Ny ældrestrategi: Flere ældre end plejepersonale i fremtiden vækker bekymring

Der vil komme flere ældre end ansatte på ældreplejeområdet i fremtiden. Formand for ældreorganisationen har flere løsningsforslag.
Beregningerne viser, at antallet af ældre, der i dag tegner 3.990, vil blive øget til 6.993 i 2030. Foto © : KNR
Skrevet af Else Olsvig
01. marts 2023 15:53

I naalakkersuisuts nye ældrestrategi står det, at antallet af ældre borgere i Grønland vil overstige antallet af de ansatte på ældreplejeområdet med 2.063 i en tiårig periode fra 2020 til 2030.

Konstitueret formand for ældreorganisationen – Utoqqaat Kattuffiat – Kasper Larsen er foruroliget over at vide, at ældre borgere i Grønland vil blive flere end ansatte på ældreplejeområdet i fremtiden.

- I lyset af personalemangel på plejeområdet, kan vi kun regne med, at serviceniveauet falder, når der mangles personale, siger han. 

Derfor opfordrer Kasper Larsen til, at der sættes fokus på uddannelse indenfor ældreområdet:

- Uddannelser indenfor ældreområdet, såsom plejeuddannelser, de findes måske allerede, mens hvis man etablerer dem, så vil det hjælpe til at forbedre situationen.

Naalakkersuisut tager situationen alvorligt

Beregningerne viser, at antallet af ældre, der i dag tegner 3.990, vil blive øget til 6.993 i 2030.

Derfor er det vigtigt, at naalakkersuisut udarbejder en ældrestrategi, siger naalakkersuisoq for sociale anliggender, Jess Svane.

’Et godt ældreliv – råderum, velfærd og styrkelse af fremtiden’

Strategien blev godkendt af naalakkersuisut torsdag 23. februar.

Formålet med den nye strategi er at forbedre de ældre borgeres levevilkår og livskvalitet. Desuden skal den styrke samfundsøkonomien.

Strategien er et resultat af et tværsektorielt samarbejde mellem kommuner, departementer, sundhedsvæsnet med flere.

Strategien består af 10 initiativforslag, som alle har til formål at forbedre ældreområdet.

  1. Samlet lov for ældreområdet
  2. Reform af service til ældre
  3. Pensionsreform
  4. Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt (del af Pensionsreform)
  5. Indeksering af pensionsalderen
  6. Midler til skærmede demensafsnit på alderdomshjemmene
  7. Demenskampagne rettet mod fagpersoner og pårørende
  8. Ændring i krav samt decentralt udbud af RKV-uddannelse som sundhedshjælper
  9. Midler til etablering af ældrekollektiver
  10.  Midler til aktiviteter og grønlandsk proviant på alderdomshjemmene

Kilde: Naalakkersuisuts ældrestrategi: Et godt ældreliv – råderum, velfærd og styrkelse af fremtiden

- Det er en selvfølge, at vi ikke bare lader som om, at vi ikke ser situationen. Og naalakkersuisut har en forpligtelse til at agere ud fra det, siger Jess Svane.

Giv ældre bedre mulighed for at fortsætte arbejdet

I Grønland er pensionsalderen 67 år, som også er alderen for at modtage alderspension. Kasper Larsen mener, at borgere, der er fyldt 67 år og gerne vil fortsætte med at arbejde, bør få lov til det.

- Jeg mener, at man bør give folk, der føler sig raske til at kunne fortsætte med at arbejde, lov til det, siger han. 

Kasper Larsen mener, at man kan få gavn af ældre borgere, der gerne vil fortsætte med at arbejde efter pensionsalderen, for eksempel i børnehaver og på folkeskoleområdet.

- Børn og ældre lever adskilt i dag, hvis man kan sige det på den måde. Man kan ellers gøre gavn af, at ansætte ældre i børnehaver eller folkeskolen, hvor de kan arbejde i en time om dagen for eksempel, siger konstitueret formand for ældreorganisationen Utoqqaat Kattufiiat, Kasper Larsen til KNR.