Betændt boligsag skal igen for Kommunernes Tilsynsråd

Den 9. november skal Kommunernes Tilsynsråd igen mødes for at behandle sagen om Kommuneqarfik Sermersooqs omtalte boligmodel. 
Den 9. november skal Kommunernes Tilsynsråd mødes for at behandle den såkaldte boligsag. Foto © : KNR / Malik Brøns
Skrevet af Anders Dall
14. oktober 2021 05:40

Nye og måske afgørende brikker i puslespillet om Kommuneqarfik Sermersooqs omtalte boligmodel kan meget vel falde på plads i næste måned.

Sekretariatet for Kommunernes Tilsynsråd bekræfter til KNR, at Tilsynsrådet den 9. november igen skal behandle den såkaldte boligsag. Sagen handler om, hvorvidt kommunens lejekontrakter med private bygherrer på en række ejendomme i Nuuk har været lovlige. 

Der er tale om ejendomme, der omfatter i alt 416 boliger.

LÆS OGSÅ Tilsynsråd suspenderer omstridt boligpraksis

Sagen var første gang for Kommunernes Tilsynsråd i november sidste år. Her suspenderede Tilsynsrådet Kommuneqarfik Sermersooqs praksis med at indgå erhvervslejekontrakter med private bygherrer, hvor formålet er at genudleje boligerne som lejeboliger.

Dengang lød svaret fra borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen, at kommunen ikke har gjort noget ulovligt. 

Langvarig tvist

Tidslinje over boligsagen

 

Den 8. oktober 2020 godkendte Naalakkersuisut, at sagen blev overdraget til Kommunernes Tilsynsråd. 


Tilsynsrådet fører tilsyn med, at kommunalbestyrelserne i deres forvaltning overholder styrelsesloven og reglerne om offentlig ret.

 

Rådet har magten til at sætte en beslutning ud af kraft, som kommunalbestyrelsen eller Økonomiudvalget har truffet, når beslutningen strider mod lovgivningen. 


Under behandlingen af en sag kan Tilsynsrådet midlertidigt suspendere den pågældende beslutning.


I november 2020 suspenderede Tilsynsrådet Kommuneqarfik Sermersooqs praksis med at indgå erhvervslejekontrakter med private bygherrer, hvor formålet er at genudleje boligerne som lejeboliger.


Selvstyret har siden da fået et eksternt firma til at undersøge sagen nærmere. Hvem de er, kan KNR ikke få oplyst.


Firmaet har nu afleveret sin rapport til sekretariatet for Kommunernes Tilsynsråd. 


Tilsynsrådets formand har formelt indkaldt rådets medlemmer til møde om sagen den 9. november.


Kilde: Påbudsskrivelse fra Formandens Departement, Styrelsesloven, naalakkersuisut.gl, KNR.
 

Boligsagen har stået på siden foråret 2019.

Både Selvstyret og kommunen har tidligere i forløbet fået advokatfirmaer til at se på sagen. De er uenige i, om loven overtrædes, og om kommunen handler økonomisk forsvarligt.

Siden 2015 har kommunen lejet boliger fra private investorer for at gøre noget ved boligmanglen i Nuuk. 

Men kommunens udgifter til lejeaftalerne med de private bygherrer er større, end indtægterne fra beboernes husleje. Det betyder, at kommunen ved hver af lejekontrakterne skal dække et underskud.

I februar 2020 gav Selvstyrets Indenrigsafdeling et påbud til kommunen om at stoppe med at lave flere af den slags lejeaftaler, hvor kommunen stiller med en underskudsgaranti.

I oktober sidste år overdrog Naalakkersuisut så sagen til Kommunernes Tilsynsråd, som i første omgang altså suspenderede ordningen.

Fem rådsmedlemmer

Den suspendering står fortsat ved magt.

I mellemtiden har Selvstyret fået et eksternt firma til at undersøge sagen nærmere. Hvem de er, kan KNR ikke få oplyst.

TIlsynsrådet består af fem personer. Formanden hedder Sólja í Ólavstovu og er Ombudsmand på Færøerne. 

De fire andre medlemmer er udpeget af Inatsisartut og kommunerne. To fra Inuit Ataqatigiit og to fra Siumut

Sekretariatet for Tilsynsrådet oplyser til KNR, at Inatsisartut har udpeget Doris J. Jensen fra Siumut og Marianne Jensen fra IA. Fra kommunerne er det Evelyn Frederiksen, der sidder i kommunalbestyrelsen hos Qeqqata Kommunia for Siumut og Juaaka Lyberth, der sidder i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq for IA. 

Juaaka Lyberth er dog inhabil i sagen, da sagen handler om Kommuneqarfik Sermersooq.
Derfor er det Naja Lund fra Kommune Kujalleq, der i denne sag overtager hans plads og repræsenterer IA.

LÆS OGSÅ Selvstyret og Sermersooq lægger arm i betændt boligsag

Sekretariatet for Tilsynsrådet vil på nuværende tidspunkt ikke udtale sig nærmere om sagen.

Ifølge forretningsordenen for Tilsynsrådet træffer rådet sine afgørelser efter reglen om stemmeflertal. Står stemmerne lige, er det formandens stemme, der er afgørende.