Budgetmanøvre giver trecifret millionunderskud i Kommuneqarfik Sermersooq

Et underskud på 814 millioner kroner i Kommuneqarfik Sermersooq skyldes overtagelsen af Nuuk City Development. Ifølge professor er underskuddet på papiret en fornuftig budgetmæssig manøvre.
Det er fornuftigt, at kommunen har valgt at gå 814 millioner kroner i underskud i 2022, lyder det fra professor. Foto © : KNR / Malik Brøns
Skrevet af Martin Pedersen
24. marts 2023 12:01

814 millioner kroner.

Så stort er underskuddet for Kommuneqarfik Sermersooqs regnskab i 2022, som politikerne tirsdag blev præsenteret for. Et usædvanligt stort underskud.

Men der er dog en forklaring.

Det store overskud på regnskabet for 2022 skyldes grundlæggende, at kommunen tager mere end én milliard kroner fra kassen og lægger dem i en ny anlægs- og renoveringsfond. Stort set alle de penge går til at købe Nuuk City Developments opgaver og aktiver, som man har besluttet at overtage.

Om Nuuk City Development

Selskabet blev sat i verden for seks år siden med ambitionen om at skabe byudvikling i Nuuk over lang tid.

NCD's formål var at udvikle, anlægge og drive bolig-, ejendoms- og investeringsprojekter. Nogle af de opgaver var blandt andet etableringen af en ny skole, daginstitutioner og en brandstation i Nuuk. Derudover var NCD også søsat for at drive udviklingen af det store bydelsprojekt Siorarsiorfik.

Men 12. maj 2022 meldte NCD's bestyrelse ud, at samarbejdet med selskabets administrerende direktør og vicedirektør var ophørt.

Daværende borgmester, Charlotte Ludvigsen (IA), forslog efterfølgende at fusionere NCD med kommunens boligselskab, Iserit. Kommunen skulle også selv overtage NCD's opgaver med byggeri af skole og daginstitutioner.

Forslaget fra borgmesteren kom i kølvandet på en revisionsrapport om netop kommunens håndtering og administration af boligområdet, hvor også NCD fik kritik.

Rapporten tegnede et billede af, at der ikke var indgået lejeaftaler for dagtilbud, der allerede var taget i brug, og projekter, der var i gang med at blive realiseret. Det gjaldt blandt andet byggeriet af en ny skole i Nuuk. Her var finansieringen heller ikke på plads på et tidspunkt, hvor byggeriet ellers var godt i gang.

I december 2022 fik Sermersooq grønt lys fra Naalakkersuisut til at optage et lån på 1,25 milliarder kroner til at overtage NCD’s anlægsprojekter.

I januar 2023 godkendte økonomiudvalget fusionen mellem kommunens boligselskab Iserit og NCD.

Og det gør overblikket mere overskueligt, lyder det fra Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

- Det gør det meget nemmere, også for politikere, at forstå, hvad der foregår, fordi man ved, hvad der er af udgifter i forhold til indtægter. Så det bliver ikke blandet sammen, siger han.

Man har anvendt en bestemmelse i den nye budgetlov, der betyder, at man kan hensætte nogle fremtidige udgifter på anlægsområdet, som så bliver en udgift i 2022. Det er nogle penge, der ikke reelt set er brugt, men som senere vil blive brugt.

Altså er det en ren regnskabsmæssig knep.

Som en privat budgetkonto

Og den regnskabsmæssige manøvre fungerer lidt ligesom, hvis man som privatperson opretter en budgetkonto til at udbygge sin carport eller udestue.

-  Det er også rart at have et budget for det og have en særskilt økonomi for det, så man har en konto, man kan trække de udgifter fra for, at man ikke utilsigtet kommer til at bruge de penge, der egentlig var til carporten, på at holde ferie, siger Per Nikolaj Bukh.

Det betyder altså, at man ved, hvilke penge der er til hvad, så det hele ikke blandes sammen i en stor bunke.

”En praktisk foranstaltning” kalder Per Nikolaj Bukh det.

Fornuftig manøvre

Manøvren er dog usædvanlig, for ifølge den hidtidige lovgivning har man ikke kunnet budgettere på denne måde. Efter ny lovgivning er det dog blevet muligt, og det mener Per Nikolaj Bukh er fornuftigt, fordi det ellers kunne skabe nogle uheldige konsekvenser, hvor dette regnskab havde set almindeligt ud, mens kommende regnskaber ville have større underskud.

- Det ville faktisk betyde, at når kommunen skal have sit budget i balance, ville man reelt set komme i nogle situationer, hvor man var nødt til at spare på andre offentlige udgifter, lyder det fra Per Nikolaj Bukh.

Derfor ser han kommunens metode til at undgå dette som værende en langt større fordel, der også gør det nemmere for borgere og politikere at tage stilling til, hvad der er op og ned.