Efter dødsbrand: Avannaata Kommunia vil have flere beredskabsskure i bygderne

Avannaata Kommunia vil anlægge nye beredskabsskure og anskaffe flere brandfolk i dens bygder. Det sker efter, det er kommet frem, at kommunen ikke har overholdt beredskabsloven.
Der var ingen hjælp at hente fra hverken brandmænd eller brandudstyr, da en mand omkom i en brand i huset her. Foto © : Privatfoto. Niels Heilmann
27. marts 2023 07:01

Rettelse: I en tidligere version af artiklen fremgik det, at Avannaata Kommunia vil anlægge nye brandstationer i flere af kommunens bygder. Det passer ikke. I stedet er der tale om beredskabsskure, oplyser direktør for forvaltning for teknik, Karl Madsen. Referatet, som KNR tog udgangspunkt i, var ikke tilstrækkeligt oversat til dansk, siger han.

Avannaata Kommunia vil stramme op på kommunens brandberedskab.

Det fremgår af et referat fra et kommunalbestyrelsesmøde sidste fredag.

Det sker efter, at en 45-årig mand omkom i en husbrand i bygden Nutaarmiut 10. februar. Bygden havde intet brandudstyr og ingen brandfolk, som loven ellers kræver. Og derfor kunne bygdens borgere ikke gøre meget andet end at se huset brænde ned.

Om dødsbranden og lovovertrædelserne

10. februar omkom en 45-årig mand i en brand i Nutaarmiut nord for Upernavik.

Efterfølgende har KNR erfaret, at der hverken har været brandudstyr eller brandmænd i bygden, som loven kræver.

I Nutaarmiut bor der omkring 60 mennesker. Og for en bygd af den størrelse kræver loven, at der som minimum er ét motorkøretøj med for eksempel en brandslukker eller en brandsprøjte monteret, en indsatsleder og fire brandmænd. Men det var der intet af i bygden.

Derudover er det kommunale redningsberedskab ansvarlig for at opfylde minimumskravene for mandskab og beredskabsudstyr.

Kommunerne kan dog søge om dispensation fra kravene under de rette omstændigheder. Det kan for eksempel være manglende infrastruktur og de demografiske og geografiske forhold blandt andre.

Men den dispensation har Avannaata Kommunia altså ikke søgt – simpelthen fordi kommunalbestyrelsen ikke vidste, hvad der var af udstyr og brandfolk i hvert fald tre af kommunens bygder. Det er selvom, at beredskabet havde oplyst kommunen om, at alt var i orden. En opgave, som kommunen havde givet dens beredskab efter en brand i Ukkusissat i juni 2021, hvor tre mennesker omkom, og hvor brandudstyret ikke var ordentligt vedligeholdt.

Dermed har Avannaata Kommunia ikke overholdt lovens minimumskrav for beredskabet i flere af dens bygder. Samtidig har den ikke overholdt kravet om at søge dispensation.

Borgmesteren i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen, tog dengang ansvaret for, at kommunen havde brudt med beredskabsloven:

- Det er kommunalbestyrelsen, der har ansvar for alt, hvad der er af beredskab i kommunen. Og i sidste ende er det også mig, der har ansvaret for, at vi følger lovgivningen, sagde han til KNR 24. februar.


Flere beredskabsskure og brandfolk

Og nu får borgerne i bygderne snart en ekstra garanti.

- Foruden har der i disse dage været borgere, der har tilmeldt sig som brandmænd i Nutaarmiut, Naajaat og Qeqertat. Arbejdet med etablering af beredskabsskure skal gøres vedvarende, lyder det i referatet.

Hverken direktør for forvaltning for teknik, Karl Madsen, eller referatet svarer på, hvilket brandudstyr der følger med i anlægningen af beredskabsskurene.

Og hvem der skal vedligeholde både udstyr og skure, og hvordan kommunen vil efterleve deres løfter om flere brandfolk, kan Karl Madsen heller ikke svare på:

- Vi har en udfordring, som ligger udover udstyr, og det er minimumskravet til uddannelsesniveauet, særligt i bygderne. Jeg tror faktisk, man har svært ved at leve op til krav i alle kommuner, siger han.

Derudover er Avannaata Kommunia med god grund allerede i gang med at registrere, hvilket brandudstyr der er i bygderne.

Beredskabet havde nemlig fået ansvaret for at sikre, at der var nok og pålideligt udstyr i byerne og bygderne efter en dødsbrand i Ukkusissat i juni 2021, hvor tre personer omkom.


Beredskabet har givet forkerte informationer

Men efter dødsbranden i Nutaarmiut er det kommet frem, at beredskabet har givet fejlagtige oplysninger om mængden af brandudstyr i Avannaata Kommunia.

- Vi fik oplyst, at det var i orden. Så det var det udgangspunkt, vi havde, indtil vi her for en uge siden fik at vide, at der ikke var nogle brandfolk i Nutaarmiut, og at der manglede brandfolk i Naajaat og Qeqertat, forklarede Palle Jerimiassen sidste måned til KNR og fortsatte:

- Vi går ikke selv personligt rundt og kontrollerer om den udmelding, vi får fra vores medarbejdere er rigtig eller ej. Vi skal jo stole på vores medarbejdere, og det er det, vi har gjort.

Af samme grund vil kommunen også undersøge, hvor kommunikationen er gået galt og finde nye løsninger:

- Ligeledes har der været ukorrekt kommunikation, hvad angår brandudstyr. Bearbejdning af disse er også i gang for at finde en løsning, som skal nedskrives i rapporten, står der i referatet.

Det har ikke været muligt at få et interview med Palle Jerimiassen eller kommunens direktion inden for deadline.