Qulaarpaa Fiskeriet fulgte ikke anbefalinger

Udviklingen i særligt det kystnære fiskeri er gået mod anbefalingerne fra Fiskerikommissionen.
Vicedirektør i Grønlandsbanken deltog i Fiskerikommissionen, som afleverede sin betænkning i 2009. Foto © : Jonas Løvschall-Wedel
23. februar 2016 09:56

Der skal være færre fiskere, større både og mindre indhandling. Det er opskriften på et mere effektivt og rentabelt fiskeri, og flere penge i landskassen. Det var den konklusion Fiskerikommissionen kom frem til med sin betænkning i 2009.

På rejesiden fulgte man anbefalingen en del af vejen og koncentrerede fiskeriet. Anderledes ser du ud inden for andre dele af fiskeriet fortæller et medlem af fiskerikommissionen.

Læs også Kruse vil have flere fiskere

- Men hellefiskefiskeriet er fordelt meget på store mængder af aktører, og det kan vi måske ikke umiddelbart se, at det ud fra et effektivitets synspunkt skulle være nogen god idé, siger vicedirektør i Grønlandsbanken John Jakobsen.

Arbejdspladser vægter højere end overskud

Han peger på, at den nuværende udvikling med flere fiskere inden for det kystnære fiskeri jo skaber arbejdspladser til folk, der potentielt ellers ville modtage penge fra det offentlige, men at fiskeriet på den måde isoleret set ikke giver så mange penge til samfundet som det kunne give.

- Generelt nåede vi frem til, at jo større enheder og jo mindre landingspligt, så var effektiviteten højest og afkastet til samfundet var højest, siger John Jakobsen.

KNAPK ønsker kvoter tilpasset antallet af fiskere

Hos fisker og fangerorganisationen deler de ikke ønsket om, at der skal være færre fiskere. Direktør Petrus Biilmann er dog enig i, at der er for mange jollefiskere i de kvotebelagte hellefiskeområder i forhold til kvotens størrelse.

Petrus Biilmann

Foto © : Jonas Løvschall-Wedel

- Der er jollefiskerne i antal for mange, til de kvoteandele de vil få til deling. Der ligger der et problem, siger direktør Petrus Biilmann.

KNAPK har dog ikke noget ønske om, at der bliver færre fiskere, men peger på, at man i stedet burde hæve den biologiske anbefaling og kvoten.

- Det drejer sig om 500 tons mere. Og så give 10.000 tons i hvert forvaltningsområde, anfører Biilmann.

Potentiale for større indtjening

Vicedirektør i Grønlandsbanken, John Jakobsen peger på, at i forhold til da kommissionen kom med deres betænkning, er priserne på rejer og hellefisk øget voldsomt, og det betyder jo, at der faktisk er en meget stor indtjening i erhvervet.

Læs også Fiskerikommissionens betænkning

Derfor lægger vi ikke så meget mærke til at effektiviteten og overskuddet kunne være højere, siger Jakobsen, men slår samtidigt fast, at anbefalingen om større enheder stadigt står fast, da det vil have en effekt.

- Det ville jo bare betyde, at den effektivitet ville betyde endnu højere indtjening samlet set, siger Jakobsen.

Rådgivning og kvoter for indenskærs hellefisk i 2016

Her ønsker KNAPK en samlet kvote på 30.000 ton fordelt med 10.000 ton til hvert område.

Foto © : Grønlands Naturinstitut