Nuup umiarsualivia nalornissutaavoq

Kommuneqarfik Sermersuup borgmesteria Asii Chemnitz Narup umiarsualiviup allinissaa pillugu una qaammat aallartilaartoq aalajangertoqarnissaanik nukingisaarivoq. Pisortat sulia ingerlappaat taamaattoq umiarsualiviup siunissaa pillugu suli erseqqissumik nalunaartoqanngilaq.

Pilersaarutit siulliit malillugit umiarsualivik nutaaq Royal Arctic Linep Aalborgip umiarsualiviata, Kommuneqarfik Sermersuup aamma Namminersorlutik Oqartussat pigisussaagaluarpaat. Namminersorlutik Oqartussat umiarsualivimmik piginnittuugamik umiarsualivik akiliutigissavaat piginneqataaniartullu pingasut katillugit 80 millioner koruuninik akiliuteqassallutik. Maanna ilimanarsivoq Namminersorlutik Oqartussat suliaq kisermaanniaraat.

Missigersuutinit 80 millioner koruunit peerpata aningaasarpassuit amigaataalissapput, taamaattoq Namminersorlutik Oqartussat pilersaaruteqareerput. Nukissiorfiit landskarsimit tigusinnaasaat 50 millioner koruuninik ilanngarniarpaat taassumalu saniatigut Royal Arctic Line 30 millioner koruuninik aningaasaliisinnaalluni. Allatigut periarfissaqanngippat ingerlatseqatigiiffiup iluanaarutinit tunniussassai amerlineqarsinnaasut oqaatigineqarpoq.

- Aningaasat tiguneqarsinnaasut 50 millioner koruuninik 2013-mut missingersuutinut aamma ukiut missingersuusiorfiusunut 2014-15-mut ilanngarneqassappata sanaartugassanut pilersaarutit eqqorneqarnavianngillat. Nammineq aningaasaateqarluareerpugut suliassatsinnullu akissaqareerutta aningaasanik taarsigassarsiniarnissaq pisariaqanngilaq, Nukissiorfinni pisortaq Henrik Estrup KNR.gl-mut oqarpoq.

Borgmesteri oqaaseqartinniaraluaratsigu iluatsinngilarput.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat

...allarpassuillu!