Siumup tunngaviusumik inatsisissatut siunnersuut sukkanerpaamik taasissutissiisutiginiaraa

Nunatsinni partiit annerpaartaata tunngaviusumik inatsisissatut missingersuutissat piareerpat innuttaasunut taasissutisssiissutiginiarpaa. Tamannali namminiilivinnissamut taasinerusariaqanngilaq.
Erik Jensenip Kim Kielsen Siumumi siulittaasutut siorna taarserpaa. Assi © : KNR / Malik Brøns
marsip 23-at 2021 05:43

Inatsisissat tunngaviusussat pillugit isumalioqatigiissitat tunngaviusumik inatsisissatut siunnersuutissaat innuttaasunit sukkanerpaamik taasissutigineqassasoq, Siumup kissaatigaa.

Tamanna siumup siulittaasuata, Erik Jensenip KNR-imut oqaatigaa partiillu qineqqusaarutaa innersuussutigalugu, tassani ima allassimavoq:

- Siumup sulissutigissavaa Tunngaviusumik Inatsisissaq pillugu ataatsimiititaliarsuup suliani naammassippagu innuttaasut taasitinneqarnissaasa kinguarsarneqarani peqqissaartumillu naammassineqarnissaa.

AAMMA ATUARUK Forfatningskommissionen er gået i stå - igen

Partiillu siulittaasua, Erik Jensen, tamanna pillugu ima oqarpoq.

- Tassunga tunngassuteqartumik suliaqartoqarpoq. Taannalu Inatsisartutigoortumik suliarineqarumaarpoq, taavalu naliliiffigineqarumaarluni.

Nunatta tunngaviusumik inatsisissaa pillugu innuttaasut tikkuussisumik taasitinneqarsinnaapput, inatsisit ingerlaannaq atuutilinngikkaluarlutik, aningaasaqarnermut naalakkersuisoqarfik paasissutissiivoq.

Ulluleerusunngitsoq

Siumut namminiilivinnissaq pillugu qinigaaffiup tulliani taasititsiniartoq Sermitsiami sapaatit akunnerata siuliani atuarneqarsinnaavoq. Tamannali paatsoornerusoq, Siumup siulittaasua oqarpoq.

Inatsit tunngaviusussat pillugu isumalioqatigiissitaq

  • Inatsit tunngaviusussat pillugit isumalioqatigiissitaq 2016-imi Naalakkersuisuusimasunit pilersinneqarpoq, taannalu 2019-imi piareertussatut pilersaarutigineqaraluarpoq.
  • Isumalioqatigiissitaq siunnersuutinik malunnik suliaqarnissaa aallaqqaammut pilersaarutaagaluarpoq: ataaseq inatsit tunngaviusunut malinnittoq, ataaeerlu nunatta namminiilivinnerani ullormi tassani atuutilersinnaasoq.
  • Isumalioqatigiissitaq naalagaaffeqatigiit iluinni atuussinnaanngitsoq kisiat ullumikkut suliarineqarpoq.
  • Savalimmiuni tunngaviusumik inatsisissatut siunnersuusiorneq ukiuni qulini sulissutigineqarpoq. Savalimmiuni tunngaviusumik inatsisissamik inatsit tunngaviusoq naapertorlugu atuuttassaq suliarineqarpoq.

Siumut nunatta namminiilivinnissaanut ulluleeriinngitsoq, Erik Jensenip erseqqissaatigaa.

- Aamma tassunga killissagutta aatsaat suliat assigiinngitsut Inatsisartutigoorlugit aamma iniaqatigiitigoorlugit ingerlateqqaartussaapput. Taamaammat uagut namminiilivinnissap aqqutaani ukiulersuineq saqqummiunnikuunngilarput, Erik Jensen oqarpoq.

Nunarput oqartussaaffinnut akisussaalertikkusukkaat

Nunattalu nunatsinnut tunngatillugu oqartussaaffinnut Danmarkimit maanna ingerlanneqartunut 32-nut akisussaasuulernissaanut suliap ukkatarineqarnerulernissaa Siumup sulissutiginiarpaa.

Namminersorlutik Oqartussat aatsitassarsiornermut oqartussaaffik Danmarkimit 2009-imi tigugamikku oqartussaaffimmik kingullermik tigusipput.

- Oqartussaffiit tigunissaannut suliap sukkatsisarnissaannik suliniuteqarniarluta Siumuminngaanniit qineqqusaaruteqarpugut, siulittaasoq oqarpoq, itisiliillunilu:

AAMMA ATUARUK Danskit inatsisaat tunngaviusut avataasigut tunngaviusumik Inatsisiliornissaq periarfissaavoq – nutaangilisoorfiusinnaallunili

- Taamaattumik ataatsimiititaliamik pilersitsinissamik siunertaqarpugut, oqartussaaffiillu nunatsinnut iluaqutaasussat isaatitsissutissallu salliutillutigit ingerlatsinissatsinnut aqqut sukkatsisarniarlutigu qineqqusaaruteqarluta.

Nunatta inuussutissalerinermut oqartussaaffik nakkutilliinerlu qinigaaffiup tulliani akusussaaffigilissagai Siumup sulissutiginiarpaa. Namminersorlutik Oqartussat inatsisaat naapertorlugu nunatta akisussaaffiit arfineq-pingasut naalagaaffimmit qaqugukkulluunniit tigusinnaavai.

AAMMA ATUARUK Nunatta aningaasaqarneranik paasisimasaqaleriartortilluta namminiilinivissaq kajungernarunnaariartortartoq