Meeqqanik akuersissuteqaqqaarani angerlarsimaffiup avataani inissiinerit quliniit qulingiluat annertuunik kukkuneqartut Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup paasigaa

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup 2022-p aallartinneraniilli Kommune Kujallermi Qeqertalimmilu meeqqanut akuersissuteqaqqaarani angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasunut angajoqqaaninngaanniit naammagittaalliuutit qulit suliarisimavaat. Kommunit aalajangigaanni ataasiinnaq naammagittaalliuteqartarfiup isumaqatigisimavaa.
Assi © : Staff/Reuters/Ritzau Scanpix
Allattoq Martin Pedersen
juunip 14-at 2023 07:03
Nutserisoq Sussi Jensen

Kommune Kujalliup Kommune Qeqertallillu meeqqanik akuersissuteqaqqaarani angerlarsimaffiup avataanut inissiinermi suliaanni arlalinni annertuunik kukkussuteqartoqartarpoq.

- Pisortat sumiginnaaneranik oqarneq ingasappalussinnaavoq, kisiannili uani tamanna inerniliunneqarsinnaasoq isumaqarpunga.

Bonnie Jensen, Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffiup avataanut inissiisarneq aamma ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiit pillugit Ilisimatusarfimmi ilisimatusartoq, KNR-imut taama oqarpoq.

Allagaatinik takunnissinnaatitaanermi, KNR-ip pissarsiarisimasaani, atuarneqarsinnaavoq Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup 2022-p aallartinneraniilli meeqqanut akuersissuteqaqqaarani angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasunut angajoqqaaninngaanniit naammagittaalliuutit qulit suliarisimagai.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfik suua?

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfik isumaginnittoqarfiit allaffissornikkut immikkoortortaqarfiini qullersaavoq.

Isumaginninnerup iluani kommunip oqalulluni allakkatigullu aalajangiussai pillugit, tamassumunnga ilanngullugu meeraq pinngitsaaliissummik angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimagaangat, naammagittaalliuteqartarfimmut naammagittaalliutigineqarsinnaapput.

Piffissamilu tassani naammagittaalliuutini suliani pineqartuni qulinik kommunip aalajangiinerini ataaseq naammagittaalliuteqartarfiup isumaqatigisimavaa. Suliat sinnerini aalajangiinerit allanngortinneqarsimapput imaluunniit suliat annertuunik kukkuneqarmata suliareqqitassanngorlugit kommunimut utertinneqarsimapput.

”Suliat suliarineqarnerini kukkunerit annertuut”

Suliat suliarineqartuni qulinit marluk pillugit naammagittaalliuteqartarfiup toqqaannartumik kommunit isumaqatigisimanngilai aalajangiinerillu allanngortissimallugit. Uani Kommune Kujallermi suliaq ataaseq aamma Kommune Qeqertalimmi suliaq ataaseq pineqarput.

Suliani arfineq-marluk naammagittaalliuteqartarfiup suliareqqitassanngortillugit kommunimut utertissimavai.

Suliani taakkunani arfineq-marlunni aalajangiinerit annertuumik amigaatilittut naammagittaalliuteqartarfiup nalilersimavai, aamma pisariaqanngitsumik aalajangiiffigineqarsimasut imaluunniit sooq meeraq angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarneranut ersarissumik taasisoqarsimannginneranik naliliivoq. Tassani Kujallermi suliat sisamat aamma Qeqertalimmi suliat pingasut pineqarput.

Inatsit malinneqarneq ajorpoq

Suliani arlalinni Kommune Kujalliup suliami navianaat ilanngussimanngilaa imaluunniit aalajangiineq pillugu nalunaarfiginnissimanngilaq, taakkunanilu naammagittaalliuteqartarfik ”suliat suliarineqarnerini annertuumik kukkusoqarsimaneranik” naliliisimavoq.

Suliami ataatsimi angerlarsimaffiup avataanut inissiisoqarneranut nakuuserneq kommunip tunngavigitissimavaa, aalajangiinermili nalunaarut itisilerneqarsimanngilaq. Kommune Kujalleq aamma arlaleriarluni meeqqat piaartumik akuersissuteqaqqaarani angerlarsimaffiup avataanut sooq inissinneqarnissaat nalilersimallugu tunuliaqusersimanngilaat.

Tamanna Kommune Qeqertalimmi aamma periuserineqarsimasoq takuneqarsinnaavoq.

Suliat ilaanni meeqqap atugarisaanik isumaginninnikkut misissuineq ingerlanneqarsimananiluunniit iliuusissanik pilersaarusiortoqarsimanngilaq.

Kommunip aalajangiinnginnermini aamma illuatungeriinnik tusarniaasimananiluunniit angajoqqaat allagaatinik takunnissinnaatitaanerat isummaminnillu annissisinnaatitaanerat pillugit paasisitsisimanngilaq. Sulianik suliarinninnerni annertuunik kukkusoqarsimavoq, Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfik naliliivoq.

ALLAMUT INISSIISARNERIT PILLUGIT ALLAASERISAT NANGEQATTAARTUT

Una allaaserisaq allamut inissiisarnerni suliat naammaginanngitsumik suliarineqartartut pillugit KNR-ip nangeqattaartumik allaaserisaasa ilagaat. KNR.gl, radioaviisi aamma Qanorooq sapaatit-akunnerini tulliuttuni malinnaavigiuk. 

Aamma atuaruk: Ombudsmandi: Allamut inissiinerit affaasa missaanni aalajangiinerit allagaataanngitsut

Bonnie Jensen naapertorlugu meeqqamik akuersissuteqaqqaarani angerlarsimaffiup avataanut inissiiniaraanni isumaginninnikkut misissuineq qitiutinneqartarpoq.

