Nuka aamma Kirsten-Marie Tasiilami atuarfimmi ilinniartitsisuunikuupput – taakku atuarfiup pisortaa suliunnaarsinneqarallartoq isornartorsiungaatsiapaat

KNR-ip atuarfimmi ilinniartitsisuusimasut arlallit attaveqarfigai. Taakku atuarfiup pisortaanut suleqateqarniartarnertik ajornartorsiutigalugu suliffimminnit soraarput.
Nuka Pivat Tasiilaminngaanneerpoq ilinniartitsisutullu ilinniarsimalluni. Taanna apriilip aallaqqaatani atorfimminit soraarpoq. Assi © : Privat
apriilip 26-at 2022 09:17

Tasiilami Alivarpiup pisortaa, Jørn Holbech misissuisoqarnera pissutigalugu suliunnaarsinneqarallarpoq. Tamanna tallimanngormat pivoq.

Misissuineq sumorpiaq tunngassuteqarnersoq KNR-ip uppernarsarsinnaanngilaa. Ilinniartitsisulli KNR-ip oqaloqatigisaasa Holbechip ilinniartitsisullu akornanni suleqatigiinnermi ajornartorsiuteqarsimanerarpaat.

Nuka Pivat 34-nik ukioqarpoq, taannalu atuarfimmi 2015-2016-imi aamma 2018-2022-mut ilinniartitsisuuvoq. Taanna apriilip ulluisa aallaqqaataanni suliffimminit soraarpoq.

AAMMA ATUARUK Tasiilami Alivarpimmi pisortaq suliunnaarsinneqarallartoq

- Soraarniutima peqqutaa tassaavoq, pisortanit tullersortaanillu aqutsisunillu suleqateqarniarnerup kipiluttunarnera taavalu arlaannik siunnersuuteqaraluarluni sugaluarluni kalaaliulluni ikinnerussuteqartuaannarluni.

Tasiilami Alivarpimmi ilinniartitsisussaaleqineq

 

  • Tasiilami Alivarpimmi sulisut 62-iupput taakku pingajorarterutaat timelæreriupput.
     
  • Tassa imaappoq, Tasiilami Alivarpimmi sulisut pingajorarterutaat ilinniartitsisutut ilinniarsimanngillat, pingajorarterutaallu Danmarkiminngaaneersuullutik.
     
  • Tasiilami Alivarpimmi ilinniartitsisut ilinniarsimasut 22-t amigaatigineqarput.

- Atuarfimmi angajulliit klasselæreuffigigaluarpakka soraarummeertussat, taakkunnguit qimaannarpakka ajuusaarnaraluartoq. Ilungersoraluarluni sunniuteqarsinnaanngitsutut soriarsinnaanngitsutut inissisimaneq misigiuaannarneq qasunartorujussuugami.

Iliuuseqarniarsarigaluarpugut

Aqutsisut aalakangiigaangata Nuka Pivat avataaniittutut sunniuteqaqataasinnaanngitsutullu misigisarnini kisimik iluaalliuutigineq ajorpaa. Taassuma oqarnera naapertorlugu Jørn Holbechip ilinniartitsisunut aamma appisaluussisarpoq.

- Naammagittarlunga aallukkaluarpakka aggustimiit atuarneq aallartimmat. Atuartuutikka eqqarsaatigalugit naammagittarlunga suliniaruusaarpunga misilitsittussaammata, taava februaari aallartilaartoq ajoraluartumik tassa naammatsippunga, pisortatsinnut saaffiginninnissaq oqaloqatiginninnissaq nuanniitsorujussuusarami, taanna oqarpoq.

- Iliuuseqartarnikuugaluarpugut. Ilinniartitsisoqatikkalu saaffiginnittaraluarpugut tusaaneqarneq ajorpugut, assersuutigilaarsinnaavara ukiut 30-t ilinniartitsisuusimasoq aamma uggornaqisumik soraarniuteqarnikuummat uanniit siulliulluni, taannalu saaffiginnittarnikuugaluarpugut ingerlatitseqqilluta, skoleforvaltningimut, IMAK-imut ingerlatitseqqilluta. Iliuuseqartarnikuugaluarpugut.

Uippakajaarlunilu ilungersortoq

Kirsten-Marie Roed 2016-imit 2021-mut atuarfimmi ilinniartitsisuuvoq. Taanna maanna Danmarkimut uternikuuvoq, soraarninngorlunilu.

- Susoqarneq ajormat aallarpunga. Suliniutaasimasut tamarmik qatangiinnarnikuupput, Kirsten-Marie Roed KNR-imut oqarpoq.

