andet skal rette op på det massive antal sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Sager om anbragte børns vilkår og om det høje antal selvmordsforsøg blandt børn, siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge i en pressemeddelelse.