Mestersvigip eqqaani aatsitassarsiulersaartut piiaavilioriaannaangajalerluinnartut

Saffiugassiassamik Mestersvigip eqqaani piiaavittaassaq inunnik hunnorujulikkaanik, ingammik Tasiilamiunik Ittoqqortoormiinillu, suliffissaqartitsissaaq. Tamaanimi piiaaviliulersaarneq pillugu paasissutissat sukumikkat Namminersorlutik Oqartussat tusarniaassutigileruttorpaat.
Saffiugassiassamik ukiumut millionit tonsit 12,8-t missaannik piiaasarusupput. Assi © : Adamie Delisle Alaku. Arkivfoto.
novembarip 11-at 2022 07:08
Nutserisoq Hanne Petersen

Canadamiut aatsitassarsioqatigiiffiata Greenland Resources Inc.-ip (GRI) sulisuisa Tunumi Malmbjergip eqqaa, Mestersvigimi mittarfimmiit kilometerinik 20-nik ungasitsigisumiittoq, 2009-mili misissugaraat.

Tamannami atortussiassaasartumik taavalu enzymerpaalunni vitaminerpaalunnilu akuutissiaasartumik molybdæneqarpoq.

Tassa Greenland Resources Inc. avammut nioqqutissaminik tamaani piiaarusuppoq.

Taamaammallu aatsitassarsioqatigiiffik taanna inatsisit malillugit marlunnik misissugassaminik akuerisassanngortitsivoq: Tassa IPN-iliornissamut, tassa inuiaqatigiinni piujuaannartitsisumik ingerlatsinermik naliliinissamut aamma ASN-iliornissamut, tassa avatangiisinut sunniutaasinnaasunik naliliinissamut akuerisassangortitsivoq.

ASN IPN-ilu suuppat?

Piginneqatigiiffiit soorlu aatsitassarsioqatigiiffiit piiaavissaq pinngortitamut, avatangiisinut inuinullu piiaavissap eqqaaniittunut qanoq sunniuteqartigiumaarneranik nalunaarusiortussaatitaanerat inatsisitigut piumasaqaataavoq.

Nalunaarusiaat tusarniaassutigineqartartussaapput.

ASN avatangiisinut sunniutaasinnaasunik naliliinermut naalisaataavoq.

Assersuutigalugu saffiugassiassanik piiaavissaq piiaaviliornerluunniit soorlu uumasunut, naasunut, imarmut, imermut avatangiisinullu qanoq sunniuteqartigiumaarnersoq, ASN-imi nassuiarneqartarpoq. Piiaavissarlu assersuutigalugu avatangiisinut akornutaasussaarpasippat, tamanna qanoq minnerpaaffiissaaniitinniarnerlugu piiaaviliulersaartup aamma nassuiassavaa.

IPN inuiaqatigiinni piujuaannartitsisumik ingerlatsinermik naliliinermut naalisaataavoq.

Piiaavissaq inuiaqatigiinni nunatsinnilu tamarmi soorlu suliffissaqartitsiniarnermi ineriartortitsinermilu qanoq sunniuteqartigissanersoq, IPN-imi nassuiarneqassaaq.

Tusarfik: Nalakkeruisut.gl

Misissuinissat taakku marluusut isikkussaat Namminersorlutik Oqartussanit akuerineqarsimalerlutillu tusarniaassutigineqaleruttorput. Taakku taakkualu tusarniaassutigineqarnerannut akissutit uani atuarsinnaavatit.

Saffiugassiassamik tamaani piiaaviliortoqarpat, tamanna ingammik Ittoqqortoormiit Tasiilallu inuinut aningaasaqarnikkut iluaqutaallunilu suliffissaqartitsinerulissasoq, Aatsitassanut Inatsisillu atuutsinneqarnerannut Naalakkersuisup Aqqaluaq B. Egedep (IA) ilimagaa.

Taamaammat saffiugassiassamik piiaaviliulersaarneq pillugu innuttaasunik ataatsimiisitsiartorluni Ittoqqortoormiinukalersaarpoq.

- Aatsitassarsioqatigiiffimmik taavalu Ittoqqortoormiit Tasiilallu inuinik oqaloqateqarnerit saffiugassiassamik piiaaviliulersaarnerup Tunumi atajuaannartussamik qanoq iluaqutaatigisinnaaneranik paasissutissiinerunertaqassapput, taanna oqarpoq.

Nunap qaani piiaaviliorusuttoq Mestersvigimi mittarfimmiit assartuisarluni

Saffiugassiassamik nunap qaani ukioq kaajallallugu ulloq unnuarlu piiaaviusussamik pilersitsilersaarput.

Saffiugassiassamik ukiumut millionit tonsit 12,8-t missaannik tamaani piiaasarusupput. Piaagassaq tamanna molybdænimik taaneqartartumik saffiugassiassartaqarpoq.

