Foto: Jonas Løvschall-Wedel

Qulaarpaa Der mangler alternativer til fiskeriet

De nye jobmuligheder er udeblevet og gør det så meget mere vanskeligt at følge Fiskerikommissionens anbefaling om færre fiskere.

Selv om Fiskerikommissionen i 2009 anbefalede et mere effektivt fiskeri med færre fiskere og større skibe, så er det gået den modsatte vej.

Virkeligheden er bare den, at da Fiskerikommissionen kom med sine anbefalinger så fremtidsudsigterne anderledes end i dag, siger medlem af Fiskerikommissionen.

- Det var den gang, at råstofeventyret så ud til at nu skulle det virkeligt til at gå i gang. Så tanken var, at de mennesker der måtte blive i overskud fra fiskeriet kunne træde ind i råstofbranchen og dermed få løn af den vej, siger John Jakobsen, vicedirektør i Grønlandsbanken.

Vanskeligt regnestykke

Han gør det klart, at anbefalingen om et mere effektivt fiskeri stadigt holder, men anerkender, at den nuværende model med mange jollefiskere jo skaber beskæftigelse.

Hvorvidt det samfundsmæssigt kan betale sig at satse på flere arbejdspladser er usikkert og kræver yderligere beregninger.

- Men der er ingen tvivl om, at det har holdt nogle mennesker i beskæftigelse, som alternativt ville gå arbejdsløse eller skulle beskæftiges fra offentlige kasser, siger John Jakobsen.

Læs også Fiskeriet fulgte ikke anbefalinger

Læs også Kruse vil have flere fiskere

Emanuel Rosing

Emanuel Rosing, afdelingsleder fra departementet for fiskeri, genkender billedet af at fiskeriet i høj grad bliver brugt til at skabe beskæftigelse modsat de tidligere planer om et mere effektivt erhverv.

Han peger på flere årsager til, at der er kommet flere fiskere.

- De stigende priser på hellefisk er nok årsagen, og også fordi der er muligheder for indhandling de forskellige steder, siger Emanuel Rosing.

Altså er fiskeriet blev mere lukrativt.

Der mangler nye jobmuligheder

Erfaringerne fra tidligere er samtidigt også, at det er vigtigt at tænke i, hvad fiskerne skal lave, hvis de skal sige farvel til søen.

Læs også Overfiskeri giver kortsigtet gevinst

Her betyder det udeblivende mineeventyr, at det har været småt med nye arbejdspladser og mange steder er mulighederne indskrænkede.

- Der er jo ikke noget reelt alternativ til beskæftigelse mange steder ud over fiskeriet, siger Rosing.

Se statistik over antallet af fiskere. Kilde Departementet for Fiskeri.Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl