Nunatsinni coronamut killiffik pillugu tusagassiortunik katersortitsisoqaqqippoq, Naalakkersuisut siulittaasuat Múte B. Egede, peqqinnissamut naalakkersuisoq Kirsten Fencker nakorsarlu Paneeraq Noahsen katersortitsipput.Assi: KNR

Corona pissutigalugu killilersuinerit Upernavimmi Aasiannilu atuutiinnassasut

Qanermut assiaquteqaqqusineq katerinnissamullu killilersuinerit Upernavimmi Aasiannilu atuutiinnassapput. Nunatta sinnerani malittarisassat tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasunut annertusiartortumik qasukkarneqassapput.

Corona pissutigalugu tamanit ornigarneqarsinnaasuni qanermut assiaquteqaqqusineq sumiiffinnilu inuit 20-nit amerlanerusut katereqqusaannginnerat Aasianni Upernavimmi Upernaviullu pigisaani kisimik atuutilerput.

Tamanna aqunneqarsinnaanngitsumik tuniluuttoqarneranik pissuteqartoq, Naalakkersuisut siulittaasuat, Múte B. Egede tusagassiortunik katersortitsinermi oqarpoq.

Nunatta sinnerani taakku pilersaarutit malillugit arfininngorpamit atorunnaassapput. Malittarisassalli nunatta sinnerani qasukkaamialaassapput. Malittarisassanik qasukkaanerit tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasunut atuutissapput.

AAMMA ATUARUK Nutaarsiassatsialak: Peqqissisoqarlunilu killilersuutinik qasukkaaneq

Taakku uterfigeqqissavagut. Nunattami avannaata kommuniani aqunneqarsinnaanngitsumik maanna tuniluuttoqarpoq, Upernavimmi Tasiusamilu katillugit 16-it tunillatsissimapput.

Nunatta avannaani matusisoqassanngitsoq

Aamma Aasianni tunillatsissimasut nutaat sisamat ippassaq paasineqarput, taakkulu tunillaassuiffimmit ilisimaneqareertunit tunillatsissimanngillat.

Taamaakkaluartorli Upernavik aamma nunaqarfii Aasiaallu matuneqassanngillat. Illoqarfinnit nunaqarfinniillu suli aallartoqarsinnaasoq, Tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuup aalajangeraa Múte B. Egede oqarpoq.

Upernavimmiit, Aasianniit Upernaviullu nunaqarfiinit pisortat assartuissutaannut timmisartumut allanulluunniit bussinut ilaanissamut malittarisassaqarpoq: Tamakkiisumik akiuussuserneqarsimanissaq imaluunniit tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik sivisunerpaamik akunnernik 48-nik pisoqaassusilimmik takutitsinissaq piumasaqaataassaaq.

Sumiiffinni ukuna pisortat assartuutaannut ilaanissamut uppernarsaateqassaatit
 

  • Tasiusaq
  • Upernavik Kujalleq
  • Nutaarmiut
  • Nuussuaq
  • Innaarsuit
  • Naajaat
  • Aappilattoq
  • Kangersuatsiaq
  • Kullorsuaq

- Tamanna tunillaassuinermik nunatta sinneranut siaruartitsisoqannginnissaanik pissuteqarpoq. Tuniluunnerup aallaavii tamarmik suli erseqqissarneqanngillat, peqqinnissamut naalakkersuisoq, Kirsten Fencker (Naleraq) oqarpoq.

- Tamakkiisumik akiuussuserneqareersimagutta imminut immitsinnullu illersorsinnaalluassaagut. Tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasut tunillaaqqinnissaanut periarfissaq annikitsuararsuuvoq.

AAMMA ATUARUK Nuummi sisamanngorpat nalunaaqutaq quliniit tallimanut akiuussusersuisoqaqqissasoq

-  Taamaammat katerinnissamut killiliinermut qanermullu assiaquteqarnissamut inatsisit maanna atuuttut Upernavimmi, nunaqarfiini kiisalu Aasianni aggustip ulluisa quliannut sivitsorneqarput. Taamaalillutik naartusut milutsitsisullu akiuussutissamik kapitinnissamut maanna aamma periarfissaqarput.

Nakorsat peqqinnissamillu suliaqartut allat aqagu Upernaviliartinneqarlutillu nunaqarfinnut akiuussutissamik kapuiartussapput.

Akiuussusersuisoqarneranimi kapitittorpassuusimanngillat: Upernavimmi innuttaasut 51 procentiinnaat akiuussutissamik kapitileruttorput. 

Tamakkiisumik akiuussuserneqarsimanngitsut imerniartarfinnut neriniartarfinnullu iseqqusaassanngitsut

Nunatta sinnerani innuttaasut tamanit ornigarneqarsinnaasuni qanermut assiaquteqaqqusaanerat katerinnermilu 20-nit amerlanerusoqannginnissaanut malittarisassat arfininngorpamit atorunnaassapput.