Greenland Resources Inc.-ip tamaani ukiuni 18-ini saffiugassiassarsiornissi molybdænimillu ukiuni taakkunani ukiumut 22.000 tonsinik qalluisarumaarnissi ilimagaa.

AAMMA ATUARUK Naalakkersuisut Qeqertarsuatsiaat eqqaanni aatsitassarsiulersaarnermi nikeriatsiarneq akuerigaat

Aatsitassarsiornermit sinnikut piiaavimmiit kilometerinik 28-nik isorartutigisukkut sullulikkoortillugit tasiusamut iginneqartassapput.

Tasiusaq taanna saffiugassiassanik mingutsitsisunik tassa aqerlumik zinkimillu inissiiviusareerpoq, taakkualu Mestersvigimi qaqqap Blyklippenip eqqaani 1956-ip 1963-illu akornanni piiaavimmeersuupput.

Molybdæni qallugaq Mestersvigimiit nunamut allamut umiarsuakkut nassiunneqartassaaq.

Greenland Resources Inc.-ili sulisunik Mestersvigip mittarfianut tassanngaanniillu timmisartuussisarniarpoq maskinanillu minnernik assartuisarniarluni. Taamaaliorsinnaajumallunili mittarfimmik atuisumit, tassa Illersornissaqarfimmit, akuersissutiseqqaartariaqarpoq.

Aatsitassarsioqatigiiffik: Kalaallinik sapinngisamik amerlanerpaanik sulisoqarusuppugut

Greenland Resources Inc.-ip piiaaviliornermi 500-t missaannik piiaanermilu 300-t missaannik sulisoqarnissi naatsorsuutigaa. 

Kalaallinillu sapinngisamik amerlanerpaanik sulisoqarusuppoq.

Tunumi aatsitassarsiulersaarneq

Canadamiut aatsitassarsioqatigiiffiat Greenland Resources Inc. saffiugassiassamik molybdænimik Mestersvigip kitaaniit kilometerit 30-t missaannik ungasitsigisumi piiaaviliorusuppoq.

Molybdæn ilaatigut atortussiarineqartarpoq.

Molybdænimik tamaani ukiuni 18-ini ulloq unnuarlu piiaanissamik molybdænimillu ukiuni taakkunani ukiumut 22.000 tonsinik qalluinissamik pilersaarpoq.

Piiavissami 300-t 500-llu akornanni sulisoqarnissi naatsorsuutigaa.

Sulisussalli kalaalertaat immikkut ilisimasalinnit nunanit allaneersunit sungiusarneqaqqaartartussaammata taakkua amerliartuaarterujoorneqassasut, aatsitassarsioqatigiiffiup IPN-inut missingiutaani allaqqavoq.

- Sulisut kalaalertaat suliassanik sungiusarneqarluareeriarpata, kalaallinik sapinngisamik amerlanerpaanik teknikereqarnissi maskinalerisoqarnissilu GRI-p siunertaraa. Taama ilaatigut allaqqavoq.

Avatangiisinut qanoq sunniuteqartigiumaarnersoq misissoqqissaarneqassasoq

Mestersvig Malmbjergilu Jameson Landimi inuilaamiipput. Tamaani soorlu nanoqarpoq, umimmaqarpoq, ukaleqarpoq nerlerpaaloqarlunilu. 

Ittoqqoortoormiilli Mestersvigip eqqaani piniartaratillu aalisartanngitsut, aatsitassarsioqatigiiffiup ASN-ininut missingiutaani allaqqavoq. Tamanna Ittoqqortoormiit inuinik 2019-imi oktobarimi ataatsimiisitsinermi ersersimasoq, Greenland Resources Inc allappoq.

Mestersvigip mittarfianiittut marluinnaakkajupput, taakkualu Siriusip alapernaarsuisuineersuusarput.

AAMMA ATUARUK Bakteriat Mestersvigimi uuliamik mingutsitsinerup 82 procentia nungukkaat

Jameson Landimili qaqutigooqisunik aamma naasoqarpoq. Naasuni taakkunani ataasiakkaat tamaaniinnaq naasarput.

Piiaavimmeersunilli pujorallerataannaagaluartoq piiaavissaq uumasunut naasunullu akornutaanavianngissorineqartoq, aatsitassarsioqatigiiffiup ASN-inut missingiutaani allaqqavoq.

Piiaavissarli tamatuma eqqaani immamut qanoq sunniuteqarsinnaanersoq misissugassanik tigusilluni misissoqqissaaqqinneqassasoq, aatsitassarsioqatigiiffiup ASN-inut missingiutaani arlaleriarluni taaneqarpoq. Tamatumalu eqqaani sermit iigartartut aakkiartupiloormata immap annertussusaa aamma uuttorneqassaaq. 

Greenland Resources Inc-ili immamut tunngatillugu erseqqissaavoq: 

- Malmbjergimi piiaavissaq timerpasikkaluarluni immamut sunniuteqassangatipparput.