Borgmester om Østgrønland: Folk skal være borgere i den kommune, de selv ønsker

Borgmesteren i Kommuneqarfik Sermersooq, Avaaraq Olsen (IA), mener, at en revurdering af kommuneinddelingen vil være sund. Hvis et ønske om sin egen kommune skulle komme fra Østgrønland, vil hun ikke begrænse det.
Hvis befolkningen i Østgrønland ønsker sin egen kommune, vil borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Avaaraq Olsen (IA), ikke begrænse det. Foto © : Kommuneqarfik Sermersooq

Skal Østgrønland have sin egen kommune?

Det spørgsmål har igen og igen været op til debat, siden storkommunerne blev indført i 2009, hvor de østgrønlandske kommuner blev en del af Kommuneqarfik Sermersooq.

Nu er diskussionen i gang igen i kølvandet på en undersøgelse foretaget af ph.d-studerende Ulunnguaq Markussen, der viser, at østgrønlændere føler sig for langt væk fra demokratiet, og at de oplever ikke at have nogen reel politisk indflydelse.

Borgmesteren i Sermersooq, Avaaraq Olsen (IA), lægger vægt på, at hun arbejder ud fra kommunalbestyrelsens ønsker, og hvis debatten skal tages videre, kræver det, at kommunalbestyrelsesmedlemmer afleverer et forslag.

Befolkningens valg

Avaaraq Olsen ser med åbent sind på diskussionen, men lægger dog op til, at det blandt andet skal være op til befolkningen selv.

- Det er selvfølgelig interessant, hvad debatten bunder i. Mit eget største ønske er, at borgerne er borgere i den kommune, de selv ønsker. Så hvis der kommer sådan et ønske fra Østgrønland, så vil jeg personligt ikke sætte grænser, selvfølgelig, siger hun til KNR.

I Kommuneqarfik Semersooq er man allerede ved at undersøge muligheden for, at Østgrønland kan blive en frikommune under den nuværende kommuneinddeling.

Sundt med en revurdering

Borgmesteren har sympati for østgrønlændernes oplevelse af at være for langt væk fra beslutningstagerne, men hun er også af den opfattelse, at et oplyst grundlag er nødvendigt, før man går videre med en større beslutning.

- De forskellige debatter, mener jeg, bunder i følelser. Så det er først gennem oplysning, at vi reelt kan se eventuelle goder og konsekvenser for borgerne, siger Avaaraq Olsen.

Hvis ønsket om en østgrønlandsk kommune bunder i velbegrundede argumenter, vil hun ikke stille sig i mod, mens hun også ser positivt på, at borgerne har viljen til at gøre noget selv.

- Jeg mener, at det til hver en tid er sundt med en revurdering. Derfor hilser jeg et eventuelt ønske om en revurdering af en kommune velkommen, siger borgmesteren.

Ifølge Avaaraq Olsen vil en eventuel beslutning om en egen østgrønlandsk kommune ligge hos inatsisartut.