Taamaakkaluartorli innuttaasut eriniartarfinnut imerniartarfinnulluunniit iserniarunik imaluunniit aaqqissuussinernut timersornernullu peqataaniarunik tamakkiisumik akiuussuserneqarsimanermut uppernarsaateqartariaqarnissartik naatsorsuutigisinnaavaat.

Nunatsinni akiuussutissamik kapitissimasut

35.000-it siullermeertumik kapitissimapput. Tassa innuttaasut 62 procentii akiuussuserneqareerput.

40 procentit tamakkiisumik akiuussuserneqarsimapput.


38 procentit suli akiuussuserneqanngillat.

Akiuussutissaq Modernameersoq atorneqarneruvoq.

Akiuussutissap aappaa siullermik kapitinnermit ullut 28-t 43-llu ingerlaneranni pissarsiarineqassaaq.

Tassa imaappoq inuit tamakkiisumik akiuussuserneqarsimanngitsut imerniartarfinnut neriniartarfinnullu iseqqusaassanngillat aamma timersornermi unammiuaarnernut kulturikkulluunniit aaqqissuussinernut - naatsumik oqaatigalugu tamanit ornigarneqarsinnaasunut peqataasinnaanatik.

Nunatsinni qarasaasiatigoortumik suli coronapaseqanngilaq - taamaammat aappassaanik kapitissimaneq qanoq iliornikkut uppernarsarneqassava?

- Tamanna misissuiffigineqaleruttorpoq, Múte B. Egede oqarpoq.

- Uppernarsaammik maanna pissarsiniartoqangaatsiarpoq - aamma inunnit ataasiaannartumik kapitissimasunit. Inuppassuit pissariaringajalerpaat.

Coronapasip inissinnissaata tungaanut sullissivik.gl aqqutigalugu akiuussuserneqarsimanermut uppernarsaammik piniartoqarsinnaavoq, taannalu uppernarsaatitut atorlugu, Múte B. Egede oqarpoq.

- Aamma pappiarannguit akiuussuserneqarnermi pissarsiarineqartut uppernarsaatitut atorneqarsinnaapput, Múte B. Egede oqarpoq.

Akiuussuserneqarsimanermut uppernarsaateqarnissaq aggustip qiteqqunnissaanut atuukkallassaaq, tamannalu sivitsorneqarsinnaalluni.

Tunillatsissimasut ullumikkut 31-usut

Nunatsinni tunillatsissimasut ullumikkut 31-upput. Taakku tuniluunnerup aallartinnerata kingorna nunatsinni siullermik siorna marsimi tunillatsissimasoqaqqaarneranit amerlanerpaapput. Narsami, Narsarsuarmi Sisimiunilu tunillatsissimasut peqqisseqqissimanerat nutaarsiassatsialaavoq.

Nutaarsiatsialaannginnerusortaali tassaavoq tunillatsissimasunit pingasut tamakkiisumik akiuussuserneqareernikuummata. Taakkunannga tallimat ataasiaannarlutik kapitinnikuupput. Tunillatsissimasullu sinneri akiuussutissamik kapitissimanngilluinnarlutik.

- Tunillatsissimasut akornanni akiuussutissamik kapitissimanngitsut ataasiarlutillu kapitissimasut amerlanerpaapput. Tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasut eqqugaarujussuarneq ajorput. Tunillatsissimagaangamillu allanut tunillaavallaartarnatik, Múte B. Egede oqarpoq.

AAMMA ATUARUK Tamaat ataatsimut: Sapaatip akunnerani matumani uani akiuussuserneqarsinnaavutit

Paneeraq Noahsen Nakorsaaneqarfimmit nakorsaq ilanngussivoq:

- Tamakkiisumik akiuussuserneqarsimanngitsut akornanni maannakkut tunillaassuisoqangaatsiarpoq.

- Upernavimmi Tasiusamilu tuniluuttoqangaatsiarpoq, tunillaanerullu aallaavia ilisimaneqanngilaq. Tamannali Tasiusami kaffillertoqarneranneersoq ilisimaneqarpoq.

- Aasianni tunillatsissimasut nutaat sisamat ippassaq paasineqarput. Taakku napparsimanerminnik ilisimannilinnginnerminni meeqqerivimmut pulaarsimapput. Meeqqerivik maanna matoqqavoq, meeqqat sulisullu angerlarsimaannaqquneqarput. Taakku ulluni arfineq-marlunni angerlarsimaannassapput tunillatsissimannginnermillu uppernarsaateqarlutik, Paneeraq Noahsen oqarpoq.

Isummersuutit

Nunatsinni coronavirusi pillugu
killiffik

Tunillatseqqasut 126  
Ullumi tunillatsittut 35  
Siullermik kapitissimasut 40.955  
Aappassaa kapitissimasut 35.924  
Tunillanneqarsimasut 504  
Uninngasut 1  
Anersaartuuteqartitaasut 0  
Toqquteqartut 0  
corona.nun.gl-imi kisitsit takukkit  
   Nutarterneqarpoq: 
Septembarip 21-iat 12:00
 

Coronavirusimik tunillatsinissaq pinaveersaaruk