Aatsitassarsioqatigiiffik Mestersvigip eqqaani mittarfissualiornermut nammineq akileerusuttoq

Greenland Resources Malmbjergip eqqaani piiaaviliornermi sulisunik angallassisinnaajumalluni maskinanillu assartuisinnaajumalluni Mestersvigip mittarfia allilerusuppaa.
decembarip 01-at 2022 07:09
Nutserisoq Hanne Petersen

Tunumi inuilaami piiaaviliornermi sulisunik angallassineq maskinanillu assartuineq ajornaatsuinnaanngillat.

Taamaammat canadamiut aatsitassarsioqatigiiffiata Greenland Resources Inc.-ip Mestersvigip mittarfia sakkutuujunngitsunut timmisartunit akulikinnerusumillu miffigineqarsinnaanngorlugu allilerusuppaa.

Aatsitassarsioqatigiiffiup teknikkilerisui nalunaarusiaminni ilaatigut taama allapput. Nalunaarusiaq taanna aatsitassarsioqatigiiffiup nittartagaaniippoq. Aatsitassarsioqatigiiffiullu siulersuisuisa siulittaasuata Ruben Shiffmanip tamanna KNR-imut aamma uppernarsarpaa.

Tunumi Malmbjergip eqqaani aatsitassarsiulersaarneq

 

Canadamiut aatsitassarsioqatigiiffiat Greenland Resources Inc. saffiugassiassamik molybdænimik Mestersvigip eqqaani kitaaniit kilometerit 30-t missaannik ungasitsigisumi piiaaviliorusuppoq.

Nunarsuarmi sumiiffinni assigiinngitsuni soorlu kuultimik piiaaviusuni molybdænimik tapertatut aamma qalluisoqartarpoq. Malmbjergili molybdæneqarluarmat, aatsitassarsioqatigiiffik molybdænimik tamaani pingaarnertut qalluerusuppoq.

Molybdæn ilaatigut atortussiarineqartarpoq. Europa saffiugassiassamik taassuminnga nunarsuarmi pisiortornerpaasarpoq. 

Aatsitassarsioqatigiiffik molybdænimik tamaani ukiuni 18-ini ulloq unnuarlu piiaanissamik molybdænimillu ukiuni taakkunani ukiumut 22.000 tonsinik qalluinissamik pilersaarpoq.

Piiavissami 300-t 500-llu akornanni sulisoqarnissi naatsorsuutigaa.

Mittarfimmik alliliineq aatsitassarsioqatigiiffiuinnaanngitsup aammali nunatta iluaqutigiumaaraa, taassuma erseqqissaatigaa.

- Kalaallit Nunaata tunua Europap eqqannguaniippoq. Europa Kalaallit Nunaata niueqatiginerpaasarmagu Kalaallit Nunaata tunuani attaveqaasersuutissaalatsiffiusumi uagut tamakkiisumik akilikkatsinnik alliliisoqarpat iluaqutaariaannaavoq, Ruben Shiffman  KNR-imut allappoq.

Mittarfik allilerusukkaa attaveqaasersuinerorusuttorlu

Malmbjergip eqqaani piiaviliorfigerusutaat Mestersvigip mittarfianiit kilometerinik 28-nik ungasitsigisumiippoq.

Greenland Resourcesillu Mestersvigip mittarfia pigisanik, maskiinanik ingammillu sulisunik Malmbjergip eqqaani piiaaviliornermut qaammammut qassissoriarlutik angallassinermut atorusuppaat. 

AAMMA ATUARUK Mestersvigip eqqaani aatsitassarsiulersaartut piiaavilioriaannaangajalerluinnartut

Mestersvigilli mittarfia Illersornissaqarfiup pigimmagu tassannga massakkorpiaq angallassiisaannnartoqartalersinnaanngitsoq, Issittumi Sakkutooqarfik ilisimatitsivoq. Tassaniittummi marluinnaakkajupput, taakkualu mittarfimmik aserfallatsaaliillutillu soorlu Siriusip alapernaarsuisuisa ilisimatusartullu angalerannik assartugaannillu isumaginneqataasarput.

 

Assi © : Tetra Tech / Greenland Resources
Malmbjergi Tunumi Mestersvigip eqqaani qeqertaasami Jameson Landimiippoq.