- Atuartut angajullerit suliffimmik misiliinissaannik pilersaarusiorniarsarigaluarpugut, kisianni Jørn Holbechip unitsippaa. Atuartut angajullerniittut suliffeqarfinni misiliinissaat siunertaagaluarpoq. Atuakatattut. Sapaatit akunneranut marloriarlutik pingasoriarlutilluunniit suliffimmi misiliisassasut – ullullu sinnerini atuartassallutik. Atuarfiullu aqutsisuisa nalilerpaat ilinniartitsisut klassit inoqannginnerunissaat anguniarlugu taamaaliorniarsarisut.

AAMMA ATUARUK Tasiilami atuarfiup pisortaa: Ilinniartitsisussaaleqineq annertooq atuartitsinermut ajoqutaavoq

Jørn Holbech Tasiilami Alivarpimmi piffissani marlunni – tassa 2006-imit 2014-imullu atorfeqarpoq. 2020-milu aasakkut uteqqilluni. Kirsten-Marie Roedip taanna ukiumi ataatsimi suleqatigaa.

Assi © : Kirsten-Marie Roed

Assi: Kirsten-Marie Roed.

Taassuma Nuka Pivat assigalugu atuarfiup pisortaata ilinniartitsisunut appisaluussisoq nalaattarpaat.

- Eqqissiveqanngilaq. Ataatsimiinniarnerartuaannarpoq. Aamma sulisunut kamattoq naammattoortarpara.

Uippakajaarnissaanut suliffimmilu ilungersorsimanissaanut pasitsaassinngilit?

- Ilumut. Aammami atorfik imaannaanavianngilaq. Kisiannimi taamatut inissisimagaanni ikiortissarsiortussaavoq nammineq suna tamaat isumaginagu.

Pinnguartarfik iluarsartuunneqanngitsoq

Taassumali oqarnera naapertorlugu atuarfiup pisortaata E-mailisiani takuneq ajormagit taamaalillunilu atuarfiup pinnguartarfiata iluarsartuunneqannginnera naammatsiffigisimavaa.

- 2020-mi ukiakkut anitsiartarfimmi pinnguartarfiit iluarsaannissaannik ataatsimiinniarluta isumaqatigiissutigigaluarparput. Aamma taanna siunnersuut aatsaat siullermeerluni siunnersuutigineqalinngilaq. Kisianni aamma piviusunngunngitsoorpoq.

- Taamaammat Jørn Holbech oqarfigaara massakkut iliuuseqarniarlunga, akivaanga kommunimi aningaasassaqartinneqaqimmat suliarisinnaagiga. Taava pinnguartarfimmi atortussanut aningaasaliisussanik ujarlerniarlunga aningaasat atorneqartussat nalingi Jørn Holbechimut mailerutigaakka, akinngilaq.

- Nuummut aallarpoq allamik suliaqarluni, taava Nuummiinnera iluatsillugu atuarfeqarnermut immikkoortortaqarfimmut aningaasat qinnutigineqartut akuersissutigeqqullugit mailerfigeqqippara, aamma akinngilaq. Tasiilamut utermat allaffianut paasiniaavunga, mailillu nassiussimasakka takusimanagit oqaluttuuppaanga. Tassa aningaasaliisussat neqeroorutaasa ulluliussaaq kingulleq qaangiutereerpoq, aningaasaliissutaagaluartut qatangiinnarput, nutaamik pinnguartarfittaanngitsoorpugut.

AAMMA ATUARUK Tasiilami Alivarpi mangler 22 uddannede lærere: Far er bekymret

Ikiorusullugu neqeroorfigisarpisiuk?

- Naamik. Aammami marlunnik tullersorteqarpoq, immikkoortortaqarfinnilu pingasunik aqutsisoqarluni.

Aqutsisunit allat suleqatiginiarnerat ajornartoq migisimaviuk?

- Holbechimi naalagaavoq. Allat tullersortaasut vikareqarniarnerit napparsimallutillu nalunaartut suliarisarpaat. Taakku iluamik suleqatigineq ajorpagut.

Jørn Holbechip suliunnaarsitaagallarnera qanoq isumaqarfigaajuk?

- Isumaqarpunga ajunngitsoq. Kisianni taava susoqassava? Immaanngilaq Tasiilamimi Alivarpimmi pikkorissumik pisortanngorusuttunik amerlasuunik peqartoq.

Atuartuutini maqaasigai

Nuka Pivat atuartuutini maqaasivai. Taannami atuarfimmut maanna uteqqikkusunngilaq.

- Tasiilami Alivarpimmi pissutsit allanngoraluarpata atuarfimmut uteqqikkusukkaluarpunga, atuartuutikka eqqarsaatigalugit aamma atuartut pillugit soraanngilanga kisianni aqutsisoqatigiit pillugit soraarama, ilinniartitsisuuneq nuannarigaluarakku pikkoriffigalugulu.

Jørn Holbechip isornartorsiuineq oqaaseqarfigiumanngilaa. Taanna suliffimmini suliunnaarsinneqarallarnini pillugu oqaaseqarusunngilaq.