Høringsprocessen blev sat i gang den 18 december. Arkivfoto.

Urani Naamik om Kuannersuit-høring: Den bør stoppe

Foreningen Urani Naamik mener, at omstridt mineprojekt i Kuannersuit bryder med menneskerettighederne.

Knap er høringsprocces om det kontroversielle mineprojekt i Kuannersuit begyndt, før den kræves lukket.

Foreningen Urani Naamik, der har været en af de hårdeste kritikere af mineprojektet, mener, at processen strider mod FN's Menneskerettigheder. Derfor må høringsprocessen stoppe.

LÆS OGSÅ Urani Naamik varsler demonstrationer flere steder

Det fortæller formand for foreningen, Jan Rethmar-Petersen.

- Hvis der skal ske undersøgelser eller høringer omkring minedrift, så skal de (Naalakkersuisut, red.) komme til os først og høre om vores bekymringer. Derefter skal der laves en undersøgelse, hvor man inddrager vores input. Det, mener vi, ikke er sket, siger han.

Jan Rethmar-Petersen henviser specifikt til artikel 7 og artikel 15 i konvention nr. 169 i FN’s Menneskerettigheder.

I artikel 7 stk. 3 står der blandt andet:

- Regeringerne skal sikre, at der, hvor det er hensigtsmæssigt, gennemføres undersøgelser, i samarbejde med de pågældende folk, med henblik på at vurdere de sociale, åndelige, kulturelle og miljømæssige konsekvenser for dem af planlagte udviklingsaktiviteter.

I artikel 15, som han også henviser til, står der, at regeringen skal have en løbende dialog med det berørte folk, før de iværksætter eller tillader programmer om udforskning eller udnyttelse af ressourcer.

Og det gælder før høringsperioden, mener Urani Naamik. Men formanden mener ikke, at foreningen er blevet hørt tiltrækkeligt og opfordrer til at stoppe høringen.

Du kan selv læse konventionen ved at trykke her.

Repræsentanter fra Naalakkersuisut har været i Narsaq

I 2014 var der en såkaldt forhøring af projektet, hvor interesserede parter kunne komme med deres mening. Her deltog Jan Rethmar-Petersen også. 

Kim Kielsen (S) har også besøgt Narsaq i juni, hvor han mødtes med foreningen, men ifølge Jan Rethmar-Petersen blev de først orienteret "i sidste øjeblik". Derfor kunne de ikke nå at forberede sig tilstrækkeligt.

Fakta om Kuannersuit-projektet:

 

  • Kuannersuit ligger cirka 7,5 kilometer nord for byen Narsaq.
  • Det vil være en åben mine i 700 meters højde.
  • Greenland Minerals vil holde minen i drift i 37 år.
  • Projektet forventes at skabe 328 grønlandske arbejdspladser, når minen er i drift.
  • Området indeholder blandt andet sjældne jordarter, uran og thorium.
  • Minen vil producere 3 millioner ton malm om året.
  • På 37 år vil minen producere 111 millioner ton restaffald og 111 millioner ton gråbjerg (ubrugt klippemateriale).

Kilde: Grønlands Naturinstitut & Nationalt Center for Miljø og Energi, VSB-rapport.

- Efter han forlod byen, hørte vi aldrig fra ham. Det samme skete, da Jens Frederik Nielsen (naalakkersuisoq for råstoffer, red.) var her (i Narsaq, red.) i september. Vi fremlægger vores bekymringer, men vi får ingen reaktion, siger Jan Rethmar-Petersen.

Naalakkersuisut mener dog, at den omtalte konvention i menneskerettighederne bliver overholdt alene ved Selvstyrets eksistens.

LÆS OGSÅ Naalakkersuisut sætter Kuannersuit-projekt med sjældne jordarter i høring

Det fremgår af et svar på et paragraf 37-spørgsmål fra Marianne Paviassen (IA), der er tidligere formand for Urani Naamik og som er offentlig modstander af mineprojektet.

- Det er Naalakkersuisuts opfattelse, at indførsel af Selvstyret i 2009, er en implementering af oprindelige folks rettigheder, således som de fremgår under både ILO-konvention nr. 169 såvel som FNs Erklæring/Deklaration om oprindelige folks rettigheder, svarer naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Steen Lynge (D).

Naalakkersuisut glæder sig over projektet

Det er det australskejede mineselskab Greenland Minerals, der vil starte minen i Kuannersuit, der ligger blot få kilometer fra Narsaq.

En af de jordarter og råstoffer, der kan udvides, er uran. Det kan blandt andet bruges i udvikling af atomvåben og i atomkraft.

LÆS OGSÅ Fåreholdere og forening er bekymrede for mineprojekt i Kuannersuit

I Naalakkersuisut er der stor tilfredshed med, at projektet er gået ind i høringsfasen, meddelte naalakkersuisoq for råstoffer, Jens Frederik Nielsen (D), i fredags.

- Igangsættelse af den offentlige høring markerer et vigtigt skridt for hele Grønland, som har været ventet længe, sagde han.

Kommentarer