Erik Jensen qinigaaqqinnerminik tulluusimaartoq: Naalakkersuisoqatigiittoqaannarnisaa naatsorsuutigaara

Erik Jensen qinigaaqqinngikkaluarpat Inatsisartunut piffissaanngitsukkut qinersisoqarsinnaanissaa arlallit siulittuutigaat. SIumup siulittaasuata naalakkersuisoqatigiit ingerlaannarnissaat naatsorsuutigalugu KNR-imut oqaatigaa.
juulip 30-at 2023 21:43
Nutserisoq Connie Fontain

Erik Jensen Siumup Qasigiannguani ataatsimeersuarnerani siulittaasutut qinigaaqqippoq.

Taamaalilluni siulittaasuuffiup aappassaa aallartippaa. Amerlanerussuteqarluartuniillu qinerneqarpoq: Taasisinnaasunit 68-init 39-t taaguussisuupput.

Taassuma unammillertai Siumutoqaq, Kim Kielsen kiisalu folketingimut ilaasortaq, Aki-Matilda Høegh-Dam qinigaanikinneraarsuupput. Kim Kielsen 13-init taaguunneqarpoq. Aki-Matilda Høegh-Damilu 16-init taaguunneqarluni.

Tapersersuisut attortissutigigai

Erik Jensenip ataatsimeersuarnermi peqataasut 68-it tatiginninnerannut qanoq oqaasissaqarpa?

- Attortisimaqaanga. Aamma nuannaaqaanga tulluusimaaqalungalu, tunuluaqutsiineq taama annertutigisoq pisinnaammat. Taamaammat tunuluaqutsiisunut tamanut, sinerissamittunut, immikkoortortaqarfinniittunut, qinikkanut siulersuisuunernullu ilaasortanut uummammik pisumik qujanarujussuaq, Erik Jensen qinigaaqqinneranik ersaattaattoqarnerata kingorna KNR-imut oqarpoq.

- Toqqissisimaneq, suleqateqarsinnaaneq aammalu siammasissumik ineriartortitsinissamik oqariartuutikka tigulluarneqartutut tusaavakka. Taamaattumik taakkua tunuliaqqutsiisimanerat, aammalu oqariartuutaat tamaasa naammassissallugit maanna suleriaqqinnissaq ingerlasussaavoq.

ERIK JENSEN

Erik Jensen ineqarnermut attaveqaasersuutinullu naalakkersuisuuvoq.

Taanna 48-nik ukioqarpoq, katisimavoq pingasunillu meeraqarluni.

Erik Jensen Siumumi 2020-mi novembarimi Kim Kielsenimut ajugaanermi kingornali siulittaasuulerpoq.


Nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnermi partiip siulittaasuata tapersersortiminut aatsaat oqaaseqanngilaq. Siulittaasup tallimanngormat nalunaaruteqarluni oqaaseqarnermini assinganik aamma oqaaseqarpoq: Siumup politikkikkut angorusutani piviusunngortissagunigit partiimi patajaatsoqassaaq Erik Jensenillu tunuliaquttani tusarnaarnerussavai, tamanna nammineq neriorsuutigaa.

Pingaartumik Parisimut isumaqatigiissummut atatillugu Siumup immikkoortortaqarfiisa isumaqatigiissummut ilanngunneq nunatta ineriartorneranut unikaallatsitsissasoq oqaatigaa. Tassa immikkoortortaqarfiit Parisimut isumaqatigiissummut Erik jensenip naalakkersuisullu sinnerisa saqqummiussaannut akerliupput.

Uran qaqinneqaqqittoq – tamanna naalakkersuisoqatigiinnut qanoq isumaqarpa?

Isumaqatigiinngissut alla qaqinneqaqqittoq Siumup nunatta nunataani aatsitassanik piiaanermut isumaqarneranut tunngavoq. Aamma aatsitassat uranimik piiaanermik ilaqartunut atatillugu. SIumup uranip ilanngullugu piiarneqarsinnaanissaa ajorinngilaa. IA-li tamatumani isumaqataanngilluinnarpoq – IA-p uranimik piiaasoqarsinnaanissaata inerteqqutaalernissaa Inatsisartunut qinersisoqarnerani 2021-mi februaarimi ajugaanermi kingorna atuutsilersippaa.

Inerteqqut taanna Siumup Inuit Ataqatigiillu naalakkersuisooqatigiilernissartik pissutigalugu akueraa. Taamaalilluni Siumup nammineq isumannani akuerleralugu isumaqatigiissuteqarallarpoq.

- Siumut Naalakkersuisunut iserumalluni tupissutigisinnaasaminik allaat iisigunarpoq, politikkut ukiorpassuarni malinnaasoq, Kaj Kleist KNR-imut oqarpoq.

Tamannalu annerusumik oqaluuseriunnaarneqaraluartoq – nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnermi tamanna oqaluuserineqaqqilerpoq. Partiip anguniagaani nunatsinni tamarmi inunnut qanittumiittumi peqqinnissakkut ulorianaateqanngippat aatsitassarsiortoqarsinnaassasoq maanna allassimalertussanngortillugu allannguisoqarpoq.

Tamanna sioqqullugu Kuannersuarni Killivaat Alannguanilu aatsitassarsiortoqarsinnaanissaa akerineqartoq allassimagaluarpoq. Maanna nunatsinni tamarmi atuutilersinneqarpoq.

Malinnaasut arlallit Erik Jensen qinigaaqqinngikkaluarpat qinersisoqarsinnaanissaa siulittoraluarpaat. Taannali qinigaaqqippoq – kisianni:

Allannguut taanna naalakkersuisoqatigiinni suleqatigiinnermut qanoq isumaqassava?

- Naalakkersuisoqatigiinni suleqatigut tamanna pillugu oqaloqatigissavagut. Naalakkersuisoqatigiinni suleqatigiinnerup ingerlaannarnissaa naatsorsuutigaara, Erik Jensen oqarpoq.

IA Siumullu Inatsisartuni 22-nik qinigaatitaqarlutik amerlanerussuteqarlutik naalakkersuisoqatigiipput.