- Tamanna isumaqarpoq meeraq oqaloqatigineqartarneranik, ilaquttat oqaloqatigineqartarput, atuarfimmiit, politiiniit napparsimmavimmiillu uppernarsaatit pingaarutillit attuumassuteqartullu aaneqartarput, taava taakkua toqqammavigalugit naliliisoqartarpoq, Bonnie Jensen oqarpoq.

Kommune Qeqertalimmi suliami ataatsimi kommuni aamma allassimavoq meeqqap allap meeraq angajoqqaaminit annersarneqartartoq kalerriutigisimagaa.

Naammagittaalliuteqartarfik naapertorlugu, meeqqap nammineerluni nakuuserfigineqartarsimanerminik oqaaseqarsimaneranik allaqqasoqanngilaq, politiit aamma nalunaarutiginnittoqareernerata kingorna suliaq nangissimanngilaat. Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfik taamaammat uppernarsaateqartoqannginneranik naliliivoq tamannalu aalajangiinermi atorneqarsinnaanngilaq.

Akuliunneq sakkortunerpaaq

Pinngitsaaliissummik angerlarsimaffiup avataanut inissiineq ilaqutariinnut akuliunneruvoq sakkortunerpaaq.

Bonnie Jensen taama oqarpoq.

Januaari 2022-miilli pinngitsaaliissummik inissiinerit pillugit Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfimmut naammagittaalliutigineqarsimasut

2022-p aallartinneraniillu pinngitsaaliissummik meeqqanik angerlarsimaffiup avataanut inissiinerit pillugit Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfik naammagittaalliutinik 18-nik pissarsisimavoq.

Naammagittaalliutit taakkunannga arfineq-marluk Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfimmit akuerineqarsimanngillat, tamanna isumaqarpoq naammagittaalliutip suliarineqarsimanngivinneranik. Itigartitsinermi aallaavigineqarpoq kommunip nammineq suliaq tigoqqissimammagu, kommuni suli aalajangiisimanngimmat, aalajangiisoqarneraniit naammagittaalliornissamut killiliussaq sapaatip akunnerinik arfinilinnik sivisussusillip qaangiussimanera, imaluunniit inuup inuup alla sinnerlugu naammagittaalliornissamut pisinnaatitaaffeqarsimanngippat piginnaassuseqartitaannginnera pissutaalluni.

Suliaq ataaseq suli suliarineqarpoq.

Piffissami tassani Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup taamaasilluni naammagittaalliutit suliat qulit suliarisimavai.

Kommuneqarfik Sermersuumiit, Avannaata Kommunianiit Qeqqata Kommunianiilluunniit naammagittaalliutinik naammagittaalliuteqartarfik suliarinnissimanngilaq. Sermersuumiilli ataaseq naammagittaalliutigineqarsimavoq Avannaaniillu sisamat, taakkuali Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfimmit akuerineqarsimanngillat. 2022-p aallartinneraniilli Qeqqata Kommuniani pinngitsaaliissummik inissiisoqartoqarsimanngilaq.

Ilaqutariinnullu tamanna pinngitsoornagu kinguneritinneqarmat naammagittaalliuutit suliarineqarsimasuni qulini kukkunerit amerlavallaarujussuarput.

- Sulianik suliarinninnermi kukkusoqartartoq nalunngilara, kisianni eqqarsarpunga una ingasappallaartoq sakkortuumik akuliunniummat. Torersumik tunngaveqartussaavoq, Bonnie Jensen oqarpoq.

Inatsit malinngilaa

Bonnie Jensen naapertorlugu pinngitsaaliissummik angerlarsimaffiup avataanut inissiinermi suliani kukkunernut peqqutit arlalinninngaanniit aallaaveqarput.

Siullertut kommunit ilungersunartorsiornerarpai. Sulisut amerlassusaatigut piginnaasaqarfiisalu tungaatigut ilungersunartorsiorput, isumaginninnermi siunnersortitut ilinniarsimasunik pissarsinissaq ajornakusoornarmat. Tamanna ilutigalugu Bonnie Jensen isumaqarpoq kommunit ilummut qiviartariaqartartut pinngitsaaliissummik inissiinerit pineqartillugit.

- Qujanartumik taama amerlatigisunik pinngitsaaliissummik angerlarsimaffiup avataanut inissiisoqarneq ajorpoq, taamaammat arlaatigut unitsinneqartarsimassapput, Bonnie Jensen oqarpoq.

Taanna naapertorlugu pinngitsaaliissummik angerlarsimaffiup avataanut inissiinermi suliani kukkussutit annerpaat ilaat tassaavoq isumaginninnikkut misissuisoqarsimannginnera.

Angerlarsimaffiup avataanut inissiinermut tamanna tunngavigineqartussaagaluarpormi.

- Uppernarsaatillu taakku aaneqarsimanngippata aamma meeraq ilaqutariillu oqaloqatigineqarsimanngikkunik taava aalajangiinermi tunngavigineqartoq amigarpoq, Bonnie Jensen oqarpoq.

Tamakkiisumik isigissagaanni kommunit kukkussutaani naammagittaalliuteqartarfiup aalajangiinerit allanngortinngikkunigit kommunimut suliareqqitassanngortittarneri inatsimmi piumasaqaatigineqartut malinneqartannginneranik isumaqarpoq.

- Inatsit malinneqarneq ajorpoq. Tamannali piaarinerunngilaq, piffissakilliornermilli ersersitsivoq aamma immaqa inatsit atuuttumik piviusunngortitsisinnaannginnermik ersersitsivoq, Bonnie Jensen oqarpoq.