Vivian Motzfeldt Vi kan værne om vores sprog

Vivian Motzfeldt deler ikke de bekymringer der belyses i en ny rapport over at satse på engelsk som andet sprog her i landet.
Skrevet af Merete Lindstrøm
12. juni 2018 09:27

En ekspertgruppe har kigget på prioritering af grønlandsk dansk og engelsk sprogfag i folkeskolesammenhæng og i læreuddannelsen.  Præmissen for arbejdet har været at der er brug for alle tre sprog i Grønland, fortæller Anna Holmen, der er professor i parallel sproglighed på Københavns Universitet og formand for ekspertgruppen. 

- Det kan være meget hensigtsmæssigt at styrke engelsk kompetencer i Grønland at den unge generation bliver bedre til engelsk af hensyn til deres erhvervsmuligheder og af hensyn til indtjening for landet og videre kontakt med det globale samfund, siger hun.

LÆS OGSÅ Det kræver moderne undervisning og flere lærere at udskifte dansk med engelsk

Engelsk kan udrydde grønlandsk

Men der er også udfordringer når engelsk bliver et vigtigt sprog, fortæller Anna Holmen

I sprogforskningen arbejder man med begrebet at engelsk er et "killerlanguage" altså et dræbersprog.

- Engelsk har det med at tromle hen over andre sprog, fordi der er nogle markedskræfter, der baner vej for brugen af engelsk og man derfor kan risikere, at det bliver vanskeligere at opretholde et sprog som grønlandsk, siger Anna Holmen.

Men den præmis hopper Vivian Motzfeldt ikke med på

  - Jeg mener ikke, at der er nogen grund til at bekymre sig over at sproget kan blive erstattet, når man i Grønland i dag i stigende grad værner om det grønlandske sprog, siger hun.

Ekspertgruppen er også opmærksom på de udfordringer, der kan komme ved at nedtone vigtigheden af dansk.

- Der knytter sig en bekymring fra ekspertgruppens side om, at man derved kommer til at afskære sig fra mulighederne for at videreuddanne sig i Danmark, siger sprogprofessoren.

Vivian Motzfeldt mener dog ikke, at det ene udelukker det andet.

 - Jeg synes, at vi altid bør være åbne over for at tilegne os andre sprog for at være en del af den globaliserede verden. Bare fordi vi gerne vil blive bedre til det andet sprog, betyder det ikke, at vi udelukker alle andre fremmedsprog, siger hun.

LÆS OGSÅ Engelsk skal være første fremmedsprog i Grønland

Det bliver ikke i overmorgen

Anna Holmen understreger, at dygtige sproglærere er det vigtigste i udvikling og styrkelse af alle tre sprog. Hvis man arbejder målrettet mod at indføre engelsk som første fremmedsprog skal man uddanne flere lærere med engelsk som linjefag, forbedre undervisningsmaterialet, og skaffer bedre internet over hele landet, så der bliver god adgang til populærkulturen på engelsk. Så har ekspertgruppen også et bud på en realistisk tidsramme.

-Så siger vi i vores skøn - og det er altså et skøn. Så siger vi, at man nok skal regne med 15-20 år.

LÆS OGSÅ Både modersmål og fremmedsprog er vigtigt