Tolke kom på finansloven

Nu bliver det for eksempel igen gratis for alle at modtage hjælp fra en tolk i det danske sundhedsvæsen. Det er et af elementerne i den ny finanslov, som blev fremlagt af finansminister Bjarne Corydon igår.
Skrevet af Martine Lind Krebs
04. november 2011 07:01

Det skabte stor debat, da den tidligere regering indførte en brugerafgift på 150 kroner for tolkebistand hos lægen, hvis man havde boet i Danmark mere end 7 år. Efter blandt andet massive grønlandske protester lykkedes det dog at få grønlændere og færinger undtaget fra loven, men 47.500 andre mennesker anslås at have været berørt af brugerafgiften, som nu altså er taget af bordet.

Det ser også ud til de besparelser på politiet, som den tidligere regering planlagde, er fejet af bordet. I alt 500 millioner kroner er afsat i en reserve til politiet. Og det vækker begejstring hos folketingsmedlem Doris Jakobsen.

- Med det nye signal fra regeringen, er der meget bedre muligheder for at sikre den grønlandske del af politibevillingen, siger hun.

Doris Jakobsen vil dog stadig presse for også at sikre kommunefogederne bedre lønforhold.

Forslaget til finansloven indeholder også nogle overordnede retningslinjer for den sociale indsats via den såkaldte satspuljeordning, som er en pulje til at finansiere nye initiativer for samfundets svageste. Og her skal det fremover være børn og unge samt de mest udsatte grupper i samfundet, der er i fokus, skriver Finansministeriet i forslaget.