Uenighed og kølig luft mellem Grønlands folketingsmedlemmer

Grønlands to folketingsmedlemmer har et professionelt, men køligt forhold til hinanden, erkender de. Begge genopstiller ved valget 1. november.
Aaja Chemnitz (t.v) fra IA og Aki-Matilda Høegh-Dam fra Siumut på valgnatten i 2019, da det stod klart, at de begge var valgt til Folketinget. Foto © : KNR/ANNA P. KNUDSEN
17. oktober 2022 13:39

Det er ikke enighed og venskab, som præger forholdet mellem Grønlands to nuværende folketingsmedlemmer.
Mildest talt.

Det erkender de begge over for KNR, efter Anna Wangenheim, folketingskandidat for Demokratiit, har kritiseret Aaja Chemnitz (IA) og Aki-Matilda Høegh-Dam (S) for ikke at arbejde godt sammen i Folketinget til fordel for Grønlands bedste.

- Jeg synes, det er meget udfordrende, at vores folketingsmedlemmer ikke kan samarbejde. Det bør være bedre, siger Anna Wangenheim.

Og der er noget om snakken, erkender Aki-Matilda Høegh-Dam over for KNR.

LÆS OGSÅ Her er de grønlandske partiers mærkesager til folketingsvalget

- Jeg må jo give ret i, at forholdet ikke er godt, men det er heller ikke dårligt, hvis det giver mening. Hvis man samarbejder meget tæt og godt, er det én ting. Aaja og jeg samarbejder meget separat. Vi har faktisk ikke så meget at gøre med hinanden i hverdagen.

Hun forklarer, at hun og hendes kolleger i Siumut på Christiansborg har et 'politisk, diplomatisk' samarbejde med Inuit Ataqatigiit på Christiansborg på lige fod med de danske partier.

- Som alle andre partier i Folketinget forhandler vi, når der er noget at forhandle om. Og der har vi haft nogle uenigheder, men vi har også kunnet mødes på de punkter, hvor vi har været enige, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Hun mener dog, at hun og Aaja Chemnitz sammen har fået vigtige sager igennem i Folketinget siden 2019 til fordel for Grønland.

Uenige om indsats og arbejdsmetoder

Aaja Chemnitz er enig i, at de to partier sammen har skabt fælles resultater.

Men det sker ifølge IA-politikeren ud fra en meget forskellig arbejdsindsats. Sagt direkte: IA arbejder hårdere i det daglige, end Siumut gør.

- Man må sige, at vi lægger en anden arbejdsindsats for dagen, mig og mine kolleger i Folketinget lige nu, siger Aaja Chemnitz.

Hun understreger, at hun dog altid er åben for et tæt samarbejde, også med Siumut.

- Jeg er altid åben for et samarbejde, men jeg har også brug for, at det er en, der arbejder lige så hårdt, som jeg arbejder. For det er dag og nat, jeg arbejder for Grønland, siger Aaja Chemnitz.

Personlige stemmetal - Folketingsvalget 2019

Ved valget til Folketinget 5. juni 2019 fordelte de personlige stemmetal sig således:

Aki-Matilda Høegh-Dam, Siumut: 3.475 stemmer svarende til 19,6 procent af alle afgivne stemmer.

Siumut fik samlet 6063 stemmer, svarende til 29,5 procent af alle afgivne stemmer.

Aaja Chemnitz, Inuit Ataqatigiit: 5.669 stemmer svarende til 27,6 procent af alle afgivne stemmer.

Inuit Ataqatigiit fik samlet 6867 stemmer, svarende til 33,4 procent af alle afgivne stemmer

Kilde: Valg.gl

Som forskel på arbejdsindsatserne peger hun på, at IA i Folketinget har stillet over 100 udvalgsspørgsmål om året til danske ministre i denne valgperiode. Spørgsmål og svar ligger på Folketingets hjemmeside og kan ses af alle.

Men de offentlige spørgsmål til danske ministre er få fra Siumut i Folketinget, mener IA-politikeren.

Hun kritiserer, at Aki-Matilda Høegh-Dam drøfter sager med de socialdemokratiske ministre, da Siumut sidder med i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Det betyder at, Siumut kommer til Socialdemokratiets ugentlige gruppemøder, fordi Siumut er lillesøster-parti til Socialdemokratiet.  

Og det skaber en lukkethed omkring Siumuts arbejde, mener Aaja Chemnitz.

- Det er en helt konkret eksempel på, at vi arbejder meget, meget forskelligt. Og for mig er det vigtigt, at man får fremlagt de her spørgsmål frem til gavn for alle frem for, at man sidder på et lukket møde med en dansk parti og drøfter de her spørgsmål.

I forrige valgperiode kritiserede IA-politikeren også daværende folketingsmedlem fra Siumut, Aleqa Hammond, for hendes arbejdsindsat i Folketinget. Det skete over for netmediet Altinget.

Kan man måle arbejdsindsats på antallet af udvalgsspørgsmål? 

- For mig har det været vigtigt, at jeg samarbejder med mit grønlandske parti, fordi jeg ikke sidder med i danske partiers gruppemøder. Jeg sidder i vores egne gruppemøder og er optaget af grønlandsk politik, fordi jeg varetager først og fremmest grønlandske vælgeres interesse. Så det er sådan set den kommentar, jeg har til det.

Siumut: Direkte kontakt til Socialdemokratiet er en fordel for Grønland

Men antallet af udvalgsspørgsmål til de danske ministre er intet bevis på, at Aki-Matilda Høegh-Dam yder en mindre arbejdsindsats end Aaja Chemnitz, siger Siumut-politikeren.

I stedet benytter IA og Siumut blot forskellige arbejdsmetoder i deres politiske arbejde på Christiansborg.

- Når vi snakker politik, handler det om indflydelse. Og der synes jeg, at vi har gjort vores bedst mulige indflydelse ved at have direkte kontakt med den socialdemokratiske gruppe. Når vi har gruppemøder med dem hver tirsdag og torsdag og kan sige: 'Det her vil vi gerne kæmpe for,' siger Aki-Matilda Høegh-Dam og tilføjer:

LÆS OGSÅ IA med krav til dansk regering: Frit sygehusvalg og et ekstra patienthjem i Danmark

- Alt det, vi kæmper for, er jo ikke hemmeligt. Vi snakker også om det i Folketingssalen. Men det er nemmere for os at komme til ministrene på den måde, og det har jo kun været en styrke, især når vi begge er socialdemokratiske partier.

Hun påpeger, at Siumut netop har forsøgt at stå samlet med IA i Folketinget, eksempelvis da formandsposten til Grønlandsudvalget skulle uddeles efter valget i 2019.

Her pegede et flertal i Folketinget på Siumut til formandsstolen. Men posten endte med at blive opdelt mellem Siumut og IA med to år til hver, for at partierne kunne repræsentere et bredt udsnit af de grønlandske vælgere.

Aki-Matilda Heøgh-Dam mener, at Aaja Chemnitz udtalelser er "en ærgerlig måde at starte valgkampen på".

Både Aaja Chemnitz og Aki-Matilda Høegh-Dam genopstiller til Folketinget ved valget 1. november.