Tilsynsråd giver det røde kort til Kommuneqarfik Sermersooqs boligpraksis

Kommuneqarfik Sermersooq har handlet i strid med reglerne og skal stoppe med omstridt boligpraksis i Nuuk. Det konkluderer Tilsynsrådet.
Tilsynsrådet retter flere kritikpunkter af Kommuneqarfik Sermersooqs praksis med at indgå erhvervslejekontrakter med det formål at fremleje boliger. Foto © : KNR / Malik Brøns
Skrevet af Anders Dall
10. november 2021 07:40

Det var i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, da Kommuneqarfik Sermersooq indgik erhvervslejekontrakter med private bygherrer med det formål at fremleje boliger til kommunens borgere.

Det konkluderer Tilsynsrådet efter et møde, hvor rådet fremkommer med en række kritikpunkter af kommunens boligpraksis.

LÆS OGSÅ Betændt boligsag skal igen for Kommunernes Tilsynsråd

Der er tale om en praksis, som kommunen har benyttet for at skaffe nye boliger i Nuuk. Helt præcist 416 af slagsen.

Det har kommunen gjort ved at indgå erhvervslejeaftaler med private bygherrer for så at fremleje boliger via kommunens eget boligselskab Iserit A/S.

Boligpraksis strider mod reglerne

Men den praksis har fået både Selvstyrets Indenrigsafdeling og siden Tilsynsrådet til at se nærmere på aftalerne, og om alt er foregået efter bogen.

Og det er det ikke, konkluderer rådet.

- Tilsynsrådet konstaterer, at den anvendte praksis er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, idet kommunens udgifter til erhvervsleje er større end indtægterne ved brugerbetaling og sparede boligadministrative udgifter, skriver Tilsynsrådet i en pressemeddelelse.

Det er ifølge rådet ”i strid med kommunalfuldmagten at begunstige enkelte borgere ved at fremleje boliger til en lavere leje end den, som kommunen er forpligtet til at betale ejeren,” lyder konklusionen videre fra Tilsynsrådet. 

Derfor har rådet nu pålagt Kommuneqarfik Sermersooq at stoppe med at indgå erhvervslejekontrakter på lignende vilkår.

Retter kras kritik af kommunen   

I samme ombæring retter Tilsynsrådet kritik af kommunens håndtering af de indgåede erhvervslejekontrakter.

For eksempel at Økonomiudvalget ikke har været godt nok oplyst i sagerne.

- Tilsynsrådet finder det meget kritisabelt, at sagsoplysningen over for Økonomiudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq ikke har været tilstrækkelig til at sikre, at Økonomiudvalget har kunnet godkende indgåelse af erhvervslejekontrakter på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, konkluderer rådet.

Også kommunens borgmester, Charlotte Ludvigsen, får kritik fra Tilsynsrådet. 

Rådet konkluderer og kritiserer, at borgmesteren i tre tilfælde har tiltrådt erhvervslejekontrakter uden at have sikret, at der var den fornødne godkendelse i Økonomiudvalget. 

KNR arbejder på at få et interview med borgmester Charlotte Ludvigsen for at høre, hvad hun siger til kritikken.

LÆS OGSÅ Borgmester før behandling af betændt boligsag: Nu har vi ventet længe nok 

Desuden anbefaler Tilsynsrådet, at Departement for Finanser og Indenrigsanliggender går ind i sagen og indleder en tilsynssag mod kommunen.

Det skal ske for at undersøge, om budget- og regnskabslovens bestemmelser i forbindelse med økonomistyringen er overholdt.