Dansk minister: Der skal fart på arbejdstilladelserne

Det skal være nemmere at rekruttere arbejdskraft udefra til alle områder, der mangler medarbejdere, mener dansk minister.
Skrevet af Merete Lindstrøm
15. august 2019 15:05

Den danske udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye vil gerne hjælpe Naalakkersuisut med at få mere udenlandsk arbejdskraft til Grønland.

Ministerens udmelding, kommer efter at han og Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen, mødtes i denne måned for blandt andet at diskutere mulighederne for at lette administrationen for arbejdstilladelser til sundhedspersonale fra Danmark og arbejdskraft generelt fra Europa udenfor Norden.

Erik Jensen er bekymret for, at mangel på arbejdskraft kan bremse væksten her i landet, og det er ministeren lydhør overfor.

- Jeg har fuld forståelse for at man har et ønske om at få nogle mere smidige regler for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, siger Mattias Tesfaye.

Sundhedsvæsenet skal styrkes med ny ordning

Han fortæller, at der er forskellige løsninger alt efter hvilken slags arbejdskraft, det drejer sig om. På sundhedsområdet er der allerede sat ting i gang.

- Jeg har som minister modtaget en henvendelse fra Selvstyret om at etablere en ordning, der skal gøre det nemmere og hurtigere at rekruttere sundhedspersonale. Det ser jeg meget positivt på, og jeg vil meget gerne finde en løsning, siger han. 

LÆS OGSÅ Erik Jensen vil gøre det lettere at hente arbejdskraft udefra

Der findes blandt andet en løsning på Færøerne, hvor man på sundhedområdet har nogle helt specifikke ordninger, der styrker sundhedsvæsenets muligheder for at rekruttere læger med dansk autorisation. Den model arbejder ministeren allerede på at kopiere til Grønland.

- Bortset fra at ordningen på Grønland formentligt vil komme til at omfatte alle sundhedspersoner med dansk autorisation, siger ministeren. 

På Færøerne gælder ordningen kun for læger.

Byggebranchen venter 3-5 måneder på sagbehandling

Et af de andre områder, der også lider under manglen på hænder, er byggebranchen. Her har virksomheden Permagreen blandt andet fortalt, at de risikerer behandlingstider på 3-5 måneder for at få arbejdstilladelser til folk, de har lavet aftaler om ansættelse med.

Men også her er Mattias Tesfaye fortrøstningsfuld.

- Til resten af arbejdsmarkedet tror jeg faktisk også, at vi kan lade os inspirere af situationen på Færøerne, hvor man har en sagsbehandling helt ned til et par uger, siger han.

LÆS OGSÅ Fast-track på arbejdskraft fra udlandet skal hjælpe byggebranchen

Tesfaye understreger ligesom Erik Jensen, at de lempelige regler kun skal gælde, når der ikke er medarbejdere at finde indenfor landets grænser. Hvilket er i tråd med det ønske, Erik Jensen ifølge den danske minister allerede har afleveret i Danmark:

- Det er sådan, at jeg forstår det grønlandske selvstyre. Det er også derfor, at min tilgang til det er, at det skal vi begynde lige så stille og finde ud af, om de regler, der er på Færøerne, også skal kunne gælde i Grønland, siger Mattias Tesfaye. 

Erik Jensen har udtalt, at han vil tale med arbejdsmarkedets parter, før han vil konkretisere, hvordan modellen skal se ud her i landet.