 

Mittarfillu aasakkuinnaq akuttusuumik atoriaannaasarluni ilisimatusariartunit Illersornissaqarfimmit akuersissutisimasunit atorneqartarpoq. Aamma Greenland Reourcesip Malmbjergimi misissueqqaarnermini assartuinermut atortarpaa.

Taamaammat aatsitassarsioqatigiiffiup mittarfimmik atuisinnaalertinnagu mittarfiup eqqaani tamaanilu ingerlatsinermi isumannaaqqaagassarpassuaqarpoq. Tamannalu aatsitassarsioqatigiiffiup Illersornissaqarfiullu oqaloqatigiissutigileruttoraat, Ruben Shiffman ilisimatitsivoq.

Ilumulli taamaaliuleruttornerlutik, Illersornissaqarfiup suli uppernarsanngilaa.

Assi © : Tetra Tech
Mestersvigip mittarfia allilerneqareeriarpat isikkussaatut missiliussap assiliartaa aajuna, mittarfiullu isuata aappaani sinaanilu arlalinnik sillimmarfeqassasoq tassani takuneqarsinnaavoq. Greenland Resources Inc. taakkunani sillimmarfeqarnissaanik siunnersuuteqartuuvoq. Assiliartaq una aatsitassarsioqatigiiffiup teknikkilerisuisa nalunaarusiaanneersuuvoq, nalunaarusiaallu taanna aatsitassarsioqatigiiffiup nittartagaaniippoq.

 

Sakkutuujunngitsunullu timmisartut mittarfimmiit mittarfimmullu angallassiisaannartarnissaannut isumannaagassat suarsuunngillat.

Mittarfik sanimut tukimullu allilerusuppaa, tassanilu ilaatigut qullilersuisoqassaaq, aputaajaasoqartassaaq, allaffissortoqassaaq aamma tikittunik aallartunillu nakkutiginniffiussaaq.

Illersornissaqarfillu akuersissappat, Greenland Resourcesip tamakkununnga aningaasartuutaasussat tamaasa akilerniarpai.

- Aatsitassarsioqatigiiffiup tamakku tamaasa akilerumavai. Tamatumunngalu amerikamiut aningaasaataannik 15-25 millionit dollarit missaannik aningaasartuuteqarnissi missiliorallarpaa, Ruben Shiffman KNR-imut allappoq.

Aningaasat taakkua danskit koruuninngorlugit 107-179 millionit missiliorpaat. 

Aamma Naalakkersuisut aatsaat akuersissappata taamaaliorsinnaapput.

Aamma piiaviliorfissap eqqaani mittarfiliorusuttoq

Oqartussat mittarfimmik alliliinissamik itigartitsissappata Greenland Resources Inc.-ip Nerlerit Inaata mittarfia atorusukkaa, aatsitassarsioqatigiiffiup siulersuisuisa siulittaasuat ilisimatitsivoq. 

Timmisartut ilaasartaatit tassannga Islandiliarlutillu Islandimiit tassunga tikittarput. Greenland Resourcesilu sulisuminik qulimiguulimmik Nerlerit Inaanniit piiaavimmut minutsit 30-t missaannik sivisussuseqartartussamik angallassisarusuppoq. Tassungali angallakkusutai Mestersvigimut angallassaninngarnit ikinnerumaartassapput. 

AAMMA ATUARUK WWF: Mestersvigip eqqaani piiaaffik avatangiisinik silaannarmillu ajoqusiissaaq

Piiaaviliorfissalli eqqaani, sulisunut piiaaviup kujataanii najugaqarfianniit kilometerinik aqqanilinnik ungasitsigisumi, angivallaanngitsumik mittarfiliorusuttoq, aatsitassarsioqatigiiffiup teknikkilerisuisa nalunaarusiaanni aamma allaqqavoq.

Mittarfissaq taanna 1.199 meteriusussaq Mestersvigimiit timmisartunit 50-it missaannik ilaasoqarsinnaasunit miffigineqarsinnaasassasoq, aatsitassarsioqatigiiffik ilisimatitsivoq.

Aatsitassarsioqatigiiffik tamatuma saniatigut umiarsuarmik atortussanut Islandimiit piiaavimmut kilometerit 600-t missaannik isorartutigisukkoortartussamik assartuisinnaasarumaarpoq.