Kangerlussuarmi sakkutuunngorniarfeqalernissaa Siumup qinigassanngortitaata siunnersuutigigaa

​​​Nunarput namminerisaminik sakkutuunngorniarfittaarlunilu sakkutooqarfittaassaaq. Taamaaliornikkut inuusuttut amerlanerusut illersornissaqarfimmi sulilersinneqarsinnaapput, Siumut sinnerlugu Folketingimut qinigassanngortittoq taama isumaqarpoq.
Assi © : Maasi Pedersen/KNR

Nunarput nammineerluni illersornissamut ilinniarfeqalerlunilu sakkutuunngorniarfeqalissaaq. Ineqi Kielsen (S) ilaatigut taama qineqqusaaruteqarpoq.

- Sakkutuunngorniartartut ikitsuinnaapput. Taamaammat isumaqarpunga nunamut namminiilivikkiartortumut pitsaassasoq illersornissap iluani ilinniarfeqassalluni, Ineqi Kielsen oqarpoq.

Folketingimut qinigassanngortittup siunnersuutigaa Kangerlussuarmi sakkutooqarfimmik pilersitsisoqassasoq, taannalu inuusuttunut naalagaaffeqatigiinni nunanit tamaneersunut sakkutuunngorniarfittut aallaqqaammut atuutissaaq.

Nunatta namminersortuunerata illersorneqarnerata piffissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu nunatsinnit isumagineqalersinnaanera siunertarineqarpoq.

Inuusuttut nunatsinneersut danskit savalimmiormiullu assigalugit Danmarkimi sakkutuunngorniarsinnaapput. Tamanna sakkutuuni imarsiortuni pisinnaavoq, Issittumi Sakkutooqarfiup umiarsuaani alapersaarsuutini sakkutujuusussaatitaanermut atatillugu imaluunniit aalajangersimasumik atorfeqarluni angalaqataasoqarsinnaalluni. Aamma Siriusip alapernaasuisuinut qinnuteqaateqartoqarsinnaavoq.

 

Periarfissaqartoq
Issittumi Sakkutooqarfiup ataani nunatsinni upalungaarsimanermut ilinniarneq pilersinneqassasoq Folketingimi 2018-imi aalajangerneqarpoq. Taannali suli maannamut pilersinneqanngilaq. Ineqi Kielsenili naapertorlugu Kangerlussuarmi sakkutooqarfiliornissamik sakkutuunngorniarfiliornissamillu siunnersuutini maanna periarfissaasunit allaanerusunik pissarsiaqarfigineqarsinnaavoq.

Sakkutuunngorniat nunatsinni pissutsit atorlugit sungiusarneqartassapput, aamma nunami sakkutooqarnikkut suliarineqartartut ukkartarineqassapput. Nunatta nammineerluni akisussaalernissaanut alloriarnerussaaq pingaarutilik, Ineqi Kielsen taama isumaqarpoq.

- Nunatta namminersortuunerata nunatsinnit illersorneqarnissaa pisariaqartipparput, Ineqi Kielsen oqarpoq.

Sakkutooqarfilli sakkutuunngorniarfillu kimit aningaasalersorneqassappat. Illersornissamut susassaqarfik nunatsinnit oqartussaaffigineqanngimmat danskit naalagaaffiannit aningaasalersorneqassapput.